Data Protection - comite255

Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

Oikeudellinen vastuuvapauslauseke

SEUT 255 artiklassa määrätty komitea ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoja komitean toiminnasta. Tavoitteenamme on saada uudet tiedot sivustolle nopeasti ja pitää ne ajan tasalla. Komitea ei kuitenkaan ole vastuussa tämän sivuston aineistosta. Sivuston tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
  • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komitean valvonnassa ja joista komitea ei vastaa
  • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisneuvontaa, on aina paras ottaa yhteyttä pätevään ammattihenkilöön)

Emme voi taata, että online-asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Vain Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden sähköisessä versiossa, pidetään todistusvoimaisena.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuta siihen. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Komitea ei kuitenkaan ole vastuussa suorista tai välillisistä vahingoista, joita tämän sivuston käytöstä voi aiheutua.