Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Werking

content

 

step 1 of the procedure

Kandidaatstelling

Het secretariaat-generaal van de Raad ontvangt een kandidaatstelling voor het ambt van rechter of advocaat-generaal bij het Hof van Justitie of het Gerecht van de Europese Unie.

 

step 2 of the procedure

Doorzending van de kandidaatstelling

Het secretariaat-generaal zendt de kandidaatstelling door naar de voorzitter van het comité.

 

Onderzoek van het dossier

Het comité gaat over tot het onderzoek van het dossier.

Het comité kan de regering van het betrokken land en de kandidaat verzoeken om aanvullende inlichtingen betreffende de kandidatuur.

 

step 4 of the procedure

Horen van de kandidaat

Vervolgens wordt de kandidaat gedurende een uur door de leden van het comité gehoord. Wanneer de kandidatuur betrekking heeft op de verlenging van het mandaat van een rechter of een advocaat-generaal die reeds in dienst is, wordt het onderzoek gevoerd zonder de kandidaat te horen.

 

step 5 of the procedure

Gemotiveerd advies

Het comité brengt een gemotiveerd advies uit, dat wordt toegezonden aan de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten.