Obair an Phainéil - comite255

activite big title

Obair an Phainéil

activite content as table

Obair an Phainéil

Ó 2010 go dtí 2017, thug an painéal 147 dtuairim uaidh, le 67 dóibh sin tugtha sa tréimhse 2010 – 2014 agus 80 dóibh sa tréimhse ó 2014 go dtí 2017. Bhain 74 de na tuairimí sin le téarma oifige a athnuachan agus bhain 73 dóibh leis an gcéad téarma oifige. Dá dheasca sin, bhí 19.2% (14 as 73) de na tuairimí maidir leis na hiarratais ar chéad téarma oifige ina dtuairimí diúltacha.

Ar an iomlán, as na 147 dtuairim arna n-eisiúint ag an bpainéal ó thosach a chuid oibre, eisíodh 13 thuairim dhiúltacha. Níor eisíodh tuairim diúltach ar bith maidir le hathnuachan ar théarma oifige.

Ullmhaíonn an Painéal tuarascálacha ar a chuid oibre go rialta (ar fáil i bhFhraincís agus i mBéarla).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 An séú tuarascáil ar ghníomhaíochtaí

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 An Cúigiú Tuarascáil Oibre

Ar fáil in: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 An Ceathrú Tuarascáil Oibre

Ar fáil in: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 An Tríú Tuarascáil Oibre

Ar fáil in: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 An Dara Tuarascáil Oibre

Ar fáil in: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Tuarascáil Oibre

Ar fáil in: FR EN

 

Committee Footer web content element