Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMITEE

EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKKEL 255

Avant propos home page

Eessõna

Euroopa Liidu Kohtu ja Üldkohtu kohtunikud ning kohtujuristid nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel pärast konsulteerimist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komiteega.

Komitee loodi Lissaboni lepinguga, mis jõustus 1. detsembril 2009. Selle ülesanne on „esitada arvamus kandidaatide sobivuse kohta Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtuniku ja kohtujuristi ametikohale, enne kui liikmesriikide valitsused nad ametisse nimetavad.“

Komitee alustas tegevust 1. märtsil 2010 vahetult pärast 25. veebruari 2010. aasta otsuste 2010/124/EL ja 2010/125/EL jõustumist, millega Euroopa Liidu Nõukogu esiteks kehtestas komitee toimimise eeskirjad ja teiseks nimetas esimese komitee esimehe ja liikmed.

composition titre

Koosseis

Varade publitseerija

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Komitee praegused liikmed

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris