Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Funzjonament

content

 

step 1 of the procedure

Applikazzjoni għal kandidatura

Is-segretarjat ġenerali tal-Kunsill jirċievi kandidatura għall-funzjonijiet ta’ Mħallef jew ta’ Avukat Ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja jew fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

 

step 2 of the procedure

Trasferiment tal-applikazzjoni

Is-segretarjat ġenerali jibgħatha lill-president tal-kumitat.

 

step 3 of the procedure

Evalwazzjoni tal-fajl

Il-kumitat jipproċedi bl-evalwazzjoni tal-fajl.

Huwa jista’ jitlob lill-Gvern tal-pajjiż ikkonċernat u lill-kandidat jipprovdu informazzjoni ulterjuri dwar il-kandidatura.

 

step 4 of the procedure

Smigħ tal-kandidat

Il-kandidat sussegwentement jinstema’ għal madwar siegħa mill-membri tal-kumitat. Fil-każ ta’ applikazzjoni għat-tiġdid ta’ mandat ta’ Mħallef jew ta’ Avukat Ġenerali diġà fil-kariga, l-evalwazzjoni ssir mingħajr smigħ tal-kandidat.

 

step 5 of the procedure

Opinjoni motivata

Il-kumitat għandu jagħti opinjoni motivata li tintbagħat lir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri.