Comite255 composition - comite255

composition title

Összetétel

Composition

A bizottság jelenlegi tagjai

A bizottságot hét személy alkotja, akiket az Európai Unió Bíróságának és Törvényszékének korábbi tagjai, a tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, és akik közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot.

A bizottság tagjait a Bíróság elnökének javaslata alapján négy évre nevezi ki a Tanács.

A bizottságot jelenleg Allan Rosas (a bizottság elnöke), Frank Clarke, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra és Vaszíliosz Szkúrisz (a bizottság tagjai) alkotják, akiket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagjainak kinevezéséről szóló, 2021. december 14-i (EU) 2021/2232 tanácsi határozattal neveztek ki. Jelenlegi összetételében a bizottság hivatali ideje a 2022. március 1-jétől 2026. február 28-ig tartó időszakra szól.

[ Lásd továbbá a bizottság összetételének alakulását 2010 óta]

 

 

Tartalom megjelenítő

Allan Rosas

Született 1948-ban; a jogtudományok doktora (Turkui Egyetem, Finnország); a jog oktatója a Turkui Egyetemen (1978–1981) és az Åbo Akademi Egyetemen (Turku/Åbo) (1981–1996); utóbbi intézményben az Emberi Jogok Intézetének igazgatója (1985–1995); számos konferencián és nemzetközi találkozón a finn kormányt képviselő delegációk tagja vagy tanácsadója és Finnország kormányzati, illetve parlamenti jogi bizottságainak, valamint az ENSZ-nek, az UNESCO-nak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) és az Európa Tanácsnak a tagja, illetve szakértője (1977–1995); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának külkapcsolatokért felelős igazgatója és vezető jogtanácsosa (1995–2001); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese (2001–2002); a Bíróság bírája (2002–2019); az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának, a Genti Egyetemnek és a Helsinki Egyetemnek a vendégprofesszora, valamint a Turkui Egyetemen főmunkatárs; 2019 óta az Európai Bizottság Független Etikai Bizottságának tagja.

Frank Clarke

Született 1951-ben; matematikusi és közgazdászi diploma a University College Dublinban (1972); barrister-at-law, King's Inns, Dublin (1973); junior counsel (1973–1985); senior counsel (1985–2004); professzor a King’s Inns-ben (1978–1995); az Ügyvédi Kamarai Tanács elnöke (1993–1995); a King’s Inns rangidős tagja (bencher) (1995); az Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Egyesülete Tanácsának tagja (1997–2004), a Forum for Barristers and Advocates társelnöke (1998–2002); a King’s Inns Tanácsának elnöke (1999–2004); a Felsőbíróság bírája (2004–2012); a Lisszaboni Szerződés tárgyában tartott második népszavazás népszavazási bizottságának elnöke (2009); 2010 óta bíró a Griffith College Dublinban; 2012 óta adjunktus a Trinity College Dublinban; 2013 óta adjunktus a University College Corkban; Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); a Legfelsőbb Bíróság bírája (2012–2017); a Legfelsőbb Bíróság elnöke (2017–2021); 2022 óta a University of Dublin alkancellárja és a Jogi Reformbizottság elnöke; 2018. március óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Julia Laffranque

Született 1974-ben; jogi tanulmányok: Hamburgi Egyetem (Németország), Tartui Egyetem (Észtország); LL.M (Magistra legum), Vesztfáliai Vilmos Egyetem (Münster, Németország); posztgraduális tanulmányok: Kieli Egyetem (Németország), Európai Doktori Intézet (Firenze, Olaszország); a jogtudományok doktora (Tartui Egyetem, Finnország); az észt Igazságügyi Minisztérium európai uniós jogi szakértője, főtitkárhelyettese és az „Európai uniós jog és külkapcsolatok” részleg vezetője (1996–2004); kirendelés az Európai Bizottság Jogi Szolgálatához, a francia és a svéd Igazságügyi Minisztériumhoz, a francia Államtanácshoz és a német szövetségi közigazgatási bírósághoz; az európai uniós jog oktatója és adjunktusa különböző egyetemeken (1999–2010); az európai jog professzora a Tartui Egyetemen (2011–2016), 2016 óta vendégprofesszor; az észt Legfelsőbb Bíróság bírája (2004–2011 és 2020); az Állandó Választottbíróság tagja (2011–2016); az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája (2011–2020); az Európai Jogi Akadémia (ERA) igazgatóhelyettese (2021); a Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE) elnöke (2010–2021), az Európa Tanács Európai Bírák Konzultatív Tanácsának (CCJE) elnöke (2008–2010), Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Tudományos Bizottságának tagja.

