Samenstelling - comite255

composition title

Samenstelling

Composition

De huidige leden van het comité

Het comité bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht van de Europese Unie, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekendstaan als kundige rechtsgeleerden, van wie er één wordt voorgedragen door het Europees Parlement.

De leden van het comité worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad, op initiatief van de president van het Hof van Justitie.

Sedert 1 maart 2018 wordt het comité voorgezeten door de heer Christiaan Timmermans. De huidige leden van het comité zijn: de heer Christiaan Timmermans, de heer Simon Busuttil, de heer Frank Clarke, de heer Carlos Lesmes Serrano, mevrouw Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, de heer Andreas Voßkuhle en de heer Mirosław Wyrzykowski (zie besluit 2017/2262 van de Raad van 4 december 2017).

[zie ook: Vorige samenstelling van het comité]

Contentverzamelaar

Christiaan Timmermans

Geboren in 1941; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1966-1969); ambtenaar bij de Europese Commissie (1969-1977); doctor in de rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Leiden, 1973); hoogleraar Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (1977-1989); rechter-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Arnhem; adjunct directeur-generaal van de juridische dienst bij de Europese Commissie (1989-2000); leerstoel voor Europese rechtsbescherming aan de Universiteit van Amsterdam (1997-2004) en gasthoogleraar aan de universiteit van Cambridge en de Fordham Law School (New York); rechter in het Hof van Justitie (2000-2010); Pieter Sanders leerstoel van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2010-2012); Fernand Braudel Fellow aan het Europees Universitair Instituut te Florence (2011); vicevoorzitter van de Scheidsrechterlijke Kamer van de UEFA Club Financial Control Body sinds 2012; lid van de ethische commissie van de Europese Commissie sinds 2016; lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2014 en voorzitter van het comité sinds maart 2018.

Simon Busuttil

Geboren in 1969; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Malta, 1993); master in Europese studies (universiteit van Sussex, 1994); magister iuris in internationaal recht (universiteit van Malta, 1995); lid van de balie van Malta (sinds 1994); gastdocent aan de universiteit van Malta; lid van het Maltees hoofdonderhandelingscomité voor de toetreding tot de Europese Unie (1999-2003); hoofd van het Malta-EU Informatiecentrum, verantwoordelijk voor de publieke communicatiecampagne voorafgaand aan het EU-referendum (1999-2003); lid van het Europees Parlement (2004-2013); woordvoerder van de EVP in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (2009-2013); plaatsvervangend leider van de Nationalist  Party, Malta (2012-2013); leider van de oppositie, leider van de Nationalist  Party (2013-2017); lid van het huis van afgevaardigden, Malta (sinds 2013); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Frank Clarke

Geboren in 1951; gediplomeerde in de wiskunde en de economie aan het University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); hoogleraar aan King's Inns (1978-1995); deken van de orde van advocaten (1993-1995); bestuurslid van King's Inns (1995); lid van de raad van de internationale orde van advocaten (1997-2004), medevoorzitter van het forum voor Barristers en Advocates (1998-2002); voorzitter van de raad van King's Inns (1999-2004); rechter in de High Court (2004-2012); voorzitter van de referendumcommissie voor het tweede referendum over het Verdrag van Lissabon (2009); rechter-hoogleraar aan Griffith College, Dublin (sinds 2010); adjunct-hoogleraar, Trinity College, Dublin (sinds 2012); adjunct-hoogleraar, University College, Cork (sinds 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); rechter in het Supreme Court (2012-2017); president van het Supreme Court (sinds 2017); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Geboren in 1958; gediplomeerde in de rechten aan de autonome universiteit van Madrid (1980); rechter in de rechtbank van San Mateo, Castellón de la Plana (1984); jurist bij het openbaar ministerie van de provinciale rechtbank van Alicante (1984); aanklager bij het hoogste gerecht van de autonome regio Madrid (1985-1992); aanklager voor het constitutionele hof (1992-1993); gespecialiseerde magistraat in de kamer voor bestuursrechtelijke geschillen bij het hoogste gerecht van de autonome Regio Valencia (1993-1996); directeur-generaal van de afdeling gewetensbezwaar (ministerie van Justitie) (1996-2000); directeur-generaal voor de betrekkingen met de rechterlijke macht (ministerie van Justitie) (2000-2004); president van de kamer voor bestuursrechtelijke geschillen voor het nationaal hooggerechtshof (1997-2005); waarnemend president van het nationaal hooggerechtshof (2008-2009); magistraat van de derde kamer (voor bestuursrechtelijke geschillen) van het nationaal hooggerechtshof (sinds 2010); president van het hooggerechtshof en van de algemene raad voor de rechtspraak (sinds 2013); lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Geboren in 1956; rechtenstudie te Lissabon, Brussel en Straatsburg; advocaat in Portugal (1982-1984) en te Brussel (1984-1986); vrij onderzoeker aan het Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984-1985); referendaris bij de Portugese rechter van het Hof van Justitie, de heer Moitinho de Almeida (1986-2000), en bij de president van het Gerecht van eerste aanleg, de heer Vesterdorf (2000-2003); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (2003-2016), kamerpresident (2007-2010 en 2013-2016); voorzitter van het comité "Reglement voor de procesvoering" van het Gerecht (2013-2016); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Geboren in 1963; rechtenstudie aan de universiteiten van Bayreuth en München (1983-1989); doctor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van München (1992); doceerbevoegdheid verkregen aan de universiteit van Augsburg (1998); benoemd als hoogleraar aan de universiteit van Freiburg im Breisgau, directeur van het Institut für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie (1999); fellow aan het Wissenschaftskolleg te Berlijn (2006-2007); lid van de afdeling sociale wetenschappen van de Berlin-Brandeburgische Akademie der Wissenschaften (sedert 2007) en van de Deutsche Akademie der Wissenschaften - Leopoldina (sedert 2018); vicepresident van het Duitse federale grondwettelijk hof en president van de tweede kamer van dat hof (sedert 2008); president van het Duitse federale grondwettelijk hof (sedert 2010); lid van het comité bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds maart 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Geboren in 1950; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Warschau, 1975); doctor met habilitatie (1986); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Warschau (1991); hoofd van de afdeling grondwettelijke vrijheden en rechten bij het bureau van de commissaris voor burgerrechten (1988-1990); lid van de wetgevende raad van de minister-president (1990-1993 en 1996-2001); hoogleraar bij het Zwitserse instituut voor rechtsvergelijking (1990-1995); plaatsvervangend decaan (1996-1999) en decaan (1996-1999) van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Warschau; directeur van het centrum voor constitutionalisme en rechtscultuur bij het instituut voor openbaar bestuur (1996-2001); gasthoogleraar bij de Central European University in Boedapest (1997-2014); lid van het juridisch adviescomité van de minister van buitenlandse zaken (1999-2001 en 2012-2016); rechter in het constitutionele gerecht (2001-2010); voorzitter van het juridisch-wetenschappelijke comité van de Poolse academie voor wetenschappen (2011-2015); docent aan onder andere de universiteiten van Parijs (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; lid van het comité als bedoeld in artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie sinds februari 2016.

Committee Footer web content element