Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Funktionsmåde

content

 

step 1 of the procedure

Forslag til kandidat

Rådets Generalsekretariat modtager forslag til embedet som dommer eller generaladvokat ved Domstolen eller Retten.

 

step 2 of the procedure

Oversendelse af forslaget

Generalsekretariatet oversender forslaget til udvalgets formand.

 

step 3 of the procedure

Behandling af sagen

Udvalget behandler herefter sagen.

Det kan anmode den regering, der har fremsat forslaget, og den foreslåede kandidat om supplerende oplysninger til forslaget

 

step 4 of the procedure

Høring af kandidaten

Kandidaten høres derefter en time af udvalgets medlemmer. Er der tale om fornyelse af mandatet for en dommer eller en generaladvokat, der allerede beklæder embedet, sker behandlingen uden høring af kandidaten.

 

step 5 of the procedure

Begrundet udtalelse

Udvalget fremsætter en begrundet udtalelse, som fremsendes til repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer.