Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Fungování

content

 

step 1 of the procedure

Kandidatura

Kandidatura na funkci soudce nebo generálního advokáta Soudního dvora nebo Tribunálu Evropské unie se předkládá generálnímu sekretariátu Rady.

 

step 2 of the procedure

Postoupení kandidatury

Generální sekretariát ji postoupí předsedovi výboru.

 

step 3 of the procedure

Prostudování osobního spisu

Výbor prostuduje osobní spis.

Může požádat vládu dotyčné země a kandidáta, aby ke kandidatuře poskytli doplňující informace.

 

step 4 of the procedure

Slyšení kandidáta

Členové výboru následně kandidáta vyslechnou v průběhu hodinového slyšení. Jde-li o návrh na obnovení funkčního období soudce nebo generálního advokáta, který již tuto funkci vykonává, slyšení kandidáta se neprovádí.

 

step 5 of the procedure

Odůvodněné stanovisko

Výbor vydává odůvodněné stanovisko, které se předá zástupcům vlád členských států.