Činnost - comite255

activite big title

Činnost

activite content as table

Činnost

V letech 2010 až 2017 výbor vydal 147 stanovisek – v letech 2010 až 2014 jich bylo 67 a v letech 2014 až 2017 jich bylo 80. V 74 případech se tato stanoviska týkala obnovení funkčního období a v 73 případech prvního funkčního období.

Celkem 13 stanovisek ze 147, která výbor vydal od okamžiku, kdy zahájil činnost, bylo negativních. Nikdy nebylo vydáno negativní stanovisko ve vztahu ke kandidatuře, jejímž předmětem bylo obnovení funkčního období. Znamená to, že 19,2 % (14 ze 73) stanovisek o kandidaturách na první funkční období bylo nepříznivých.

Výbor pravidelně vydává zprávu o své činnosti (dostupná je ve francouzštině a angličtině).

 

 

icon pdf file

28/02/2018 Šestá zpráva o činnosti

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Pátá zpráva o činnosti

Dostupná v: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Čtvrtá zpráva o činnosti

Dostupná v: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Třetí zpráva o činnosti

Dostupná v: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Druhá zpráva o činnosti

Dostupná v: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Zpráva o činnosti

Dostupná v: FR EN

 

Committee Footer web content element