Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Tegevus

activite content as table

Tegevus

Alates 2010. aastast on komitee esitanud 243 arvamust, millest 67 esitas esimene komitee, 80 teine komitee ja 96 kolmas komitee. Need arvamused puudutasid 113 juhul ametiaja uuendamist ja 130 juhul esimest ametiaega.

Alates komitee töö algusest 2010. aastal on kõigist esitatud arvamustest 215 olnud positiivsed ja 28 negatiivsed. Ametiaja uuendamisega seoses ei ole kandidaatide kohta negatiivseid arvamusi esitatud. Sellest tulenevalt olid esimese ametiajaga seoses kandidaatide kohta esitatud arvamustest negatiivsed 21,5% (28 arvamust 130st).

Komitee esitab regulaarselt tegevusaruandeid (saadaval prantsuse ja inglise keeles).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 Seitsmes tegevusaruanne

Available in: FR EN

icon pdf file

28.2.2018 Kuues tegevusaruanne

Available in: FR EN

icon pdf file

28.2.2018 Viies tegevusaruanne

Saadaval järgmistes keeltes: FR EN

icon pdf file

10.2.2017 Neljas tegevusaruanne

Saadaval järgmistes keeltes: FR EN

icon pdf file

13.12.2013 Kolmas tegevusaruanne

Saadaval järgmistes keeltes: FR EN

icon pdf file

22.1.2013 Teine tegevusaruanne

Saadaval järgmistes keeltes: FR EN

icon pdf file

17.2.2011 Tegevusaruanne

Saadaval järgmistes keeltes: FR EN