Kompożizzjoni - comite255

composition title

Kompożizzjoni

Composition

Il-membri attwali tal-kumitat

Il-kumitat huwa kompost minn seba’ persuni magħżula minn fost ex membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, membri tal-qrati supremi nazzjonali u ġuristi li għandhom kompetenzi magħrufa, li wieħed minnhom huwa propost mill-Parlament Ewropew.

Il-membri tal-kumitat jinħatru għal żmien ta’ erba’ snin mill-Kunsill, fuq inizjattiva tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Mill-1 ta’ Marzu 2018, il-kumitat huwa ppresjedut minn Christiaan Timmermans. Fil-preżent dan huwa kompost minn Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle u Mirosław Wyrzykowski (ara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2262 tal-4 ta’ Diċembru 2017).

(ara wkoll Kompożizzjoni preċedenti tal-kumitat]

Asset Publisher

Christiaan Timmermans

Imwieled fl-1941; référendaire fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (1966-1969); funzjonarju tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1969-1977); dottorat fil-liġi (Università ta’ Leiden, 1973); professur fid-Dritt Ewropew fl-Università ta’ Groningen (1977-1989); imħallef aġġunt fil-Qorti tal-Appell ta’ Arnhem; direttur ġenerali aġġunt fis-servizzi legali tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (1989-2000); professur tad-Dritt Ewropew tal-Protezzjoni Ġudizzjarja fl-Università ta’ Amsterdam (1997-2004) u visiting professor fl-Università ta’ Cambridge u fil-Fordham Law School (New York); imħallef mal-Qorti tal-Ġustizzja (2000-2010); kattedra Pieter Sanders fil-fakultà tal-liġi tal-Università ta’ Rotterdam (2010-2012); Fellow Fernand Braudel fl-Istitut Universitarju Ewropew ta’ Firenze (2011); viċi president tal-Kamra Ġudikanti tal-Korp ta’ Kontroll Finanzjarju tal-UEFA mill-2012 ; membru tal-Kumitat tal-Etika tal-Kummissjoni Ewropea mill-2016; membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2014 u president tal-Kumitat minn Marzu 2018.

Simon Busuttil

Imwieled fl-1969 ; duttur fil-liġi (Università ta’ Malta, 1993); master fl-Istudji Ewropej (Università ta’ Sussex, 1994) ; Magister Iuris fid-Dritt Internazzjonali (Università ta’ Malta, 1995); membru tal-Kamra tal-Avukati ta’ Malta (mill-1994); visiting Lecturer fl-Università ta’ Malta; membru tal-Grupp ta’ Negozjaturi għall-Adeżjoni ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea (1999-2003); Kap taċ-Ċentru ta’ Informazzjoni Malta-Unjoni Ewropea, responsabbli għall-kampanja ta’ komunikazzjoni lill-pubbliku qabel ir-referendum dwar l-Unjoni Ewropea (1999-2003) ; membru tal-Parlament Ewropew (2004-2013); kelliem tal-EPP fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern (2009-2013); deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista, Malta (2012-2013); kap tal-oppożizzjoni, kap tal-Partit Nazzjonalista (2013-2017); membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Malta (mill-2013); membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Frank Clarke

