Σύνθεση - comite255

composition title

Σύνθεση

Composition

Τα εν ενεργεία μέλη της επιτροπής

Η επιτροπή αποτελείται από επτά προσωπικότητες που επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, μελών των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων και νομομαθών αναγνωρισμένου κύρους, ένας εκ των οποίων προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών από το Συμβούλιο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του Δικαστηρίου.

Από την 1η Μαρτίου 2018, πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Christiaan Timmermans. Τα εν ενεργεία μέλη της επιτροπής είναι οι Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle και Mirosław Wyrzykowski (βλ. απόφαση 2017/2262 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2017).

[βλ. επίσης Προηγούμενη σύνθεση της επιτροπής]

 

 

Εκδότης Αντικειμένων

Allan Rosas

Γεννήθηκε το 1948· διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Turku (Φινλανδία)· καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Turku (1978-1981) και στην Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996)· διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1985-1995) του ως άνω εκπαιδευτικού ιδρύματος· εκπρόσωπος της φινλανδικής κυβέρνησης ως μέλος ή σύμβουλος σε φινλανδικές αντιπροσωπίες στο πλαίσιο διαφόρων διεθνών διασκέψεων και συνεδριάσεων, μέλος και εμπειρογνώμονας κυβερνητικών ή κοινοβουλευτικών νομικών επιτροπών στη Φινλανδία καθώς και στον ΟΗΕ, στην UNESCO, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1977-1995)· διευθυντής και κύριος νομικός σύμβουλος στη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις (1995-2001)· αναπληρωτής γενικός διευθυντής της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001-2002)· δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΕ (2002-2019)· επισκέπτης καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης, στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Turku· μέλος της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019.

Mirosław Wyrzykowski

Γεννήθηκε το 1950· διδάκτωρ νομικής (Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, 1975)· άδεια διδασκαλίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (1986)· καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας (1991)· προϊστάμενος του τμήματος συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων στο γραφείο του συνήγορου του πολίτη (1988-1990)· μέλος του πρωθυπουργικού νομοθετικού συμβουλίου (1990-1993 και 1996-2001)· καθηγητής στο Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου (1990-1995)· αναπληρωτής κοσμήτορας (1996-1999) και κοσμήτορας (1996-1999) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας· διευθυντής του Κέντρου συνταγματικής τάξης και νομικού πολιτισμού του Ινστιτούτου Δημοσίων Σχέσεων (1996-2001)· επισκέπτης καθηγητής στο Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Βουδαπέστη (1997-2014)· μέλος της νομικής συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργού Εξωτερικών (1999-2001 και 2012-2016)· δικαστής στο Συνταγματικό Δικαστήριο (2001-2010)· πρόεδρος της επιτροπής νομικών επιστημών στην Πολωνική Ακαδημία Επιστημών (2011-2015)· διδάσκων, μεταξύ άλλων, στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι), της Βόννης, του Σύδνεϋ, της Κωνστάντσας και του Μπαϋρόιτ· μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2018.

