Comite255 composition - comite255

composition title

Koosseis

Composition

Komitee praegused liikmed

Komitee koosneb seitsmest liikmest, kes valitakse Euroopa Liidu Kohtu ja Üldkohtu endiste liikmete, riikide kõrgemate kohtute liikmete ning tunnustatud ja pädevate juristide hulgast, kusjuures ühe liikme kandidatuuri esitab Euroopa Parlament.

Nõukogu nimetab Euroopa Kohtu algatusel komitee liikmed neljaks aastaks.

Komitee praegusesse koosseisu kuuluvad Allan Rosas (komitee esimees), Frank Clarke, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra ja Vassilios Skouris (komitee liikmed), kes nimetati ametisse nõukogu 14. detsembri 2021. aasta otsusega (EL) 2021/2232 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liikmete nimetamise kohta. Komitee praeguse koosseisu ametiaeg kestab 1. märtsist 2022 kuni 28. veebruarini 2026.

[ Vt ka komitee koosseisud alates 2010.aastast]

 

 

Varade publitseerija

Allan Rosas

Sündinud 1948; Turu ülikooli (Soome) õigusteaduste doktor; õigusteaduste professor Turu ülikoolis (1978–1981) ja Åbo Akademis (Turu/Åbo) (1981–1996), ning viimase juurde kuuluva inimõiguste instituudi direktor (1985–1995); esindanud Soome valitsust mitmesugustel rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel Soome delegatsiooni liikme või nõustajana, olnud järgmiste organisatsioonide või organite liige ja ekspert: Soome valitsuse ja parlamendi õiguskomisjonid, ÜRO, UNESCO, OSCE ja Euroopa Nõukogu (1977–1995); Euroopa Komisjoni õigustalituse direktor ja peaõigusnõunik välissuhete alal (1995–2001); Euroopa Komisjoni õigustalituse asepeadirektor (2001–2002); Euroopa Kohtu kohtunik (2002–2019); Euroopa Kolledži, Genti ülikooli ja Helsingi ülikooli külalisprofessor ning Turu ülikooli vanemteadur; alates 2019. aastast Euroopa Komisjoni sõltumatu eetikakomitee liige.

Frank Clarke

Sündinud 1951 ; matemaatika- ja majandusteaduste kraad, University College, Dublin (1972); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublin (1973); Junior Counsel (1973 -1985); Senior Counsel (1985-2004); professor, King's Inns (1978–1995); advokatuuri nõukogu esimees (1993–1995); bencher, King's Inns (1995); rahvusvahelise advokaatide assotsiatsiooni nõukogu liige (1997–2004), kaasjuhataja, Forum for Barristers and Advocates (1998–2002); nõukogu esimees, King's Inns (1999–2004); kõrge kohtu kohtunik (2004–2012); Lissaboni lepingu teise referendumi referendumikomisjoni juhataja (2009); resideeriv kohtunik, Griffith College, Dublin (alates 2010); täiendprofessor, Trinity College, Dublin (alates 2012); täiendprofessor, University College, Cork (alates 2013); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); kõrgeima kohtu kohtunik (2012–2017); Ülemkohtunik (alates 2017–2021); Prorektor (Pro Chancellor), Dublini ülikool, ning õigusreformi komisjoni esimees (alates 2022); alates 2018. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 sätestatud komitee liige.

Julia Laffranque

Sündinud aastal 1974; õigusteaduste õpingud: Hamburgi Ülikool (Saksamaa), Tartu Ülikool (Eesti); LL.M (Magistra legum), Münsteri Ülikool (Saksamaa), kraadiõpe: Kieli Ülikool (Saksamaa), Euroopa Ülikool-Instituut (Firenze, Itaalia); doktorikraad õigusteaduses, Tartu Ülikool (Eesti); Euroopa Liidu õiguse ekspert, justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse ja välissuhete talituse juhataja ja asekantsler (Eesti) (1996–2004); lähetused Euroopa Komisjoni õigustalituses, Prantsusmaa ja Rootsi justiitsministeeriumides, Prantsusmaa riiginõukogus ja Saksamaa Liitvabariigi kõrgeimas halduskohtus; lektor ja Euroopa õiguse dotsent eri ülikoolides aastatel 1999–2010; Tartu Ülikooli Euroopa õiguse professor 2011–2016, alates 2016. aastast külalisprofessor; kohtunik Eesti Riigikohtus (2004–2011 ja 2020); Alalise Vahekohtu liige (2011–2016); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik (2011–2020); Euroopa Õigusakadeemia (ERA) asedirektor (2021); rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse (FIDE) president (2010–2021), Euroopa Nõukogu Kohtunike Konsultatiivnõukogu president (2008–2010), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti teaduskomitee liige.