Imwieled fl-1951; diplomat fil-matematika u fl-ekonomija mill-University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); konsulent legali awżiljarju (1973 -1985); konsulent legali (1985-2004); professur fil-King's Inns (1978-1995); president tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati (1993-1995); membru tal-Kunsill tal-King’s Inns (1995); membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Kamra tal-Avukati (1997-2004), kopresident tal-Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); president tal-Kunsill tal-King’s Inns (1999-2004); imħallef fil-High Court (2004-2012); president tal-Kummissjoni tar-Referendum dwar it-tieni Referendum dwar it-Trattat ta’ Lisbona (2009); imħallef residenti fil-Griffith College, Dublin (mill-2010); professur aġġunt, Trinity College, Dublin (mill-2012); professur aġġunt, University College, Cork (mill-2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); imħallef tal-Qorti Suprema (2012-2017); prim'imħallef (mill-2017); membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Imwieled fl-1951; diplomat fil-matematika u fl-ekonomija mill-University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); konsulent legali awżiljarju (1973 -1985); konsulent legali (1985-2004); professur fil-King's Inns (1978-1995); president tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati (1993-1995); membru tal-Kunsill tal-King’s Inns (1995); membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Kamra tal-Avukati (1997-2004), kopresident tal-Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); president tal-Kunsill tal-King’s Inns (1999-2004); imħallef fil-High Court (2004-2012); president tal-Kummissjoni tar-Referendum dwar it-tieni Referendum dwar it-Trattat ta’ Lisbona (2009); imħallef residenti fil-Griffith College, Dublin (mill-2010); professur aġġunt, Trinity College, Dublin (mill-2012); professur aġġunt, University College, Cork (mill-2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); imħallef tal-Qorti Suprema (2012-2017); prim'imħallef (mill-2017); membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Imwielda fl-1956; studji fid-dritt f’Lisbona, fi Brussell u fi Strasbourg; advogada fil-Portugall (1982-1984) u fi Brussell (1984-1986); riċerkatriċi indipendenti fl-Institut d'études européennes tal-Université Libre ta’ Brussell (1984-1985); référendaire mal-Imħallef Portugiż tal-Qorti tal-Ġustizzja, Moitinho de Almeida (1986-2000), wara tal-President tal-Qorti tal-Prim’Istanza, B. Vesterdorf (2000-2003); imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (2003-2016), president ta’ awla (2007-2010 u 2013-2016); president tal-kumitat "Regoli tal-Proċedura" tal-Qorti Ġenerali (2013-2016); membru tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Imwieled fl-1963; studji fid-dritt fl-Universitajiet ta’ Bayreuth u ta’ Munchen (1983-1989); duttur fil-liġi tal-Università ta’ Munchen (1992); abilitazzjoni universitarja miksuba mill-Università ta’ Augsbourg (1998); maħtur professur tal-universitajiet  fl-Università ta’ Fribourg-en-Brisgau, direttur tal-Istitut tax-Xjenzi Politiċi u ta’ Filosofija tad-Dritt (1999); Fellow fil-Kulleġġ xjentifiku ta’ Berlin (2006-2007); membru titolari tat-taqsima tax-xjenzi soċjali tal-Akkademja tax-xjenzi ta’ Berlin u ta’ Brandebourg (mill-2007) u tal-Akkademja Ġermaniża tax-Xjenzi - Leopoldina (mill-2018); viċi president tal-Qorti Kostituzzjonali Federali u president tat-Tieni Awla tal-Qorti (mill-2008); president tal-Qorti Kostituzzjonali Federali (mill-2010); membru tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Imwieled fl-1950; duttur fil-liġi (Università ta Varsavja, 1975); duttur abilitat (1986); professur tal-liġi fl-Università ta’ Varsavja (1991); kap tad-dipartiment tal-libertajiet u tad-drittijiet kostituzzjonali fl-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet taċ-Ċittadini (1988-1990); membru tal-Kunsill leġiżlattiv tal-Prim Ministru (1990-1993 u 1996-2001); professur fl-Istutut Svizzeru tad-Dritt Komparat (1990-1995); deputat dekan (1996-1999) u dekan (1996-1999) tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Varsavja; direttur taċ-Ċentru għall-Kostituzzjonalità u Kultura Legali fl-Istitut tal-Affarijiet Pubbliċi (1996-2001); visiting professor fl-Università Ewropea Ċentrali ta’ Budapest (1997-2014); membru tal-Kumitat ta’ Konsultazzjoni Legali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (1999-2001 u 2012-2016); imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali (2001-2010); president tal-Kumitat tax-Xjenza Legali fl-Akkademja Pollakka tax-Xjenzi (2011-2015); lecturer, fost oħrajn, fl-Universitajiet ta’ Pariġi (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Frar 2016.

Committee Footer web content element