Összetétel - comite255

composition title

Összetétel

Composition

A bizottság jelenlegi tagjai

A bizottságot hét személy alkotja, akiket az Európai Unió Bíróságának és Törvényszékének korábbi tagjai, a tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, és akik közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot.

A bizottság tagjait a Bíróság elnökének javaslata alapján négy évre nevezi ki a Tanács.

A bizottság elnöke 2018. március 1-je óta Christiaan Timmermans. A bizottság jelenleg a következő tagokból áll: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle és Mirosław Wyrzykowski (lásd a 2017. december 4-i 2017/2262 tanácsi határozatot).

[lásd továbbá a bizottság korábbi összetételét ]

 

 

Tartalom megjelenítő

Allan Rosas

Született 1948-ban; a jogtudományok doktora (Turkui Egyetem, Finnország); a jog oktatója a Turkui Egyetemen (1978–1981) és az Åbo Akademi Egyetemen (Turku/Åbo) (1981–1996); utóbbi intézményben az Emberi Jogok Intézetének igazgatója (1985–1995); számos konferencián és nemzetközi találkozón a finn kormányt képviselő delegációk tagja vagy tanácsadója és Finnország kormányzati, illetve parlamenti jogi bizottságainak, valamint az ENSZ-nek, az UNESCO-nak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) és az Európa Tanácsnak a tagja, illetve szakértője (1977–1995); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának külkapcsolatokért felelős igazgatója és vezető jogtanácsosa (1995–2001); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese (2001–2002); a Bíróság bírája (2002–2019); az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának, a Genti Egyetemnek és a Helsinki Egyetemnek a vendégprofesszora, valamint a Turkui Egyetemen főmunkatárs; 2019 óta az Európai Bizottság Független Etikai Bizottságának tagja.

Mirosław Wyrzykowski

Született 1950‑ben; jogtudományi doktor (Varsói Egyetem, 1975); habilitált doktor (1986); a jogtudományok professzora a Varsói Egyetemen (1991); az Alapjogok Biztosának Hivatalában az Alkotmányos Szabadságok és Jogok Főosztály vezetője (1988–1990); a miniszterelnök jogalkotási tanácsának tagja (1990–1993 és 1996–2001); professzor a Svájci Összehasonlító Jogtudományi Intézetben (1990–1995); dékánhelyettes (1996–1999) és dékán (1996–1999) a Varsói Egyetem Jogtudományi Karán; a Közügyek Intézetében az Alkotmányosság és Jogi Kultúra Központ igazgatója (1996–2001); vendégprofesszor a budapesti Central European Universityn (1997–2014); a külügyminiszter jogi tanácsadó bizottságának tagja (1999–2001 és 2012–2016); az Alkotmánybíróság bírája (2001–2010); a Lengyel Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának elnöke (2011–2015); előadó többek között a következő egyetemeken: Párizs (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; 2016. februártól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Frank Clarke

Született 1951-ben; matematikai és gazdaságtudományi végzettség a University College Dublinban (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); professzor a King’s Inns-ben (1978–1995); az Ügyvédi Kamarai Tanács elnöke (1993–1995); Bencher a King’s Inns-ben (1995); az Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Egyesülete Tanácsának tagja (1997–2004), a Forum for Barristers and Advocates társelnöke (1998–2002); a King’s Inns Tanácsának elnöke (1999–2004); a Felsőbíróság bírája (2004–2012); a Lisszaboni Szerződés tárgyában tartott második népszavazás népszavazási bizottságának elnöke (2009); 2010 óta bíró a Griffith College Dublinban; 2012 óta adjunktus a Trinity College Dublinban; 2013 óta adjunktus a University College Corkban; Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); a Legfelsőbb Bíróság bírája (2012–2017); 2017 óta Chief Justice; 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Carlos Lesmes Serrano

