Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

AN PAINÉAL

DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 255 DEN CHONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH

Avant propos home page

Brollach

Ceapann rialtais na mBallstát na breithiúna agus na habhcóidí ginearálta chun Cúirt Bhreithiúnais agus Cúirt Ginearálta an Aontais Eorpaigh, de thoil a chéile, tar éis dul i gcomhairle le painéal, dá bhforáiltear in Airteagal 255 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Bunaíodh an painéal sin le Conradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Nollaig 2009. Is é an misean atá aige “chun tuairim a thabhairt ar oiriúnacht na n-iarrthóirí chun feidhmeanna Breithimh agus Abhcóide Ghinearálta den Chúirt Bhreithiúnais agus den Chúirt Ghinearálta a fheidhmiú sula ndéanfaidh rialtais na mBallstát na ceapacháin”.

Thosaigh obair an phainéil ar an 1 Márta 2010, díreach tar éis do theacht i bhfeidhm Chinneadh Uimh. 2010/124/AE agus Chinneadh Uimh. 2010/125/AE an 25 Feabhra 2010 lena ndéanann Comhairle an Aontais Eorpaigh, ar thaobh amháin, rialacha oibriúcháin an phainéil a leagan síos, agus ar an taobh eile, cathaoirleach agus comhaltaí an chéad phainéil a cheapadh.

composition titre

An Comhdhéanamh

Asset Publisher

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Na comhaltaí atá ar an bpainéalfaoi láthair

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris