Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Eessõna

Euroopa Liidu Kohtu ja Üldkohtu kohtunikud ning kohtujuristid nimetatakse ametisse liikmesriikide valitsuste ühisel kokkuleppel pärast konsulteerimist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komiteega.

Komitee loodi Lissaboni lepinguga, mis jõustus 1. detsembril 2009. Selle ülesanne on „esitada arvamus kandidaatide sobivuse kohta Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtuniku ja kohtujuristi ametikohale, enne kui liikmesriikide valitsused nad ametisse nimetavad.“

Komitee alustas tegevust 1. märtsil 2010 vahetult pärast 25. veebruari 2010. aasta otsuste 2010/124/EL ja 2010/125/EL jõustumist, millega Euroopa Liidu Nõukogu esiteks kehtestas komitee toimimise eeskirjad ja teiseks nimetas esimese komitee esimehe ja liikmed.

composition titre

Koosseis

Varade publitseerija

Committee Footer web content element