Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

LE COMITÉ

PRÉVU PAR L'ARTICLE 255 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

Avant propos home page

Johdanto

Unionin tuomioistuimen tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella sen jälkeen, kun SEUT 255 artiklassa tarkoitettua komiteaa on kuultu.

Tämä komitea on perustettu Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan 1.12.2009. Komitea ”antaa lausunnon ehdolla olevien henkilöiden soveltuvuudesta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin ja julkisasiamiehen tehtäviin, ennen kuin jäsenvaltioiden hallitukset suorittavat nimitykset”.

Komitean toiminta alkoi 1.3.2010 heti Euroopan unionin neuvoston 25.2.2010 tekemien päätösten nro 2010/124/EU  ja  nro 2010/125/EU voimantulon jälkeen. Näillä päätöksillä neuvosto määritteli sekä säännöt komitean toiminnalle että nimitti sen puheenjohtajan.

composition titre

Kokoonpano

Sisältöjulkaisija

Committee Footer web content element