Comite255 composition - comite255

composition title

Samenstelling

Composition

De huidige leden van het comité

Het comité bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden, van wie er één wordt voorgedragen door het Europees Parlement.

De leden van het comité worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad, op initiatief van de president van het Hof van Justitie.

Het comité bestaat momenteel uit de heer Allan Rosas (voorzitter), de heer Frank Clarke, mevrouw Julia Laffranque, mevrouw Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, mevrouw Barbara Pořízková, mevrouw Silvana Sciarra en de heer Vassilios Skouris (leden van het comité), die zijn benoemd bij Besluit (EU) 2021/2232 van de Raad van 14 december 2021 tot benoeming van de leden van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De ambtstermijn van het comité in zijn huidige samenstelling loopt van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026.

[ Zie ook de samenstellingen van het comité sinds 2010]

 

 

Contentverzamelaar

Allan Rosas

Geboren in 1948; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Turku (Finland); hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Turku (1978-1981) en de Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); directeur van het instituut voor de mensenrechten van die universiteit (1985-1995); vertegenwoordiger van de Finse regering als lid of adviseur van Finse delegaties op diverse internationale conferenties en bijeenkomsten, lid en expert in juridische commissies van de regering of het parlement van Finland en van de Verenigde Naties, de Unesco, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa (1977-1995); directeur en juridisch hoofdadviseur bij de Juridische dienst van de Europese Commissie, belast met externe betrekkingen (1995-2001); adjunct-directeur-generaal van de Juridische dienst van de Europese Commissie (2001-2002); rechter van het Hof van Justitie (2002-2019); gasthoogleraar aan het Europacollege, de universiteit van Gent en de universiteit van Helsinki, en senior fellow aan de universiteit van Turku; lid van het onafhankelijk ethisch comité van de Europese Commissie sinds 2019.

Frank Clarke

Geboren in 1951; gediplomeerde in de wiskunde en de economie aan het University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); hoogleraar aan King's Inns (1978-1995); deken van de orde van advocaten (1993-1995); bestuurslid van King's Inns (1995); lid van de raad van de internationale orde van advocaten (1997-2004), medevoorzitter van het forum voor Barristers en Advocates (1998-2002); voorzitter van de raad van King's Inns (1999-2004); rechter in de High Court (2004-2012); voorzitter van de referendumcommissie voor het tweede referendum over het Verdrag van Lissabon (2009); rechter-hoogleraar aan Griffith College, Dublin (sinds 2010); adjunct-hoogleraar, Trinity College, Dublin (sinds 2012); adjunct-hoogleraar, University College, Cork (sinds 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); rechter in het Supreme Court (2012-2017); president van het Supreme Court (2017-2021); Pro Chancellor van de Universiteit van Dublin en voorzitter van de wetshervormingscommissie (sinds 2022); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Julia Laffranque

Geboren: 1974; studies rechten: Universiteit van Hamburg (Duitsland), Universiteit van Tartu (Estland); LL.M (Magistra legum), Westfaalse Wilhelms-Universiteit, Münster (Duitsland), postdoctorale studies: Universiteit van Kiel (Duitsland), Europees Universitair Instituut (Florence, Italië); doctoraat in de rechten, Universiteit van Tartu (Estland); deskundige in EU-recht, hoofd van het departement EU-recht en buitenlandse betrekkingen en adjunct-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie (Estland) (1996-2004); detacheringen bij de Juridische Dienst van de Europese Commissie, het Franse en Zweedse ministerie van Justitie, de Franse Raad van State en de Duitse federale administratieve rechtbank; docent en assistent-hoogleraar EU-recht aan verscheidene universiteiten 1999-2010; hoogleraar EU-recht aan de Universiteit van Tartu 2011-2016, gasthoogleraar sinds 2016; rechter van het Hooggerechtshof van Estland (2004-2011 en 2020); lid van het Permanent Hof van Arbitrage (2011-2016); rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2011-2020); adjunct-directeur van de Academie voor Europees Recht (ERA) 2021; voorzitter van de Internationale Federatie voor Europees Recht (FIDE) (2010-2021), voorzitter van de Adviesraad van Europese rechters van de Raad van Europa (CCJE) (2008-2010), lid van het wetenschappelijk comité van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Geboren in 1956; rechtenstudie te Lissabon, Brussel en Straatsburg; advocaat in Portugal (1982-1984) en te Brussel (1984-1986); vrij onderzoeker aan het Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984-1985); referendaris bij de Portugese rechter van het Hof van Justitie, de heer Moitinho de Almeida (1986-2000), en bij de president van het Gerecht van eerste aanleg, de heer Vesterdorf (2000-2003); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (2003-2016), kamerpresident (2007-2010 en 2013-2016); voorzitter van het comité "Reglement voor de procesvoering" van het Gerecht (2013-2016); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Barbara Pořízková

Geboren in 1968; doctor in de rechten aan de Masaryk-Universiteit in Brno (2000); functionaris voor overheidsfinanciën bij het directoraat Belastingen in Brno (1993-2001); jurist bij PricewaterhouseCoopers (2001-2006); rechter bij het Tsjechische Administratief Hooggerechtshof sinds 2006, vicepresident sinds 2018, lid van de grote kamer (sinds 2013) en president van de negende kamer (sinds 2014); regelmatige vertegenwoordiger van het Tsjechische Administratief Hooggerechtshof bij de Vereniging van Raden van State en Hoogste Administratieve Rechtscolleges van de EU (sinds 2015); rechter-in-opleiding bij de Franse Raad van State (2016); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2022.

Silvana Sciarra

Geboren in 1948; studeerde aan de Universiteit van Bari; Harkness Fellow aan de UCLA en Harvard Law School (1974-1976); doceerde aan de Universiteit van Siena, was een Fulbright Fellow aan de UCLA en gastprofessor aan verschillende universiteiten (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Stockholm, Lund, UCL, LUISS Rome); bekleedde de leerstoel Europees arbeids- en sociaal recht (1994-2003) aan het Europees Universitair Instituut; gewoon hoogleraar Europees arbeids- en sociaal recht aan de Universiteit van Florence (1990-2014, met verlof gedurende EUI-periode); doctor honoris causa in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Stockholm (2006) en de Universiteit van Hasselt (2012); rechter bij het Italiaanse grondwettelijk hof, eerste vrouw gekozen door het Parlement (sinds 2014); Ridder grootkruis in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek (2017) en Hugo Sinzheimerprijs (2015); lid van het Europees Rechtsinstituut; lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2022.

Vassilios Skouris

Geboren in 1948; rechtendiploma Vrije Universiteit van Berlijn (1970), doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Hamburg (1973); assistent en curator van de leerstoel burgerlijk procesrecht en algemeen procesrecht aan de Universiteit van Hamburg (1972-1977); hoogleraar bestuursrecht aan de Democritus-universiteit van Thracië (1977-1980); hoogleraar publiekrecht aan de Universiteit van Bielefeld (1980-1982); gewoon hoogleraar publiekrecht aan de Aristoteles-universiteit in Thessaloniki (1982-2015); rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (1999-2015) en president ervan (2003-2015); bijzonder hoogleraar aan de Bucerius Law School in Hamburg sinds 2016; corresponderend lid van de Academie van Athene; Honorary Bencher van de Honorable Society of Lincoln's Inn; Voorzitter van de beroepskamer van de ethische commissie van de FIFA; lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2022.