Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Toimimine

content

 

step 1 of the procedure

Kandideerimistaotlus

Nõukogu peasekretariaat saab taotluse kandideerimiseks kohtuniku või kohtujuristi ametikohale Euroopa Liidu Kohtus või Üldkohtus.

 

step 2 of the procedure

Taotluse edastamine

Peasekretariaat edastab taotluse komitee esimehele.

 

step 3 of the procedure

Toimiku läbivaatamine

Komitee vaatab toimiku läbi.

Ta võib paluda asjaomase riigi valitsusel ja kandidaadil esitada kandidatuuri kohta täiendavat teavet.

 

step 4 of the procedure

Kandidaadi ärakuulamine

Seejärel küsitlevad komitee liikmed kandidaati ühe tunni jooksul. Kui tegemist on taotlusega uuendada juba ametis oleva kohtuniku või kohtujuristi ametiaega, siis kandidaadi ärakuulamist ei toimu.

 

step 5 of the procedure

Põhjendatud arvamus

Komitee esitab põhjendatud arvamuse, mis saadetakse liikmesriikide valitsuste esindajatele.