Frank Clarke

Γεννήθηκε το 1951· πτυχίο μαθηματικών και οικονομικών από το University College, Δουβλίνο (1972)· Barrister-at-Law, King's Inns, Δουβλίνο (1973)· Junior Counsel (1973 -1985)· Senior Counsel (1985-2004)· Καθηγητής στο King's Inns (1978-1995)· Chair  of the Bar Council (1993-1995)· Bencher of King's Inns (1995)· μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της  International Bar Association (1997-2004), αντιπρόεδρος του Forum for Barristers and Advocates (1998-2002)· Chair of the Council of King's Inns (1999-2004)· δικαστής στο High Court (2004-2012)· πρόεδρος της επιτροπής δημοψηφίσματος  για το δεύτερο δημοψήφισμα σχετικά με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (2009)· διδάσκων στο Griffith College, Δουβλίνο (από το 2010)· εντεταλμένος καθηγητής, Trinity College, Δουβλίνο (από το 2012)· εντεταλμένος καθηγητής, University College, Κορκ (από το 2013)· Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017)· δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο (2012-2017)· Chief Justice (από το 2017)· μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Γεννήθηκε το 1958· πτυχίο νομικής από το Universidad Autónoma de Madrid (1980)· δικαστής στο San Mateo, Castellón de la Plana (1984)· νομικός σύμβουλος στην εισαγγελία του περιφερειακού δικαστηρίου του Alicante (1984)· εισαγγελέας στο δικαστήριο της περιφέρειας της Μαδρίτης (1985-1992)· εισαγγελέας στο Συνταγματικό Δικαστήριο (1992-1993)· ειδικός δικαστής στο τμήμα διοικητικών διαφορών του δικαστηρίου της περιφέρειας της Βαλένθια (1993- 1996)· γενικός διευθυντής τμήματος αντιρρησιών συνείδησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης) (1996-2000)· γενικός διευθυντής του τμήματος σχέσεων με τη δικαστική διοίκηση (Υπουργείο Δικαιοσύνης) (2000-2004)· πρόεδρος του τμήματος διοικητικών διαφορών του Audiencia Nacional (1997-2005)· υπηρεσιακός πρόεδρος του Audiencia Nacional (2008-2009)· δικαστής του τρίτου τμήματος (διοικητικές διαφορές) του Ανωτάτου Δικαστηρίου (από το 2010)· πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου (από το 2013)· μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Γεννήθηκε το 1956· νομικές σπουδές στη Λισσαβώνα, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο· δικηγορία στην Πορτογαλία (1982-1984) και στις Βρυξέλλες (1984‑1986)· ανεξάρτητη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (1984-1985)· εισηγήτρια στο γραφείο του Πορτογάλου δικαστή J. C. Moitinho de Almeida στο Δικαστήριο (1986-2000) και, κατόπιν, στο γραφείο του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου B. Vesterdorf (2000-2003)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2003-2016), πρόεδρος τμήματος (2007-2010 και 2013-2016)· πρόεδρος της επιτροπής «Κανονισμός Διαδικασίας» του Γενικού Δικαστηρίου (2013-2016)· μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2018.

Andrea Voßkuhle

Γεννήθηκε το 1963· νομικές σπουδές στα πανεπιστήμια του Μπαιρόιτ και του Μονάχου (1983-1989)· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου του Μονάχου (1992)· άδεια διδασκαλίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα χορηγηθείσα από το πανεπιστήμιο του Άουγκσμπουργκ (1998)· καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Freiburg im Breisgau, διευθυντής του ινστιτούτου πολιτικών επιστημών και φιλοσοφίας του δικαίου(1999)· Fellow του Επιστημονικού Κολεγίου του Βερολίνου (2006-2007)· τακτικό μέλος του τμήματος κοινωνικών επιστημών της Ακαδημίας Επιστημών του Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (από το 2007) και της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών - Leopoldina (από το 2018)· αντιπρόεδρος του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου και πρόεδρος του δεύτερου τμήματος του Δικαστηρίου (από το 2008)· πρόεδρος του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου (από το 2010)· μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάρτιο του 2014.

Julia Laffranque

Έτος γεννήσεως: 1974· Νομικές σπουδές: Πανεπιστήμιο Αμβούργου (Γερμανία), Πανεπιστήμιο Tartu (Εσθονία)· LL.M (Magistra legum), Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Γερμανία), μεταπτυχιακές σπουδές: Πανεπιστήμιο Kiel (Γερμανία), Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Φλωρεντία, Ιταλία)· Διδάκτωρ Νομικής, Πανεπιστήμιο Tartu (Εσθονία)· Εμπειρογνώμονας σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, Προϊσταμένη του Τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου και εξωτερικών σχέσεων και Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εσθονία) (1996-2004)· αποσπάσεις στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης της Γαλλίας και της Σουηδίας, στο Συμβούλιο Επικρατείας της Γαλλίας και στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Γερμανίας· Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου σε διάφορα πανεπιστήμια 1999-2010· Καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Tartu 2011-2016, από το 2016 Επισκέπτρια Καθηγήτρια· Δικάστρια στο Ανώτατο Δικαστήριο της Εσθονίας (2004-2011 και 2020)· Μέλος του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου (2011-2016)· Δικάστρια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2011-2020)· Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) 2021· Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (FIDE) (2010-2021), Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CCJE) (2008-2010), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Committee Footer web content element