Született 1958-ban; jogi végzettség a Madridi Autonóm Egyetemen (1980); a San Mateo, Castellón de la Plana-i bíróság bírája (1984); az Alicantei Tartományi Bíróságon az Államügyészi Hivatal nevében eljáró jogász (1984); ügyész a Madridi Autonóm Közösség felsőbíróságán (1985–1992); ügyész az Alkotmánybíróság előtt (1992–1993); a Valenciai Autonóm Közösség felsőbírósága közigazgatási peres ügyekben eljáró tanácsának magas beosztású szakbírája (1993–1996); az Igazságügyi Minisztériumban a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó szervezeti egység főigazgatója (1996–2000); az Igazságügyi Minisztériumban a bíróságok igazgatási kapcsolataiért felelős szervezeti egység főigazgatója (2000–2004); a Kiemelt Ügyek Országos Bírósága közigazgatási peres ügyekben eljáró tanácsának elnöke (1997–2005); a Kiemelt Ügyek Országos Bíróságának megbízott elnöke (2008–2009); 2010 óta a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási peres ügyekben eljáró harmadik tanácsának magas beosztású szakbírája; 2013 óta a Legfelsőbb Bíróság és az Általános Igazságszolgáltatási Tanács elnöke; 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Született 1956-ban; tanulmányait Lisszabonban, Brüsszelben és Strasbourgban végzi; Portugáliában és Brüsszelben advogada (ügyvéd); az Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles-ben kutató; a Bíróságon jogi referens J. C. Moitinho de Almeida portugál bíró mellett (1986–2000), majd az Elsőfokú Bíróság elnöke, B. Vesterdorf bíró mellett (2000–2003); az Európai Unió Törvényszékének bírája (2003–2016), tanácselnök (2007–2010 és 2013–2016); a Törvényszék „Eljárási szabályzatˮ bizottságának elnöke (2013–2016); 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Andrea Voßkuhle

Született 1963-ban; jogi tanulmányok a Bayreuthi Egyetemen és a Müncheni Egyetemen (1983–1989); a jogtudományok doktora a Müncheni Egyetemen (1992); egyetemi habilitációt szerez az Augsburgi Egyetemen (1998); egyetemi tanári kinevezés a Freiburg im Breisgaui Egyetemen, a Politikatudományi és Jogfilozófiai Intézet igazgatója (1999); Fellow a Berlini Tudományos Kollégiumban (2006–2007); 2007 óta a Berlini és a Brandenburgi Tudományos Akadémia társadalomtudományi részlegének, 2018 óta pedig a Német Tudományos Akadémia - Leopoldina címzetes tagja; 2008 óta a Szövetségi Alkotmánybíróság elnökhelyettese és második tanácsának elnöke; 2010 óta a Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke; 2014. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Julia Laffranque

Született 1974-ben; jogi tanulmányok: Hamburgi Egyetem (Németország), Tartui Egyetem (Észtország); LL.M (Magistra legum), Vesztfáliai Vilmos Egyetem (Münster, Németország); posztgraduális tanulmányok: Kieli Egyetem (Németország), Európai Doktori Intézet (Firenze, Olaszország); a jogtudományok doktora (Tartui Egyetem, Finnország); az észt Igazságügyi Minisztérium európai uniós jogi szakértője, főtitkárhelyettese és az „Európai uniós jog és külkapcsolatok” részleg vezetője (1996–2004); kirendelés az Európai Bizottság Jogi Szolgálatához, a francia és a svéd Igazságügyi Minisztériumhoz, a francia Államtanácshoz és a német szövetségi közigazgatási bírósághoz; az európai uniós jog oktatója és adjunktusa különböző egyetemeken (1999–2010); az európai jog professzora a Tartui Egyetemen (2011–2016), 2016 óta vendégprofesszor; az észt Legfelsőbb Bíróság bírája (2004–2011 és 2020); az Állandó Választottbíróság tagja (2011–2016); az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája (2011–2020); az Európai Jogi Akadémia (ERA) igazgatóhelyettese (2021); a Nemzetközi Európai Jogi Szövetség (FIDE) elnöke (2010–2021), az Európa Tanács Európai Bírák Konzultatív Tanácsának (CCJE) elnöke (2008–2010), Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Tudományos Bizottságának tagja.

Committee Footer web content element