Δραστηριότητα - comite255

activite big title

Δραστηριότητα

activite content as table

Δραστηριότητα

Από το 2010 έως το 2017 η επιτροπή εξέδωσε 147 γνωμοδοτήσεις, εκ των οποίων 67 κατά την περίοδο 2010-2014 και 80 κατά την περίοδο 2014 έως 2017. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αφορούσαν 74 περιπτώσεις ανανέωσης θητείας και 73 περιπτώσεις πρώτου διορισμού.

Συνολικά, 13 από τις 147 γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η επιτροπή από την έναρξη των δραστηριοτήτων της ήταν αρνητικές. Καμία αρνητική γνωμοδότηση δεν εξεδόθη για υποψηφιότητα που αφορούσε ανανέωση θητείας. Κατά συνέπεια, 19,2 % (14 στις 73) των γνωμοδοτήσεων για τις υποψηφιότητες πρώτου διορισμού ήταν αρνητικές.

Η επιτροπή συντάσσει σε τακτική βάση έκθεση πεπραγμένων (διαθέσιμη στα αγγλικά και τα γαλλικά).

 

 

icon pdf file

28/02/2018  Έκτη έκθεση δραστηριοτήτων

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Πέμπτη έκθεση πεπραγμένων

Διαθέσιμη σε: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Τέταρτη έκθεση πεπραγμένων

Διαθέσιμη σε: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Τρίτη έκθεση πεπραγμένων

Διαθέσιμη σε: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Δεύτερη έκθεση πεπραγμένων

Διαθέσιμη σε: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Έκθεση πεπραγμένων

Διαθέσιμη σε: FR EN

 

Committee Footer web content element