Sammensætning - comite255

composition title

Sammensætning

Composition

Udvalgets nuværende medlemmer

Udvalget består af syv personer, der er valgt blandt tidligere medlemmer af Domstolen og Retten, medlemmer af de højeste nationale retter og jurister, hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt, heraf én foreslået af Europa-Parlamentet.

Udvalgets medlemmer udpeges på initiativ af Domstolens præsident af Rådet for en periode på fire år.

Siden den 1. marts 2018 har Christiaan Timmermans været udvalgets formand. Det består i øjeblikket af Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle og Mirosław Wyrzykowski (jf. Rådets afgørelse 2017/2262 af 4.122017).

[se endvidere Udvalgets tidligere sammensætning]

Indholdsaggregater

Christiaan Timmermans

Født i 1941; referendar ved De Europæiske Fællesskabers Domstol (1966-1969); tjenestemand ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (1969-1977); dr.jur. (Leiden universitet, 1973); professor i EF-ret ved Groningen universitet (1977-1989); assisterende dommer ved hof van beroep i Arnhem; vicegeneraldirektør ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Juridiske Tjeneste (1989-2000); professor i fællesskabsret ved Amsterdam universitet (1997-2004) og gæsteforelæser ved Cambridge universitet og ved Fordham Law School (New York); dommer ved Domstolen (2000-2010); Pieter Sanders Chair ved jurafakultetet ved Rotterdam universitet (2010-2012); Fernand Braudel Fellow ved Europa-kollegiet i Firenze (2011); vicepræsident for dommerkomitéen under UEFA’s kontrolorgan for klubøkonomi (CFCB) siden 2012; medlem af Europa-Kommissionens Etiske Udvalg siden 2016; medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde siden marts 2018.

Simon Busuttil

Født i 1969; dr.jur. (Malta universitet, 1993); master i europæiske studier (Sussex universitet, 1994); magister Iuris i folkeret (Malta universitet, 1995); medlem af the Bar of Malta (siden 1994); gæsteforelæser ved Malta universitet; medlem af Maltas forhandlingsteam ved tiltrædelse af Den Europæiske Union (1999-2003); chef for Maltas EU-oplysningscenter, ansvarlig for informationskampagne forud for EU-afstemning (1999-2003); medlem af Europa-Parlamentet (2004-2013); talsmand for EPP i Europa- Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2009-2013); næstformand i Nationalist Party, Malta (2012-2013); leder af oppositionen, leder af Nationalist Party (2013-2017); medlem af House of Representatives, Malta (siden 2013); medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Frank Clarke

Født i 1951; diplom i matematik og økonomi fra University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King’s Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973-1985); Senior Counsel (1985-2004); professor ved King’s Inns (1978-1995); formand for the Bar Council (1993-1995); Bencher of King’s Inns (1995); medlem af Det Internationale Advokatforbund (1997-2004), medformand for Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); formand for Council of King’s Inns (1999-2004); dommer ved High Court (2004-2012); formand for Kommissionen for den anden afstemning om Lissabontraktaten (2009); Judge in Residence ved Griffith College, Dublin (siden 2010); adjungeret professor, Trinity College, Dublin (siden 2012); adjungeret professor, University College, Cork (siden 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); dommer ved Supreme Court (2012-2017); Chief Justice (siden 2017); medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Carlos Lesmes Serrano

Født i 1958; cand.jur. fra Universidad Autónoma de Madrid (1980); dommer i San Mateo, Castellón de la Plana (1984); advokat ved anklagemyndigheden ved Audiencia Provincial de Alicante (1984); anklager ved Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1985-1992); anklager ved Tribunal Constitucional (1992-1993); dommer ved Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1993-1996); generaldirektør i justitsministeriet med ansvar for nægtelser af samvittighedsgrunde (1996-2000); dommer i afdelingen for forvaltningsretlige sager ved Audiencia Nacional (1997-2005); formand for afdelingen for forvaltningsretlige sager ved Audiencia Nacional (1997-2005); fungerende formand for Audiencia Nacional (2008-2009); dommer ved Tribunal Supremo, tredje afdeling (forvaltningsretlige sager) (siden 2010); præsident for Tribunal Supremo og Consejo General del Poder Judicial (siden 2013); medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Født i 1956; jurastudier i Lissabon, Bruxelles og Strasbourg; advogada i Portugal (1982-1984) og i Bruxelles (1984-1986); fri forsker ved Institut for europæiske studier ved Université libre de Bruxelles (1984-1985); referendar hos den portugisiske dommer ved Domstolen, José Carlos Moitinho de Almeida (1986-2000), herefter hos præsidenten for Retten i Første Instans, Bo Vesterdorf (2000-2003); dommer ved Retten (2003-2016); afdelingsformand (2007-2010 og 2013-2016); formand for udvalget »Rettens procesreglement« (2013-2016); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2018.

ANDREA VOßKUHLE

Født i 1963; jurastudier ved Bayreuths universitet og Münchens universitet (1983-1989); dr.jur. ved Münchens universitet (1992); privatdocent ved Augsburgs universitet (1998); udnævnt til universitetsprofessor ved Freiburg im Breisgaus universitet, direktør for Institut für Staatswissenschaft & Rechtsphilosophie (1999); Fellow ved Wissenschaftkollegium Berlin (2006-2007); medlem af sektionen for samfundsvidenskab ved Wirtschaftsinstitut Berlin og Brandenburg (siden 2007) og ved Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (siden 2018); vicepræsident ved Bundesverfassungsgericht og formand for denne domstols Anden Afdeling (siden 2008); præsident for Bundesverfassungsgericht (siden 2010); medlem af det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde siden marts 2014.

Mirosław Wyrzykowski

Født i 1950; dr.jur. (Warszawa universitet, 1975); doctor habilitatus (1986); juraprofessor ved Warszawa universitet (1991); chef for departementet for forfatningsmæssige friheder og ‑rettigheder ved kommissariatet for borgerrettigheder (1988-1990); medlem af premierministerens lovgivningsråd (1990-1993 og 1996-2001); professor ved det schweiziske institut for komparativ ret (1990-1995); vicedekan (1996-1999) og dekan (1996-1999) ved det juridiske fakultet ved Warszawa universitet; direktør for centret for konstitutionalisme og retskultur ved instituttet for offentlige forhold (1996-2001); gæsteprofessor ved Central European University i Budapest (1997-2014); medlem af det rådgivende juridiske udvalg i det polske udenrigsministerium (1999-2001 og 2012-2016); dommer ved den polske forfatningsdomstol (2001-2010); formand for det retsvidenskabelige udvalg ved det polske videnskabelige akademi (2011-2015); lektor ved bl.a. Paris universitet (Sorbonne) og universiteterne i Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth; medlem af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, siden marts 2016.

Committee Footer web content element