Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

COMITETUL

PREVĂZUT LA ARTICOLUL 255 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE

Avant propos home page

Prezentare generală

Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea unui comitet prevăzut la articolul 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Acest comitet a fost creat prin Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Misiunea sa este de a „emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările”.

Activitatea comitetului a început la 1 martie 2010, imediat după intrarea în vigoare a celor două Decizii nr. 2010/124/UE  și  nr. 2010/125/UE din 25 februarie 2010 prin care Consiliul Uniunii Europene, pe de o parte, a stabilit regulamentul de funcționare al comitetului și, pe de altă parte, ia desemnat pe președintele și pe membrii primului comitet.

composition titre

Componență

Distribuitor de active

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Membrii actuali ai comitetului

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris