Componență - comite255

composition title

Componență

Composition

Membrii actuali ai comitetului

Comitetul este format din șapte persoane alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European.

Membrii comitetului sunt numiți pentru o perioadă de patru ani de Consiliu, la inițiativa președintelui Curții de Justiție.

Începând de la 1 martie 2018, comitetul este prezidat de domnul Christiaan Timmermans. Acesta este format în prezent din domnul Christiaan Timmermans, domnul Simon Busuttil, domnul Frank Clarke, domnul Carlos Lesmes Serrano, doamna Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, domnul Andreas Voßkuhle și domnul Mirosław Wyrzykowski (a se vedea Decizia nr. 2017/2262 a Consiliului din 4 decembrie 2017).

[a se vedea de asemenea Componența anterioară a comitetului ]

Asset Publisher

Christiaan Timmermans

Născut în 1941; referent juridic la Curtea de Justiție a Comunităților Europene (1966-1969); funcționar la Comisia Europeană (1969-1977); doctor în drept (Universitatea din Leiden); profesor de drept european la Universitatea din Groningen (1977-1989); magistrat asistent la Curtea de Apel din Arnhem; director general adjunct la Serviciul Juridic al Comisiei Europene (1989-2000); profesor de drept european la Universitatea din Amsterdam (1997-2004) și profesor invitat la Universitatea din Cambridge și la Fordham Law School (New York); judecător la Curtea de Justiție (2000-2010); titular al Catedrei „Pieter Sanders” la Facultatea de Drept a Universității din Rotterdam (2010-2012); Fernand Braudel Fellow la Institutul Universitar European din Florența (2011); vicepreședinte al Camerei de judecată a Organului de Control Financiar al Cluburilor UEFA din anul 2012; membru al Comisiei de Etică a Comisiei Europene din anul 2016; membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2014 și președinte al comitetului începând cu luna martie 2018.

Simon Busuttil

Născut în 1969; doctor în drept (Universitatea din Malta, 1993); master în studii europene (Universitatea din Sussex, 1994); Magister Iuris în drept internațional (Universitatea din Malta, 1995); membru al baroului din Malta (din 1994); profesor invitat la Universitatea din Malta; membru al nucleului echipei de negociere a aderării Maltei la Uniunea Europeană (1999-2003); șef al Centrului de informare Malta-Uniunea Europeană, responsabil cu comunicările publice referitoare la referendumul privind Uniunea Europeană (1999-2003); membru al Parlamentului European (2004-2013); purtător de cuvânt al PPE în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European (2009-2013); vicepreședinte al Partidului Naționalist din Malta (2012-2013); liderul opoziției, președinte al Partidului Naționalist (2013-2017); membru al Camerei Reprezentanților, Malta (din 2013); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Frank Clarke

Născut în 1951; studii în domeniul matematicii și al economiei la University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); profesor la King’s Inns (1978-1995); președinte al Consiliului Baroului (1993-1995); Bencher of King’s Inns (1995); membru al Consiliului Asociației Internaționale a Barourilor (1997-2004), copreședinte al Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); președinte al Council of King’s Inns (1999-2004); judecător la High Court (2004-2012); președinte al Comisiei de referendum pentru cel de al doilea referendum privind Tratatul de la Lisabona (2009); Judge in Residence la Griffith College, Dublin (din 2010); profesor afiliat, Trinity College, Dublin (din 2012); profesor afiliat, University College, Cork (din 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); judecător la Curtea Supremă (2012-2017); președinte al Curții Supreme (din 2017); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Născut în 1958 ; licențiat în drept a Universității Autonome din Madrid (1980); judecător la San Mateo, Castellón de la Plana (1984); procuror la Curtea Provincială din Alicante (1984); procuror la Curtea Superioară de Justiție a Comunității Autonome Madrid (1985-1992); procuror la Curtea Constituțională (1992-1993); judecător la Secția de contencios administrativ a Curții Superioare de Justiție a Comunității Autonome Valencia (1993-1996); director general pentru obiecții de conștiință în cadrul Ministerului de Justiție (1996-2000); director general pentru relația cu Administrația Justiției în cadrul Ministerului de Justiție (2000-2004); președintele Secției de contencios administrativ a Curții Naționale (1997-2005); președinte interimar al Curții Naționale (2008-2009); judecător la Secția a treia de contencios administrativ a Curții Supreme (din 2010); președinte al Curții Supreme și al Consiliului General al Puterii Judecătorești (din 2013); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Născută în 1956; studii de drept la Lisabona, la Bruxelles și la Strasbourg; advogada în Portugalia (1982-1984) și la Bruxelles (1984-1986); cercetător independent la Institutul de Studii Europene al Universității Libere din Bruxelles (1984-1985); referent juridic pe lângă judecătorul portughez la Curtea de Justiție, domnul Moitinho de Almeida (1986-2000), și ulterior pe lângă președintele Tribunalului de Primă Instanță, domnul Vesterdorf (2000-2003); judecător la Tribunalul Uniunii Europene (2003-2016), președinte de cameră (2007-2010 și 2013-2016); președinte al comitetului „Regulamentul de procedură” al Tribunalului (2013-2016); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Născut în 1963; studii de drept la Universitățile din Bayreuth și din München (1983-1989); doctor în drept al Universității din München (1992); abilitare universitară obținută la Universitatea din Augsburg (1998); numit profesor universitar la Universitatea din Freiburg im Breisgau; director al Institutului de Științe Politice și de Filozofie a Dreptului (1999); Fellow la Colegiul Științific din Berlin (2006-2007); membru titular al secției de științe sociale a Academiei de Științe din Berlin și din Brandenburg (din 2007) și a Academiei Germane de Științe – Leopoldina (din 2018); vicepreședinte al Curții Constituționale Federale și președinte al Camerei a doua a Curții (din 2008); președinte al Curții Constituționale Federale (din 2010); membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna martie 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Născut în 1950; doctor în drept (Universitatea din Varșovia, 1975); doctor abilitat (1986); profesor de drept la Universitatea din Varșovia (1991); șeful Departamentului pentru drepturi și libertăți constituționale din cadrul Avocatului Poporului (1988-1990); membru al Consiliului legislativ al Prim‑ministrului (1990-1993 și 1996-2001); profesor la Institutul Elvețian de Drept Comparat (1990-1995); prodecan (1996-1999) și decan (1996-1999) al Facultății de Drept a Universității din Varșovia; director al Centrului pentru constituționalitate și cultură juridică din cadrul Institutului de Afaceri Publice (1996-2001); profesor invitat la Universitatea Central Europeană din Budapesta (1997-2014); membru al Comitetului de consiliere juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (1999-2001 și 2012-2016); judecător la Curtea Constituțională (2001-2010); președinte al Comitetului de științe juridice al Academiei Polone de Științe (2011-2015); lector, printre altele, la Universitățile din Paris (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; membru al comitetului prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene începând cu luna februarie 2016.

Committee Footer web content element