Összetétel - comite255

composition title

Összetétel

Composition

A bizottság jelenlegi tagjai

A bizottságot hét személy alkotja, akiket az Európai Unió Bíróságának és Törvényszékének korábbi tagjai, a tagállamok legfelsőbb bíróságának tagjai és az elismert szakértelemmel rendelkező jogászok közül választanak ki, és akik közül egy személyre az Európai Parlament tesz javaslatot.

A bizottság tagjait a Bíróság elnökének javaslata alapján négy évre nevezi ki a Tanács.

A bizottság elnöke 2018. március 1-je óta Christiaan Timmermans. A bizottság jelenleg a következő tagokból áll: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle és Mirosław Wyrzykowski (lásd a 2017. december 4-i 2017/2262 tanácsi határozatot).

[lásd továbbá a bizottság korábbi összetételét ]

 

 

Tartalom megjelenítő

Allan Rosas

Született 1948-ban; a jogtudományok doktora (Turkui Egyetem, Finnország); a jog oktatója a Turkui Egyetemen (1978–1981) és az Åbo Akademi Egyetemen (Turku/Åbo) (1981–1996); utóbbi intézményben az Emberi Jogok Intézetének igazgatója (1985–1995); számos konferencián és nemzetközi találkozón a finn kormányt képviselő delegációk tagja vagy tanácsadója és Finnország kormányzati, illetve parlamenti jogi bizottságainak, valamint az ENSZ-nek, az UNESCO-nak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) és az Európa Tanácsnak a tagja, illetve szakértője (1977–1995); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának külkapcsolatokért felelős igazgatója és vezető jogtanácsosa (1995–2001); az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának főigazgató-helyettese (2001–2002); a Bíróság bírája (2002–2019); az Európa Tanulmányok Szakkollégiumának, a Genti Egyetemnek és a Helsinki Egyetemnek a vendégprofesszora, valamint a Turkui Egyetemen főmunkatárs; 2019 óta az Európai Bizottság Független Etikai Bizottságának tagja.

Mirosław Wyrzykowski

Született 1950‑ben; jogtudományi doktor (Varsói Egyetem, 1975); habilitált doktor (1986); a jogtudományok professzora a Varsói Egyetemen (1991); az Alapjogok Biztosának Hivatalában az Alkotmányos Szabadságok és Jogok Főosztály vezetője (1988–1990); a miniszterelnök jogalkotási tanácsának tagja (1990–1993 és 1996–2001); professzor a Svájci Összehasonlító Jogtudományi Intézetben (1990–1995); dékánhelyettes (1996–1999) és dékán (1996–1999) a Varsói Egyetem Jogtudományi Karán; a Közügyek Intézetében az Alkotmányosság és Jogi Kultúra Központ igazgatója (1996–2001); vendégprofesszor a budapesti Central European Universityn (1997–2014); a külügyminiszter jogi tanácsadó bizottságának tagja (1999–2001 és 2012–2016); az Alkotmánybíróság bírája (2001–2010); a Lengyel Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának elnöke (2011–2015); előadó többek között a következő egyetemeken: Párizs (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; 2016. februártól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Frank Clarke

Született 1951-ben; matematikai és gazdaságtudományi végzettség a University College Dublinban (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); professzor a King’s Inns-ben (1978–1995); az Ügyvédi Kamarai Tanács elnöke (1993–1995); Bencher a King’s Inns-ben (1995); az Ügyvédi Kamarák Nemzetközi Egyesülete Tanácsának tagja (1997–2004), a Forum for Barristers and Advocates társelnöke (1998–2002); a King’s Inns Tanácsának elnöke (1999–2004); a Felsőbíróság bírája (2004–2012); a Lisszaboni Szerződés tárgyában tartott második népszavazás népszavazási bizottságának elnöke (2009); 2010 óta bíró a Griffith College Dublinban; 2012 óta adjunktus a Trinity College Dublinban; 2013 óta adjunktus a University College Corkban; Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); a Legfelsőbb Bíróság bírája (2012–2017); 2017 óta Chief Justice; 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Carlos Lesmes Serrano

Született 1958-ban; jogi végzettség a Madridi Autonóm Egyetemen (1980); a San Mateo, Castellón de la Plana-i bíróság bírája (1984); az Alicantei Tartományi Bíróságon az Államügyészi Hivatal nevében eljáró jogász (1984); ügyész a Madridi Autonóm Közösség felsőbíróságán (1985–1992); ügyész az Alkotmánybíróság előtt (1992–1993); a Valenciai Autonóm Közösség felsőbírósága közigazgatási peres ügyekben eljáró tanácsának magas beosztású szakbírája (1993–1996); az Igazságügyi Minisztériumban a katonai szolgálat lelkiismereti okból történő megtagadásával kapcsolatos ügyekkel foglalkozó szervezeti egység főigazgatója (1996–2000); az Igazságügyi Minisztériumban a bíróságok igazgatási kapcsolataiért felelős szervezeti egység főigazgatója (2000–2004); a Kiemelt Ügyek Országos Bírósága közigazgatási peres ügyekben eljáró tanácsának elnöke (1997–2005); a Kiemelt Ügyek Országos Bíróságának megbízott elnöke (2008–2009); 2010 óta a Legfelsőbb Bíróság közigazgatási peres ügyekben eljáró harmadik tanácsának magas beosztású szakbírája; 2013 óta a Legfelsőbb Bíróság és az Általános Igazságszolgáltatási Tanács elnöke; 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Született 1956-ban; tanulmányait Lisszabonban, Brüsszelben és Strasbourgban végzi; Portugáliában és Brüsszelben advogada (ügyvéd); az Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles-ben kutató; a Bíróságon jogi referens J. C. Moitinho de Almeida portugál bíró mellett (1986–2000), majd az Elsőfokú Bíróság elnöke, B. Vesterdorf bíró mellett (2000–2003); az Európai Unió Törvényszékének bírája (2003–2016), tanácselnök (2007–2010 és 2013–2016); a Törvényszék „Eljárási szabályzatˮ bizottságának elnöke (2013–2016); 2018. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

ANDREA VOßKUHLE

Született 1963-ban; jogi tanulmányok a Bayreuthi Egyetemen és a Müncheni Egyetemen (1983–1989); a jogtudományok doktora a Müncheni Egyetemen (1992); egyetemi habilitációt szerez az Augsburgi Egyetemen (1998); egyetemi tanári kinevezés a Freiburg im Breisgaui Egyetemen, a Politikatudományi és Jogfilozófiai Intézet igazgatója (1999); Fellow a Berlini Tudományos Kollégiumban (2006–2007); 2007 óta a Berlini és a Brandenburgi Tudományos Akadémia társadalomtudományi részlegének, 2018 óta pedig a Német Tudományos Akadémia - Leopoldina címzetes tagja; 2008 óta a Szövetségi Alkotmánybíróság elnökhelyettese és második tanácsának elnöke; 2010 óta a Szövetségi Alkotmánybíróság elnöke; 2014. márciustól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikkében említett bizottság tagja.

Vacant position

Committee Footer web content element