Data Protection - comite255

Privacy statement

Vyloučení právní odpovědnosti

Panel zřízený článkem 255 SFEU spravuje tuto internetovou stránku za účelem posílení přístupu veřejnosti k informacím o činnostech panelu. Snažíme se poskytovat aktuální a přesné informace. Panel však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s materiály uvedenými na těchto stránkách. Tyto materiály:

  • představují pouze informace obecné povahy a nevztahují se na konkrétní situaci určité osoby či subjektu;
  • nemusejí být vždy vyčerpávající, úplné, přesné anebo aktuální;
  • někdy obsahují odkazy na externí internetové stránky, jejichž obsah panel nemůže nijak kontrolovat a za něž panel nenese odpovědnost;
  • nelze považovat za odbornou či právní radu (potřebujete-li konkrétní radu, měli byste se vždy obrátit na kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nelze zaručit, že dokument dostupný na internetových stránkách přesně odpovídá oficiálně přijatému textu. Za autentické znění právních předpisů Evropské unie se považuje pouze znění dostupné v elektronickém vydání Úředního věstníku Evropské unie.

Snažíme se zabránit výskytu poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech nebo formátech, které nejsou bezchybné, a nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Budeme-li na chyby upozorněni, pokusíme se je opravit. Panel ovšem nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody, jež mohou vzniknout v důsledku používání těchto stránek.