Werkzaamheden - comite255

activite big title

Werkzaamheden

activite content as table

Werkzaamheden

Tussen 2010 en 2017 heeft het comité 147 adviezen uitgebracht, waarvan 67 in de periode 2010-2014 en 80 tussen 2014 en 2017. Deze adviezen hadden in 74 gevallen betrekking op verlengingen en in 73 gevallen op een eerste mandaat.

In totaal betroffen 13 van de 147 adviezen die het comité sinds de aanvang van zijn werkzaamheden heeft uitgebracht, een negatief advies. Het comité heeft geen enkel negatief advies betreffende een verzoek om verlenging van een mandaat uitgebracht. De adviezen betreffende een kandidatuur voor een eerste mandaat vielen dus in 19,2 % van de gevallen (14 op 73) negatief uit.

Het comité doet regelmatig verslag van zijn werkzaamheden (dat beschikbaar is in het Frans en het Engels).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Zesde verslag over de werkzaamheden

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Vijfde verslag over de werkzaamheden

Beschikbaar in: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Vierde verslag over de werkzaamheden

Beschikbaar in: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Derde verslag over de werkzaamheden

Beschikbaar in: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Tweede verslag over de werkzaamheden

Beschikbaar in: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Verslag over de werkzaamheden

Beschikbaar in: FR EN

 

Committee Footer web content element