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Sündinud 1956; õppinud õigusteadust Lissabonis, Brüsselis ja Strasbourgis; advokatuuri liige Portugalis (1982–1984) ja Brüsselis (1984–1986); sõltumatu uurija, Institut d’études européennes de l’université libre de Bruxelles (1984–1985); Portugali kohtuniku J.C.Moitinho de Almeida õigusnõunik Euroopa Kohtus (1986–2000), seejärel Esimese Astme Kohtu presidendi B.Vesterdorfi õigusnõunik (2000–2003); Euroopa Liidu Üldkohtu kohtunik (2003–2016), koja president (2007–2010 ja 2013–2016); Üldkohtu kodukorra komitee president (2013–2016); Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis255 ette nähtud komitee liige alates 2018.aasta märtsist.

Barbara Pořízková

Sündinud 1968. aastal; õigusteaduste doktori kraad Brno Masaryki Ülikoolist (2000); Brno maksuameti riigi rahanduse ametnik (1993–2001); õigusnõunik, PricewaterhouseCoopers (2001–2006); alates 2006. aastast Tšehhi kõrgeima halduskohtu kohtunik ja alates 2018. aastast selle aseesimees, alates 2013. aastast selle suurkoja liige ja alates 2014. aastast selle üheksanda koja esimees; Tšehhi kõrgeima halduskohtu regulaarne esindaja Euroopa Liidu riiginõukogude ja kõrgeimate halduskohtute ühenduses (alates 2015); kohtunikukandidaat Prantsusmaa kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu juures (2016); alates 2022. aasta märtsist Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige.

Silvana Sciarra

Sündinud 1948. aastal; õppis Bari Ülikoolis; Harknessi stipendiaat Los Angelesi California Ülikoolis ja Harvardi õiguskoolis (1974–1976); õpetas Siena Ülikoolis, oli Fulbrighti stipendiaat Los Angelesi California Ülikoolis ja külalisprofessor mitmes ülikoolis (Warwick, Columbia õiguskool, Cambridge, Stockholm, Lund, Leuveni Katoliiklik Ülikool, LUISS (Rooma)); Euroopa Ülikool-Instituudi Euroopa töö- ja sotsiaalõiguse õppetooli juhataja (1994–2003); Euroopa töö- ja sotsiaalõiguse korraline professor Firenze Ülikoolis (1990–2014, vahepeal Euroopa Ülikool-Instituudis); õiguse audoktor Stockholmi Ülikoolis (2006) ja Hasselti Ülikoolis (2012); Itaalia konstitutsioonikohtu kohtunik, esimene parlamendi poolt valitud naissoost kohtunik (alates 2014. aastast); suur teeneterist Itaalia Vabariigilt (2017) ja Hugo Sinzheimeri auhind (2015); Euroopa Õigusinstituudi liige; Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ette nähtud komitee liige alates 2022. aasta märtsist.

Vassilios Skouris

Sündinud 1948. aastal; lõpetas Berliini vabaülikooli õigusteaduskonna (1970); doktorikraad õigusteaduses Hamburgi Ülikoolist (1973); assistent ja kuraator Hamburgi Ülikooli tsiviilkohtumenetlusõiguse ja üldise menetlusõiguse õppetoolis (1972–1977); haldusõiguse professor Thrace Demokritose Ülikoolis (1977–1980); avaliku õiguse professor Bielefeldi Ülikoolis (1980–1982); avaliku õiguse korraline professor Thessaloniki Aristotelese Ülikoolis (1982–2015); Euroopa Liidu Kohtu kohtunik (1999–2015) ja president (2003–2015); Hamburgi Buceriuse õiguskooli professor (affiliate) alates 2016. aastast; Ateena akadeemia korrespondentliige; Honorary Bencher, Honorable Society of Lincoln's Inn; FIFA eetikakomitee otsustusorgani (Adjudicatory Chamber) eesistuja; Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 255 ettenähtud komitee liige alates 2022. aasta märtsist.