Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMITEA

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 255 ARTIKLA

Avant propos home page

Johdanto

Unionin tuomioistuimen tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella sen jälkeen, kun SEUT 255 artiklassa tarkoitettua komiteaa on kuultu.

Tämä komitea on perustettu Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan 1.12.2009. Komitea ”antaa lausunnon ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin, ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset suorittavat nimitykset”.

Komitean toiminta alkoi 1.3.2010 heti Euroopan unionin neuvoston 25.2.2010 tekemien päätösten nro 2010/124/EU  ja  nro 2010/125/EU voimantulon jälkeen. Näillä päätöksillä neuvosto määritteli sekä säännöt komitean toiminnalle että nimitti sen puheenjohtajan.

composition titre

Kokoonpano

Sisältöjulkaisija

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Komiteannykyiset jäsenet

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris