Samenstelling - comite255

composition title

Samenstelling

Composition

De huidige leden van het comité

Het comité bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden, van wie er één wordt voorgedragen door het Europees Parlement.

De leden van het comité worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad, op initiatief van de president van het Hof van Justitie.

Sedert 1 maart 2018 wordt het comité voorgezeten door de heer Christiaan Timmermans. De huidige leden van het comité zijn: de heer Christiaan Timmermans, de heer Simon Busuttil, de heer Frank Clarke, de heer Carlos Lesmes Serrano, mevrouw Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, de heer Andreas Voßkuhle en de heer Mirosław Wyrzykowski (zie besluit 2017/2262 van de Raad van 4 december 2017).

[zie ook: Vorige samenstelling van het comité]

 

 

Contentverzamelaar

Allan Rosas

Geboren in 1948; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Turku (Finland); hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Turku (1978-1981) en de Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); directeur van het instituut voor de mensenrechten van die universiteit (1985-1995); vertegenwoordiger van de Finse regering als lid of adviseur van Finse delegaties op diverse internationale conferenties en bijeenkomsten, lid en expert in juridische commissies van de regering of het parlement van Finland en van de Verenigde Naties, de Unesco, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa (1977-1995); directeur en juridisch hoofdadviseur bij de Juridische dienst van de Europese Commissie, belast met externe betrekkingen (1995-2001); adjunct-directeur-generaal van de Juridische dienst van de Europese Commissie (2001-2002); rechter van het Hof van Justitie (2002-2019); gasthoogleraar aan het Europacollege, de universiteit van Gent en de universiteit van Helsinki, en senior fellow aan de universiteit van Turku; lid van het onafhankelijk ethisch comité van de Europese Commissie sinds 2019.

Mirosław Wyrzykowski

Geboren in 1950; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Warschau, 1975); doctor met habilitatie (1986); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Warschau (1991); hoofd van de afdeling grondwettelijke vrijheden en rechten bij het bureau van de commissaris voor burgerrechten (1988-1990); lid van de wetgevende raad van de minister-president (1990-1993 en 1996-2001); hoogleraar bij het Zwitserse instituut voor rechtsvergelijking (1990-1995); plaatsvervangend decaan (1996-1999) en decaan (1996-1999) van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Warschau; directeur van het centrum voor constitutionalisme en rechtscultuur bij het instituut voor openbaar bestuur (1996-2001); gasthoogleraar bij de Central European University in Boedapest (1997-2014); lid van het juridisch adviescomité van de minister van buitenlandse zaken (1999-2001 en 2012-2016); rechter in het constitutionele gerecht (2001-2010); voorzitter van het juridisch-wetenschappelijke comité van de Poolse academie voor wetenschappen (2011-2015); docent aan onder andere de universiteiten van Parijs (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds februari 2016.

Frank Clarke

Geboren in 1951; gediplomeerde in de wiskunde en de economie aan het University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); hoogleraar aan King's Inns (1978-1995); deken van de orde van advocaten (1993-1995); bestuurslid van King's Inns (1995); lid van de raad van de internationale orde van advocaten (1997-2004), medevoorzitter van het forum voor Barristers en Advocates (1998-2002); voorzitter van de raad van King's Inns (1999-2004); rechter in de High Court (2004-2012); voorzitter van de referendumcommissie voor het tweede referendum over het Verdrag van Lissabon (2009); rechter-hoogleraar aan Griffith College, Dublin (sinds 2010); adjunct-hoogleraar, Trinity College, Dublin (sinds 2012); adjunct-hoogleraar, University College, Cork (sinds 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); rechter in het Supreme Court (2012-2017); president van het Supreme Court (sinds 2017); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten aan de autonome universiteit van Madrid (1980); rechter in de rechtbank van San Mateo, Castellón de la Plana (1984); jurist bij het openbaar ministerie van de provinciale rechtbank van Alicante (1984); aanklager bij het hoogste gerecht van de autonome regio Madrid (1985-1992); aanklager voor het constitutionele hof (1992-1993); gespecialiseerde magistraat in de kamer voor bestuursrechtelijke geschillen bij het hoogste gerecht van de autonome Regio Valencia (1993-1996); directeur-generaal van de afdeling gewetensbezwaar (ministerie van Justitie) (1996-2000); directeur-generaal voor de betrekkingen met de rechterlijke macht (ministerie van Justitie) (2000-2004); president van de kamer voor bestuursrechtelijke geschillen voor het nationaal hooggerechtshof (1997-2005); waarnemend president van het nationaal hooggerechtshof (2008-2009); magistraat van de derde kamer (voor bestuursrechtelijke geschillen) van het nationaal hooggerechtshof (sinds 2010); president van het hooggerechtshof en van de algemene raad voor de rechtspraak (sinds 2013); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Geboren in 1956; rechtenstudie te Lissabon, Brussel en Straatsburg; advocaat in Portugal (1982-1984) en te Brussel (1984-1986); vrij onderzoeker aan het Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984-1985); referendaris bij de Portugese rechter van het Hof van Justitie, de heer Moitinho de Almeida (1986-2000), en bij de president van het Gerecht van eerste aanleg, de heer Vesterdorf (2000-2003); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (2003-2016), kamerpresident (2007-2010 en 2013-2016); voorzitter van het comité "Reglement voor de procesvoering" van het Gerecht (2013-2016); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Andrea Voßkuhle

Geboren in 1963; rechtenstudie aan de universiteiten van Bayreuth en München (1983-1989); doctor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van München (1992); doceerbevoegdheid verkregen aan de universiteit van Augsburg (1998); benoemd als hoogleraar aan de universiteit van Freiburg im Breisgau, directeur van het Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie (1999); fellow aan het Wissenschaftskolleg te Berlijn (2006-2007); lid van de afdeling sociale wetenschappen van de Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften (sedert 2007) en van de Deutsche Akademie der Wissenschaften - Leopoldina (sedert 2018); vicepresident van het Duitse federale grondwettelijk hof en president van de tweede kamer van dat hof (sedert 2008); president van het Duitse federale grondwettelijk hof (sedert 2010); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2014.

Julia Laffranque

Geboren: 1974; studies rechten: Universiteit van Hamburg (Duitsland), Universiteit van Tartu (Estland); LL.M (Magistra legum), Westfaalse Wilhelms-Universiteit, Münster (Duitsland), postdoctorale studies: Universiteit van Kiel (Duitsland), Europees Universitair Instituut (Florence, Italië); doctoraat in de rechten, Universiteit van Tartu (Estland); deskundige in EU-recht, hoofd van het departement EU-recht en buitenlandse betrekkingen en adjunct-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie (Estland) (1996-2004); detacheringen bij de Juridische Dienst van de Europese Commissie, het Franse en Zweedse ministerie van Justitie, de Franse Raad van State en de Duitse federale administratieve rechtbank; docent en assistent-hoogleraar EU-recht aan verscheidene universiteiten 1999-2010; hoogleraar EU-recht aan de Universiteit van Tartu 2011-2016, gasthoogleraar sinds 2016; rechter van het Hooggerechtshof van Estland (2004-2011 en 2020); lid van het Permanent Hof van Arbitrage (2011-2016); rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2011-2020); adjunct-directeur van de Academie voor Europees Recht (ERA) 2021; voorzitter van de Internationale Federatie voor Europees Recht (FIDE) (2010-2021), voorzitter van de Adviesraad van Europese rechters van de Raad van Europa (CCJE) (2008-2010), lid van het wetenschappelijk comité van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

Committee Footer web content element