Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

IL-KUMITAT

PREVIST FL-ARTIKOLU 255 TAT-TRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA

Avant propos home page

Daħla

L-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea jinħatru permezz ta’ ftehim reċiproku mill-Gvernijiet tal-Istati Membri, wara konsultazzjoni ta’ kumitat stabbilit mill-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Dan il-kumitat inħoloq mit-Trattat ta’ Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-missjoni tiegħu hija li “jagħti opinjoni dwar l-idoneità tal-kandidati sabiex jaqdu d-dmirijiet ta’ Imħallef u ta’ Avukat Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali qabel ma l-gvernijiet ta’ l-Istati Membri jagħmlu l-ħatriet”.

L-attività tal-kumitat bdiet fl-1 ta’ Marzu 2010, immedjatament wara d-dħul fis-seħħ taż-żewġ deċiżjonijiet Nru 2010/124/UE  u  Nru 2010/125/UE tal-25 ta’ Frar 2010 li permezz tagħhom il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, minn naħa, stabbilixxa r-regoli ta’ funzjonament tal-kumitat u, min-naħa l-oħra, ħatar lill-President u lill-membri tal-ewwel kumitat.

composition titre

Kompożizzjoni

Asset Publisher

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Il-membri attwali tal-kumitat

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris