Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Úvod

Soudci a generální advokáti Soudního dvora a Tribunálu Evropské unie jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států po konzultaci s výborem uvedeným v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento výbor byl vytvořen na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009. Jeho úkolem je „před jmenováním vládami členských států […] vydáv[at] stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu“.

Výbor zahájil činnost dne 1. března 2010 bezprostředně poté, co vstoupila v platnost rozhodnutí č. 2010/124/EU a č. 2010/125/EU ze dne 25. února 2010, v nichž Rada Evropské unie stanovila pravidla fungování výboru a jmenovala předsedu a členy prvního výboru.

composition titre

Složení

Agregátor obsahu

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Současní členové výboru

Allan
Rosas

Mirosław
Wyrzykowski

Frank
Clarke

Carlos
Lesmes Serrano

Maria Eugenia
Martins De Nazare Ribeiro

Andrea
Voßkuhle

Julia
Laffranque

Committee Footer web content element