Comite255 composition - comite255

composition title

Kompożizzjoni

Composition

Il-membri attwali tal-kumitat

Il-kumitat huwa kompost minn seba’ persuni magħżula minn fost ex membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, membri tal-qrati supremi nazzjonali u ġuristi li għandhom kompetenzi magħrufa, li wieħed minnhom huwa propost mill-Parlament Ewropew.

Il-membri tal-kumitat jinħatru għal żmien ta’ erba’ snin mill-Kunsill, fuq inizjattiva tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Bħalissa l-panel huwa magħmul mis-Sur Allan Rosas (President tal-panel), is-Sur Frank Clarke, is-Sa Julia Laffranque, is-Sa Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, is-Sa Barbara Pořízková, is-Sa Silvana Sciarra u s-Sur Vassilios Skouris (membri tal-panel), li nħatru bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2232 tal-14 ta' Diċembru 2021 li ħatret il-membri tal-panel previst fl-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-mandat tal-panel fil-kompożizzjoni attwali tiegħu huwa mill-1 ta' Marzu 2022 sat-28 ta' Frar 2026.

( Ara wkoll il-kompożizzjonijiet tal-panel mill-2010 'l hawn]

 

 

Asset Publisher

Allan Rosas

Twieled fl-1948; dottorat fil-liġi mill-Università ta' Turku (il-Finlandja); professur tal-liġi fl-Università ta' Turku (1978–1981) u f'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttur tal-Istitut tad-drittijiet tal-bniedem ta' din tal-aħħar (1985-1995); rappreżentant tal-Gvern Finlandiż bħala membru jew konsulent ta' delegazzjonijiet Finlandiżi f'diversi konferenzi u laqgħat internazzjonali, membru u espert tal-kumitati legali tal-gvern jew parlamentari fil-Finlandja, kif ukoll in-NU, l-Unesco, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u l-Kunsill tal-Ewropa (1977-1995); direttur u konsulent legali prinċipali fis-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea, responsabbli għar-relazzjonijiet esterni (1995-2001); deputat direttur ġenerali tas-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea (2001-2002); imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja (2002-2019); professur mistieden tal-Kulleġġ tal-Ewropa, l-Università ta' Ghent, l-Università ta' Helsinki u senior fellow fl-Università ta' Turku; mill-2019 membru tal-Kumitat Indipendenti tal-Etika tal-Kummissjoni Ewropea.

Frank Clarke

Imwieled fl-1951; gradwat fil-matematika u fl-ekonomija mill-University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973 -1985); Senior Counsel (1985-2004); Professur fil-King's Inns (1978-1995); President tal-Kunsill tal-Kamra tal-Avukati (1993-1995); Bencher tal-King’s Inns (1995); membru tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Kamra tal-Avukati (1997-2004); Kopresident tal-Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); President tal-Kunsill tal-King’s Inns (1999-2004); Imħallef fil-High Court (2004-2012); President tal-Kummissjoni tar-Referendum dwar it-tieni Referendum dwar it-Trattat ta’ Liżbona (2009); Imħallef Residenti fil-Griffith College, Dublin (mill-2010); Professur Aġġunt, Trinity College, Dublin (mill-2012); Professur Aġġunt, University College, Cork (mill-2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); Imħallef tal-Qorti Suprema (2012-2017); Prim'Imħallef (2017-2021); Pro Kanċillier tal-Università ta' Dublin u President tal-Kummissjoni għar-Riforma tal-Liġi (mill-2022); membru tal-panel previst mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Julia Laffranque

Twieldet fl-1974; Studji tal-liġi: Università ta' Hamburg (il-Ġermanja), Università ta' Tartu (l-Estonja); LL.M (Magistra legum), Università Westfälische Wilhelms, Münster (il-Ġermanja), studji postuniversitarji: Università ta' Kiel (il-Ġermanja), Istitut Universitarju Ewropew (Firenze, l-Italja); dottorat fil-liġi, Università ta' Tartu (l-Estonja); esperta fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, kap tat-taqsima tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u r-relazzjonijiet barranin u Viċi Segretarju Ġenerali tal-Ministeru għall-Ġustizzja (l-Estonja) (1996 - 2004); sekondata mas-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea, il-ministeri għall-ġustizzja ta' Franza u l-Iżvezja, il-Kunsill tal-Istat ta' Franza u l-qorti amministrattiva federali tal-Ġermanja; lettura u assistent professur tal-Liġi Ewropea f’diversi universitajiet 1999-2010; Professur tal-Liġi Ewropea fl-Università ta' Tartu 2011-2016, sa mill-2016 professur mistiedna; Imħallef fil-Qorti Suprema tal-Estonja (2004-2011 u 2020); Membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ (2011-2016); Imħallef fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (2011-2020); Viċi Direttur tal-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA) 2021; President tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Liġi Ewropea (FIDE) (2010-2021), President tal-Kunsill Konsultattiv ta' Mħallfin Ewropej tal-Kunsill tal-Ewropa (CCJE) (2008-2010), Membru tal-Kumitat Xjentifiku tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA).

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Imwielda fl-1956; studji fid-dritt f’Lisbona, fi Brussell u fi Strasbourg; advogada fil-Portugall (1982-1984) u fi Brussell (1984-1986); riċerkatriċi indipendenti fl-Institut d'études européennes tal-Université Libre ta’ Brussell (1984-1985); référendaire mal-Imħallef Portugiż tal-Qorti tal-Ġustizzja, Moitinho de Almeida (1986-2000), wara tal-President tal-Qorti tal-Prim’Istanza, B. Vesterdorf (2000-2003); imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea (2003-2016), president ta’ awla (2007-2010 u 2013-2016); president tal-kumitat "Regoli tal-Proċedura" tal-Qorti Ġenerali (2013-2016); membru tal-kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea minn Marzu 2018.

Barbara Pořízková

Twieldet fl-1968; Dottorat fil-Liġi mill-Università Masaryk f'Brno (2000); uffiċjal tal-finanzi pubbliċi fid-Direttorat tat-Taxxa f'Brno (1993-2001); Ġurikonsult fi PricewaterhouseCoopers (2001-2006); imħallef fil-Qorti Amministrattiva Suprema Ċeka mill-2006 u l-Viċi President tagħha mill-2018, membru tal-Awla Manja tagħha (mill-2013) u President tad-Disa' Awla tagħha (mill 2014); rappreżentant regolari tal-Qorti Amministrattiva Suprema Ċeka fl-Assoċjazzjoni tal Kunsilli tal-Istat u tal-Ġuriżdizzjonijiet Amministrattivi Supremi tal-UE (mill-2015); imħallef trainee fil Kunsill tal-Istat Franċiż (2016); minn Marzu 2022, membru tal-panel previst fl Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Silvana Sciarra

Twieldet fl-1948; studjat fl-Università ta' Bari; Harkness Fellow f'UCLA u Harvard Law School (1974-1976); għallmet fl-Università ta' Siena, irċeviet borża ta' studju Fulbright f'UCLA u kienet professur mistiedna f'diversi universitajiet (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stokkolma, Lund, UCL, LUISS Ruma); kienet il-president tal-Liġi tax-Xogħol u l-Liġi Soċjali Ewropej (1994-2003) fl-Istitut Universitarju Ewropew; Professur Ordinarius tal-Liġi tax-Xogħol u l-Liġi Soċjali Ewropej fl-Università ta' Firenze (1990-2014, kienet bil-leave meta kienet fl-Istitut Universitarju Ewropew); Dr Honoris Causa fil-Liġi fl-Università ta' Stokkolma (2006) u l-Università ta' Hasselt (2012); Imħallef fil-Qorti Kostituzzjonali Taljana, l-ewwel mara eletta mill-Parlament (mill-2014); ingħatat il-Gran Kruċ tal-Ordni tal-Mertu tar-Repubblika Taljana (2017) u l-Premju Hugo Sinzheimer (2015); membru tal-Istitut Ewropew tal-Liġi; minn Marzu 2022, membru tal-panel previst fl-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Vassilios Skouris

Twieled fl-1948; gradwat fil-Liġi mill-Free University ta' Berlin (1970), Dottorat fil-Liġi mill-Università ta' Hamburg (1973); Assistent u Kuratur, President tal-Liġi Proċedurali Ċivili u l-Liġi Proċedurali Ġenerali fl-Università ta' Hamburg (1972-1977); Professur tal-Liġi Amministrattiva fl-Università Democritus ta' Thrace (1977-1980); Professur tal-Liġi Pubblika fl-Università ta' Bielefeld (1980-1982); Professur ordinarius tal-Liġi Pubblika fl-Università Aristotle f'Tessaloniki (1982-2015); Imħallef (1999-2015) u President (2003-2015) fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea; Professur affiljat fil-Bucerius Law School f'Hamburg mill-2016; Membru korrispondenti tal-Akkademja ta' Ateni; Bencher Onorarju tal-Honorable Society of Lincoln's Inn; President tal-Awla Ġudizzjarja tal-Kumitat tal-Etika tal-FIFA; minn Marzu 2022, membru tal-panel previst fl-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.