Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

HET COMITÉ

BEDOELD IN ARTIKEL 255 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE

Avant propos home page

Voorwoord

De rechters en advocaten-generaal van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie worden in onderlinge overeenstemming benoemd door de regeringen van de lidstaten, na raadpleging van een comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Dit comité is opgericht bij het Verdrag van Lissabon, dat in werking is getreden op 1 december 2009. Het comité heeft als opdracht « de lidstaten van advies [te] dien[en] over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten van rechter in en advocaat-generaal bij het Hof van Justitie en het Gerecht, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen”.

Het comité heeft zijn werkzaamheden aangevat op 1 maart 2010, meteen na de inwerkingtreding van de twee besluiten 2010/124/EU  en  2010/125/EU van 25 februari 2010, waarbij de Raad van de Europese Unie de werkwijze van het comité heeft bepaald, alsmede de voorzitter en de leden van het eerste comité heeft benoemd.

composition titre

Samenstelling

Contentverzamelaar

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

De huidige leden van het comité

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris