Componență - comite255

composition title

Componență

Composition

Membrii actuali ai comitetului

Comitetul este format din șapte persoane alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European.

Membrii comitetului sunt numiți pentru o perioadă de patru ani de Consiliu, la inițiativa președintelui Curții de Justiție.

Începând de la 1 martie 2018, comitetul este prezidat de domnul Christiaan Timmermans. Acesta este format în prezent din domnul Christiaan Timmermans, domnul Simon Busuttil, domnul Frank Clarke, domnul Carlos Lesmes Serrano, doamna Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, domnul Andreas Voßkuhle și domnul Mirosław Wyrzykowski (a se vedea Decizia nr. 2017/2262 a Consiliului din 4 decembrie 2017).

[a se vedea de asemenea Componența anterioară a comitetului ]

 

 

Editor de active

Allan Rosas

Născut în 1948; doctor în drept al Universității din Turku (Finlanda); profesor de drept la Universitatea din Turku (1978-1981) și la Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); director al Institutului pentru Drepturile Omului din Finlanda (1985-1995); reprezentant al guvernului finlandez în calitatea de membru sau consilier al delegațiilor finlandeze la diverse conferințe și reuniuni internaționale, membru și expert în cadrul unor comisii juridice guvernamentale sau parlamentare din Finlanda, precum și la ONU, UNESCO, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliul Europei (1977-1995); director și consilier juridic principal în cadrul Serviciului Juridic al Comisiei Europene, responsabil cu relațiile externe (1995-2001); director general adjunct al Serviciului Juridic al Comisiei Europene (2001-2002); judecător la Curtea de Justiție (2002-2019); profesor invitat la Colegiul Europei, Universitatea din Gent, Universitatea din Helsinki și senior fellow la Universitatea din Turku; din 2019, membru al Comitetului independent de etică al Comisiei Europene.

Mirosław Wyrzykowski

Născut în 1950; doctor în drept (Universitatea din Varșovia, 1975); doctor abilitat (1986); profesor de drept la Universitatea din Varșovia (1991); șeful Departamentului pentru drepturi și libertăți constituționale din cadrul Avocatului Poporului (1988-1990); membru al Consiliului legislativ al Prim‑ministrului (1990-1993 și 1996-2001); profesor la Institutul Elvețian de Drept Comparat (1990-1995); prodecan (1996-1999) și decan (1996-1999) al Facultății de Drept a Universității din Varșovia; director al Centrului pentru constituționalitate și cultură juridică din cadrul Institutului de Afaceri Publice (1996-2001); profesor invitat la Universitatea Central Europeană din Budapesta (1997-2014); membru al Comitetului de consiliere juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1999-2001 și 2012-2016); judecător la Curtea Constituțională (2001-2010); președinte al Comitetului de științe juridice al Academiei Polone de Științe (2011-2015); lector, printre altele, la Universitățile din Paris (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna februarie 2016.

Frank Clarke

Născut în 1951; studii în domeniul matematicii și al economiei la University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); profesor la King’s Inns (1978-1995); președinte al Consiliului Baroului (1993-1995); Bencher of King’s Inns (1995); membru al Consiliului Asociației Internaționale a Barourilor (1997-2004), copreședinte al Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); președinte al Council of King’s Inns (1999-2004); judecător la High Court (2004-2012); președinte al Comisiei de referendum pentru cel de al doilea referendum privind Tratatul de la Lisabona (2009); Judge in Residence la Griffith College, Dublin (din 2010); profesor afiliat, Trinity College, Dublin (din 2012); profesor afiliat, University College, Cork (din 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); judecător la Curtea Supremă (2012-2017); președinte al Curții Supreme (din 2017); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Născut în 1958 ; licențiat în drept a Universității Autonome din Madrid (1980); judecător la San Mateo, Castellón de la Plana (1984); procuror la Curtea Provincială din Alicante (1984); procuror la Curtea Superioară de Justiție a Comunității Autonome Madrid (1985-1992); procuror la Curtea Constituțională (1992-1993); judecător la Secția de contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Comunității Autonome Valencia (1993-1996); director general pentru obiecții de conștiință în cadrul Ministerului de Justiție (1996-2000); director general pentru relația cu Administrația Justiției în cadrul Ministerului de Justiție (2000-2004); președintele Secției de contencios administrativ a Curții Naționale (1997-2005); președinte interimar al Curții Naționale (2008-2009); judecător la Secția a treia de contencios administrativ a Curții Supreme (din 2010); președinte al Curții Supreme și al Consiliului General al Puterii Judecătorești (din 2013); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Născută în 1956; studii de drept la Lisabona, la Bruxelles și la Strasbourg; advogada în Portugalia (1982-1984) și la Bruxelles (1984-1986); cercetător independent la Institutul de Studii Europene al Universității Libere din Bruxelles (1984-1985); referent juridic pe lângă judecătorul portughez la Curtea de Justiție, domnul Moitinho de Almeida (1986-2000), și ulterior pe lângă președintele Tribunalului de Primă Instanță, domnul Vesterdorf (2000-2003); judecător la Tribunalul Uniunii Europene (2003-2016), președinte de cameră (2007-2010 și 2013-2016); președinte al comitetului „Regulamentul de procedură” al Tribunalului (2013-2016); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Andrea Voßkuhle

Născut în 1963; studii de drept la Universitățile din Bayreuth și din München (1983-1989); doctor în drept al Universității din München (1992); abilitare universitară obținută la Universitatea din Augsburg (1998); numit profesor universitar la Universitatea din Freiburg im Breisgau; director al Institutului de Științe Politice și de Filozofie a Dreptului (1999); Fellow la Colegiul Științific din Berlin (2006-2007); membru titular al secției de științe sociale a Academiei de Științe din Berlin și din Brandenburg (din 2007) și a Academiei Germane de Științe – Leopoldina (din 2018); vicepreședinte al Curții Constituționale Federale și președinte al Camerei a doua a Curții (din 2008); președinte al Curții Constituționale Federale (din 2010); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2014.

Julia Laffranque

Născută în 1974; Studii de drept: Universitatea Hamburg (Germania), Universitatea Tartu (Estonia); ML (Magister Legum), Universitatea Westfälische Wilhelms, Münster (Germania), studii postuniversitare: Universitatea Kiel (Germania), Institutul Universitar European (Florența, Italia); doctorat în drept, Universitatea Tartu (Estonia); expertă în dreptul Uniunii Europene, șefă a departamentului de relații externe și de drept al Uniunii Europene și secretară generală adjunctă a Ministerului Justiției (Estonia) (1996-2004); detașări la Serviciul juridic al Comisiei Europene, la ministerele justiției din Franța și Suedia, la Consiliul de Stat din Franța și la Curtea Administrativă Federală din Germania; lectoră și conferențiară de drept european la diverse universități 1999-2010; profesoară de drept european la Universitatea Tartu 2011-2016, din 2016 profesoară invitată; judecătoare la Curtea Supremă din Estonia (2004-2011 și 2020); membră a Curții Permanente de Arbitraj (2011-2016); judecătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2011-2020); directoare adjunctă a Academiei de Drept European (ERA) 2021; președintă a Federației Internaționale de Drept European (FIDE) (2010-2021), președintă a Consiliului consultativ al judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei (CCJE) (2008-2010), membră a Comitetului științific al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA).

Committee Footer web content element