Složení - comite255

composition title

Složení

Composition

Současní členové výboru

Výbor se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie, členy nejvyšších vnitrostátních soudů a obecně uznávanými právníky, z nichž jedna je navržena Evropským parlamentem.

Členy výboru jmenuje na dobu čtyř let Rada na podnět předsedy Soudního dvora.

Od 1. března 2018 je předsedou výboru Christiaan Timmermans. V současné době jsou jeho členy Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle a Mirosław Wyrzykowski (viz rozhodnutí Rady č. 2017/2262 ze dne 4. prosince 2017).

[rovněž viz Dřívější složení výboru]

Agregátor obsahu

Christiaan Timmermans

Narozen v roce 1941; referendář u Soudního dvora Evropských společenství (1966–69); úředník Evropské komise (1969–77); doktor práv (univerzita v Leidenu, 1973); profesor evropského práva na univerzitě v Groningenu (1977–89); soudce odvolacího soudu v Arnhemu; zástupce generálního ředitele Právní služby Evropské komise (1989–2000); vedoucí katedry evropského práva v oblasti soudní ochrany na univerzitě v Amsterodamu (1997–2004) a hostující profesor na univerzitě v Cambridge a na Fordham Law School (New York); soudce Soudního dvora (2000–2010); vedoucí katedry Pietera Sanderse na právnické fakultě univerzity v Rotterdamu (2010–2012); držitel stipendia Fernanda Braudela na Evropském univerzitním institutu ve Florencii (2011); místopředseda kontrolní komise orgánu pro finanční kontrolu asociace UEFA od roku 2012; člen etického výboru Evropské komise od roku 2016; člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2014 a předseda tohoto výboru od března roku 2018. 

Simon Busuttil

Narozen v roce 1969; doktor práv (Maltská univerzita, 1993); Masters v oboru evropská studia (univerzita v Sussexu, 1994); Magister Juris v oboru mezinárodní právo (Maltská univerzita, 1995); člen Maltské advokátní komory (od roku 1994); hostující přednášející na Maltské univerzitě; člen hlavní maltské vyjednávací skupiny pro přistoupení k EU (1999–2003); vedoucí Informačního střediska pro vztahy mezi Maltou a EU odpovědný za veřejnou komunikační kampaň probíhající před referendem o EU (1999–2003); člen Evropského parlamentu (2004–2013); mluvčí skupiny ELS v rámci výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (2009–2013); místopředseda Nacionalistické strany, Malta (2012–2013); lídr opozice, předseda Nacionalistické strany (2013–2017); člen Sněmovny reprezentantů, Malta (od roku 2013); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Frank Clarke

Narozen v roce 1951; diplom v oboru matematika a ekonomie na University College v Dublinu (1972); Barrister-at-Law na King's Inns v Dublinu (1973); Junior Counsel (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); profesor na King's Inns (1978–1995); předseda Advokátní komory (1993–1995); Bencher na King's Inns (1995); člen rady Mezinárodní asociace advokátů (1997–2004), spolupředseda Fóra advokátů (1998–2002); předseda rady King's Inns (1999–2004); soudce Vrchního soudu (2004–2012); předseda Komise pro druhé referendum o Lisabonské smlouvě (2009); soudce působící na Griffith College v Dublinu (od roku 2010); hostující profesor na Trinity College v Dublinu (od roku 2012); hostující profesor na University College v Corku (od roku 2013); držitel ocenění Griffith College Distinguished Fellowship (2017); soudce Nejvyššího soudu (2012–2017); předseda Nejvyššího soudu (od roku 2017); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Narozen v roce 1958; držitel diplomu v oboru právo Autonomní univerzity v Madridu (1980); soudce soudu v San Mateo, Castellón de la Plana (1984); právník kanceláře státního zástupce u provinčního soudu v Alicante (1984); státní zástupce u Vrchního soudu autonomního regionu Madrid (1985–1992); státní zástupce u Ústavního soudu (1992–1993); specializovaný soudce senátu Vrchního soudu autonomního regionu Valencie pro správní spory (1993–1996); Vrchní ředitel pro odpírání vojenské služby z důvodu svědomí (Ministerstvo spravedlnosti) (1996–2000); Vrchní ředitel pro vztahy se správou soudnictví (ministerstvo spravedlnosti) (2000-2004); specializovaný soudce senátu Vrchního soudu s celostátní působností pro správní spory (1997–2005); předseda senátu Vrchního soudu s celostátní působností pro správní spory (1997–2005); vedoucí oddělení pro vztahy se soudní správou (Ministerstvo spravedlnosti) (2000–2004); dočasně předseda Vrchního soudu s celostátní působností (2008–2009); soudce třetího senátu (pro správní spory) Nejvyššího soudu (od roku 2010); předseda Nejvyššího soudu a Soudcovské rady (od roku 2013); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Narozena v roce 1956; studium práv v Lisabonu, Bruselu a Štrasburku; advogada v Portugalsku (1982–1984) a v Bruselu (1984–1986); nezávislá vědecká pracovnice v Institutu evropských studií Svobodné univerzity v Bruselu (1984–1985); referendářka u portugalského soudce Soudního dvora J. C. Moitinho de Almeidy (1986–2000), posléze u předsedy Soudu prvního stupně B. Vesterdorfa (2000–2003); soudkyně Tribunálu Evropské unie (2003–2016), předsedkyně senátu (2007–2010 a 2013–2016); předsedkyně výboru Tribunálu pro jednací řád (2013–2016); členka výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Narozen v roce 1963; studium práv na univerzitách v Bayreuthu a Mnichově (1983–1989); doktor práv na univerzitě v Mnichově (1992); univerzitní habilitace na univerzitě v Augsburgu (1998); jmenován univerzitním profesorem na univerzitě ve Freiburgu im Breisgau, ředitel Institutu politických věd a filozofie práva (1999); vyučující na Institutu pro pokročilá studia v Berlíně (2006–2007); řádný člen sekce sociálních věd na Akademii věd v Berlíně a v Brandenburgu (od roku 2007) a na Německé akademii věd Leopoldina (od roku 2018); místopředseda Spolkového ústavního soudu a předseda druhého senátu tohoto soudu (od roku 2008); předseda Spolkového ústavního soudu (od roku 2010); člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od března roku 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Narozen v roce 1950; doktor práv (Universita ve Varšavě, 1975); kandidát věd (1986); profesor práva na Universitě ve Varšavě (1991); Ředitel odboru ústavních svobod a práv na úřadu pro občanská práva (1988-1990); člen Legislativní rady předsedy vlády (1990-1993 a 1996-2001); profesor na švýcarském Institutu komparativního práva (1990-1995); proděkan (1996-1999) a děkan (1996-1999) právnické fakulty University ve Varšavě; ředitel Střediska pro ústavnost a právní kulturu Institutu veřejných záležitostí (1996-2001); hostující profesor na Středoevropské universitě v Budapešti (1997-2014); člen právního poradního výboru Ministra zahraničních věcí (1999-2001 and 2012-2016); soudce Ústavního soudu (2001-2010); předseda výboru právních věd polské akademie věd (2011-2015); přednášející mj. na universitách v Paříži (Sorbonne), Bonnu, Sydney, Konstanzi, Bayreuthu; člen výboru uvedeného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie od února roku 2016.

Committee Footer web content element