Kompożizzjoni - comite255

composition title

Kompożizzjoni

Composition

Il-membri attwali tal-kumitat

Il-kumitat huwa kompost minn seba’ persuni magħżula minn fost ex membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, membri tal-qrati supremi nazzjonali u ġuristi li għandhom kompetenzi magħrufa, li wieħed minnhom huwa propost mill-Parlament Ewropew.

Il-membri tal-kumitat jinħatru għal żmien ta’ erba’ snin mill-Kunsill, fuq inizjattiva tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Mill-1 ta’ Marzu 2018, il-kumitat huwa ppresjedut minn Christiaan Timmermans. Fil-preżent dan huwa kompost minn Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle u Mirosław Wyrzykowski (ara d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2262 tal-4 ta’ Diċembru 2017).

(ara wkoll Kompożizzjoni preċedenti tal-kumitat]

 

 

Asset Publisher

Allan Rosas

Twieled fl-1948; dottorat fil-liġi mill-Università ta' Turku (il-Finlandja); professur tal-liġi fl-Università ta' Turku (1978–1981) u f'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttur tal-Istitut tad-drittijiet tal-bniedem ta' din tal-aħħar (1985-1995); rappreżentant tal-Gvern Finlandiż bħala membru jew konsulent ta' delegazzjonijiet Finlandiżi f'diversi konferenzi u laqgħat internazzjonali, membru u espert tal-kumitati legali tal-gvern jew parlamentari fil-Finlandja, kif ukoll in-NU, l-Unesco, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-Kunsill tal-Ewropa (1977-1995); direttur u konsulent legali prinċipali fis-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea, responsabbli għar-relazzjonijiet esterni (1995-2001); deputat direttur ġenerali tas-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea (2001-2002); imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja (2002-2019); professur mistieden tal-Kulleġġ tal-Ewropa, l-Università ta' Ghent, l-Università ta' Helsinki u senior fellow fl-Università ta' Turku; mill-2019 membru tal-Kumitat Indipendenti tal-Etika tal-Kummissjoni Ewropea.

Mirosław Wyrzykowski

Imwieled fl-1950; duttur fil-liġi (Università ta Varsavja, 1975); duttur abilitat (1986); professur tal-liġi fl-Università ta’ Varsavja (1991); kap tad-dipartiment tal-libertajiet u tad-drittijiet kostituzzjonali fl-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet taċ-Ċittadini (1988-1990); membru tal-Kunsill leġiżlattiv tal-Prim Ministru (1990-1993 u 1996-2001); professur fl-Istutut Svizzeru tad-Dritt Komparat (1990-1995); deputat dekan (1996-1999) u dekan (1996-1999) tal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Varsavja; direttur taċ-Ċentru għall-Kostituzzjonalità u Kultura Legali fl-Istitut tal-Affarijiet Pubbliċi (1996-2001); visiting professor fl-Università Ewropea Ċentrali ta’ Budapest (1997-2014); membru tal-Kumitat ta’ Konsultazzjoni Legali tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin (1999-2001 u 2012-2016); imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali (2001-2010); president tal-Kumitat tax-Xjenza Legali fl-Akkademja Pollakka tax-Xjenzi (2011-2015); lecturer, fost oħrajn, fl-Universitajiet ta’ Pariġi (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Frar 2016.

Frank Clarke

Imwieled fl-1951; diplomat fil-matematika u fl-ekonomija mill-University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); konsulent legali awżiljarju (1973 -1985); konsulent legali (1985-2004); professur fil-King's Inns (1978-1995); president tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati (1993-1995); membru tal-Kunsill tal-King’s Inns (1995); membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Kamra tal-Avukati (1997-2004), kopresident tal-Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); president tal-Kunsill tal-King’s Inns (1999-2004); imħallef fil-High Court (2004-2012); president tal-Kummissjoni tar-Referendum dwar it-tieni Referendum dwar it-Trattat ta’ Lisbona (2009); imħallef residenti fil-Griffith College, Dublin (mill-2010); professur aġġunt, Trinity College, Dublin (mill-2012); professur aġġunt, University College, Cork (mill-2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); imħallef tal-Qorti Suprema (2012-2017); prim'imħallef (mill-2017); membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Imwieled fl-1951; diplomat fil-matematika u fl-ekonomija mill-University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); konsulent legali awżiljarju (1973 -1985); konsulent legali (1985-2004); professur fil-King's Inns (1978-1995); president tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati (1993-1995); membru tal-Kunsill tal-King’s Inns (1995); membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Kamra tal-Avukati (1997-2004), kopresident tal-Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); president tal-Kunsill tal-King’s Inns (1999-2004); imħallef fil-High Court (2004-2012); president tal-Kummissjoni tar-Referendum dwar it-tieni Referendum dwar it-Trattat ta’ Lisbona (2009); imħallef residenti fil-Griffith College, Dublin (mill-2010); professur aġġunt, Trinity College, Dublin (mill-2012); professur aġġunt, University College, Cork (mill-2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); imħallef tal-Qorti Suprema (2012-2017); prim'imħallef (mill-2017); membru tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Imwielda fl-1956; studji fid-dritt f’Lisbona, fi Brussell u fi Strasbourg; advogada fil-Portugall (1982-1984) u fi Brussell (1984-1986); riċerkatriċi indipendenti fl-Institut d'études européennes tal-Université Libre ta’ Brussell (1984-1985); référendaire mal-Imħallef Portugiż tal-Qorti tal-Ġustizzja, Moitinho de Almeida (1986-2000), wara tal-President tal-Qorti tal-Prim’Istanza, B. Vesterdorf (2000-2003); imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (2003-2016), president ta’ awla (2007-2010 u 2013-2016); president tal-kumitat "Regoli tal-Proċedura" tal-Qorti Ġenerali (2013-2016); membru tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Andrea Voßkuhle

Imwieled fl-1963; studji fid-dritt fl-Universitajiet ta’ Bayreuth u ta’ Munchen (1983-1989); duttur fil-liġi tal-Università ta’ Munchen (1992); abilitazzjoni universitarja miksuba mill-Università ta’ Augsbourg (1998); maħtur professur tal-universitajiet  fl-Università ta’ Fribourg-en-Brisgau, direttur tal-Istitut tax-Xjenzi Politiċi u ta’ Filosofija tad-Dritt (1999); Fellow fil-Kulleġġ xjentifiku ta’ Berlin (2006-2007); membru titolari tat-taqsima tax-xjenzi soċjali tal-Akkademja tax-xjenzi ta’ Berlin u ta’ Brandebourg (mill-2007) u tal-Akkademja Ġermaniża tax-Xjenzi - Leopoldina (mill-2018); viċi president tal-Qorti Kostituzzjonali Federali u president tat-Tieni Awla tal-Qorti (mill-2008); president tal-Qorti Kostituzzjonali Federali (mill-2010); membru tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2014.

Julia Laffranque

Twieldet fl-1974; Studji tal-liġi: Università ta' Hamburg (il-Ġermanja), Università ta' Tartu (l-Estonja); LL.M (Magistra legum), Università Westfälische Wilhelms, Münster (il-Ġermanja), studji postuniversitarji: Università ta' Kiel (il-Ġermanja), Istitut Universitarju Ewropew (Firenze, l-Italja); dottorat fil-liġi, Università ta' Tartu (l-Estonja); esperta fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, kap tat-taqsima tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u r-relazzjonijiet barranin u Viċi Segretarju Ġenerali tal-Ministeru għall-Ġustizzja (l-Estonja) (1996 - 2004); sekondata mas-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea, il-ministeri għall-ġustizzja ta' Franza u l-Iżvezja, il-Kunsill tal-Istat ta' Franza u l-qorti amministrattiva federali tal-Ġermanja; lettura u assistent professur tal-Liġi Ewropea f’diversi universitajiet 1999-2010; Professur tal-Liġi Ewropea fl-Università ta' Tartu 2011-2016, sa mill-2016 professur mistiedna; Imħallef fil-Qorti Suprema tal-Estonja (2004-2011 u 2020); Membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ (2011-2016); Imħallef fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (2011-2020); Viċi Direttur tal-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA) 2021; President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Liġi Ewropea (FIDE) (2010-2021), President tal-Kunsill Konsultattiv ta' Mħallfin Ewropej tal-Kunsill tal-Ewropa (CCJE) (2008-2010), Membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA).

Committee Footer web content element