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Született 1956-ban; tanulmányait Lisszabonban, Brüsszelben és Strasbourgban végzi; Portugáliában és Brüsszelben advogada (ügyvéd); az Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles-ben kutató; a Bíróságon jogi referens J. C. Moitinho de Almeida portugál bíró mellett (1986–2000), majd az Elsőfokú Bíróság elnöke, B. Vesterdorf bíró mellett (2000–2003); az Európai Unió Törvényszékének bírája (2003–2016), tanácselnök (2007–2010 és 2013–2016); a Törvényszék „Eljárási szabályzatˮ bizottságának elnöke (2013–2016); 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Barbara Pořízková

Született 1968-ban; a brnói Masaryk Egyetemen jogi doktorátust szerzett (2000); a brnói adóigazgatóság államháztartási tisztviselője (1993–2001); a PricewaterhouseCoopers jogtanácsosa (2001–2006); a cseh legfelsőbb közigazgatási bíróság bírája (2006 óta) és alelnöke (2018 óta), nagytanácsának tagja (2013 óta) és kilencedik tanácsának elnöke (2014 óta); a cseh legfelsőbb közigazgatási bíróság rendes képviselője az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetségében (2015 óta); bírósági gyakorlat a francia Államtanácsban (2016); 2022. március óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Silvana Sciarra

Születési idő: 1948; tanulmányok a Bari Egyetemen; az UCLA és a Harvard Law School Harkness-ösztöndíjasa (1974–1976); tanított a Sienai Egyetemen, volt az UCLA Fulbright-ösztöndíjasa, valamint több egyetemen meghívott oktató (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stockholm, Lund, UCL, a római LUISS); az Európai Doktori Intézet európai munkaügyi és szociális jogi tanszékének vezetője (1994–2003); a Firenzei Egyetem európai munkaügyi és szociális jogi tanszékén egyetemi tanár (1990–2014; az Európai Doktori Intézetnél töltött évek alatt szabadságon); a Stockholmi Egyetem (2006) és a Hasselti Egyetem (2012) díszdoktora; az olasz alkotmánybíróság bírája, a parlament által megválasztott első nő (2014 óta); az Olasz Köztársasági Érdemrend Lovagi Nagykeresztje (2017) és Hugo Sinzheimer-díj (2015); az Európai Jogi Intézet tagja; 2022. március óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében előírt bizottság tagja.

Vassilios Skouris

Születési idő: 1948; jogi diploma a Berlini Szabadegyetemen (1970), jogi doktorátus a Hamburgi Egyetemen (1973); a Hamburgi Egyetem polgári eljárási jogi és általános eljárásjogi tanszékén adjunktus, majd docens (1972–1977); a trákiai Démokritusz Egyetem közigazgatási jogot oktató egyetemi tanára (1977–1980); a Bielefeldi Egyetem közjogot oktató egyetemi tanára (1980–1982); a thesszaloniki Arisztotelész Egyetem közjogot oktató egyetemi tanára (1982–2015); az Európai Unió Bíróságának bírája (1999–2015) és elnöke (2003–2015); 2016 óta a hamburgi Bucerius Jogi Iskola vendégprofesszora; az Athéni Akadémia levelező tagja; a Honorable Society of Lincoln's Inn tiszteletbeli tagja; a FIFA etikai bizottsága bírói tanácsának elnöke; 2022. március óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében előírt bizottság tagja.