Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Feidhmiú

content

 

step 1 of the procedure

Iarratas

Gheobhaidh Ardrúnaíocht na Comhairle iarratas atá ag cur isteach ar phost an Bhreithimh nó an Abhcóide Ghinearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpach nó i gCúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh.

 

step 2 of the procedure

Aistriú an Iarratais

Cuirfidh an Ardrúnaíocht an t-iarratas ar aghaidh chuig cathaoirleach an phainéil..

 

step 3 of the procedure

Scrúdú an Chomhaid

Déanfaidh an painéal scrúdú ar an gcomhad. l

Déanfaidh an painéal scrúdú ar an gcomhad. Féadfaidh an painéal iarraidh ar rialtas na tíre lena mbaineann agus ar an iarrthóir faisnéis bhreise maidir leis an iarratas a chur ar fáil.

 

step 4 of the procedure

Éisteacht an Iarrthóra

Éisteoidh comhaltaí an phainéil leis an iarrthóir ar feadh uair an chloig. I gcás iarratas ar athnuachan téarma oifige le haghaidh Breitheamh nó Abhcóide Ginearálta atá i seilbh oifige cheana, déanfar an scrúdú gan éisteacht leis an iarrthóir.

 

step 5 of the procedure

Tuairim Réasúnaithe

Tabharfaidh an painéal tuairim réasúnaithe uaidh chuig ionadaithe rialtais na mBallstát.