Data Protection - comite255

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Juridisk ansvarsfraskrivelse

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 255 i TEUF, vil med dette websted give offentligheden bedre adgang til oplysninger om udvalgets aktiviteter. Vi tilstræber, at oplysningerne er rettidige og korrekte. Udvalget påtager sig imidlertid intet ansvar for materialet på webstedet. Materialet er

  • oplysninger af udelukkende generel karakter, som ikke vedrører nogen bestemt enkeltpersons eller enheds særlige forhold
  • ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændigt, korrekt eller ajourført
  • undertiden knyttet til eksterne websteder, som udvalget ikke har kontrol over, og som udvalget ikke påtager sig noget ansvar for
  • ikke professionel eller juridisk rådgivning (hvis du har behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk, at det ikke kan garanteres, at et dokument, som er tilgængeligt online, er en nøjagtig gengivelse af en officielt vedtaget tekst. Kun EU-lovgivning, der er offentliggjort i de elektroniske udgaver af Den Europæiske Unions Tidende, anses for retsgyldig.

Vi tilstræber så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på webstedet være blevet skabt eller struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores tjeneste ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af sådanne problemer. Hvis vi bliver gjort opmærksom på fejl, retter vi dem. Udvalget påtager sig imidlertid intet ansvar for direkte eller indirekte skade som følge af brugen af dette websted.