Comite255 composition - comite255

composition title

Kokoonpano

Composition

Komitean nykyiset jäsenet

Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka valitaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen entisten jäsenten, ylimpien kansallisten tuomioistuinten jäsenten ja tunnetusti pätevien oikeusoppineiden keskuudesta, joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti.

Neuvosto tekee päätöksen, jolla komitean jäsenet nimetään neljäksi vuodeksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa unionin tuomioistuimen presidentin aloitteesta.

Komitean jäsenet ovat tällä hetkellä Allan Rosas (komitean puheenjohtaja), Frank Clarke, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra ja Vassilios Skouris, jotka nimettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsenten nimeämisestä 14 päivänä joulukuuta 2021 annetulla neuvoston päätöksellä (EU) 2021/2232. Komitean nykyisen kokoonpanon toimikausi alkoi 1. maaliskuuta 2022 ja päättyy 28. helmikuuta 2026.

[ Ks. myös komitean kokoonpanot vuodesta 2010 alkaen]

 

 

Sisältöjulkaisija

Allan Rosas

Syntynyt 1948, oikeustieteen tohtori Turun yliopistosta (1977), Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori (1978–1981) ja Åbo Akademin professori (1981–1996), Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja (1985–1995), Suomen hallituksen nimittämä Suomen valtuuskunnan jäsen tai neuvonantaja useissa kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa, Suomen hallituksen tai eduskunnan oikeudellisten valiokuntien sekä Yhdistyneiden Kansakuntien, Unescon, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Euroopan neuvoston jäsen ja asiantuntija (1977–1995), Euroopan komission oikeudellisen yksikön johtaja ja oikeudellinen pääneuvonantaja vastuualueenaan ulkosuhteet (1995–2001), Euroopan komission oikeudellisen yksikön varapääjohtaja (2001–2002), unionin tuomioistuimen tuomari (2002–2019), vieraileva professori College of Europessa, Gentin yliopistossa ja Helsingin yliopistossa sekä vanhempi tutkija Turun yliopistossa, Euroopan komission riippumattoman eettisen komitean jäsen vuodesta 2019.

Frank Clarke

Syntynyt 1951, matematiikan ja taloustieteen tutkinto Dublinin University Collegesta (1972), asianajaja (barrister) Dublinin King's Innsissä (1973), Junior Counsel (1973–1985), Senior Counsel (1985–2004), professori King's Innsissä (1978–1995), asianajajaliiton hallintoelimen (Bar Council) puheenjohtaja (1993–1995), King's Innsin jäsen (bencher) (1995), kansainvälisen asianajajaliiton (IBA) hallintoelimen (IBA Council) jäsen (1997–2004), Forum for Barristers and Advocatesin toinen puheenjohtaja (1998–2002), King's Innsin hallintoelimen (Council) puheenjohtaja (1999–2004), High Courtin tuomari (2004–2012), Lissabonin sopimuksesta järjestetyn toisen kansanäänestyksen kansanäänestyskomission puheenjohtaja (2009), Dublinin Griffith Collegen Judge in Residence -tuomari (2010–), Dublinin Trinity Collegen dosentti (2012–), Corkin University Collegen dosentti (2013–), Griffith Collegen Distinguished Fellowship Award (2017), Supreme Courtin tuomari (2012–2017), Chief Justice -tuomari (2012–2017), Dublinin yliopiston varakansleri (pro-chancellor) ja lakiuudistuskomission puheenjohtaja (2022–), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen (maaliskuu 2018–).

Julia Laffranque

Syntymäaika: 1974. Oikeustieteen opinnot: Hampurin yliopisto (Saksa), Tarton yliopisto (Viro); oikeustieteen maisteri (Magistra legum), Westfälische Wilhelms -yliopisto, Münster (Saksa), jatko-opinnot: Kielin yliopisto (Saksa), yliopistollinen Eurooppa-instituutti (Firenze, Italia); oikeustieteen tohtori, Tarton yliopisto (Viro); Euroopan unionin oikeuden asiantuntija, unionin oikeutta ja ulkosuhteita käsittelevän osaston päällikkö ja apulaispääsihteeri Viron oikeusministeriössä (1996–2004); komennuksilla Euroopan komission oikeudellisessa yksikössä, Ranskan ja Ruotsin oikeusministeriöissä, Ranskan Conseil d'Etat'ssa ja Saksan liittovaltion ylimmässä hallintotuomioistuimessa; eurooppaoikeuden luennoitsija ja apulaisprofessori eri yliopistoissa (1999–2010); eurooppaoikeuden professori Tarton yliopistossa (2011–2016), vieraileva professori vuodesta 2016; Viron korkeimman oikeuden tuomari (2004–2011 ja 2020); Pysyvän välitystuomioistuimen jäsen (2011–2016); Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari (2011–2020); Eurooppaoikeuden akatemian (ERA) apulaisjohtaja (2021); International Federation of European Law -liiton (FIDE) puheenjohtaja (2010–2021), Euroopan neuvoston eurooppalaisten tuomareiden konsultatiivisen neuvoston (CCJE) puheenjohtaja (2008–2010), Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tieteellisen komitean jäsen.

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Syntynyt 1956, opintoja Lissabonissa sekä Brysselissä ja Strasbourgissa, asianajaja Portugalissa (1982–1984) ja Brysselissä (1984–1986), Université libre de Bruxellesin eurooppaopintojen laitoksen vapaa tutkija (1984–1985), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustaja (1986–2000) ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin Bo Vesterdorfin lakimiesavustaja (2000–2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2003–2016), jaoston puheenjohtaja (2007–2010 ja 2013–2016); unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyskomitean puheenjohtaja (2013–2016), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2018–

Barbara Pořízková

Syntynyt 1968, oikeustieteen tohtori, Masaryk University, Brno (2000), verohallinnon virkahenkilö Brnossa (1993–2001), juristi, PricewaterhouseCoopers (2001–2006), Tšekin korkeimman hallinto-oikeuden tuomari vuodesta 2006 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2018, sen suuren jaoston jäsen (vuodesta 2013) ja sen yhdeksännen jaoston puheenjohtaja (vuodesta 2014), Tšekin korkeimman hallinto-oikeuden säännöllinen edustaja Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien yhdistyksessä (vuodesta 2015), Ranskan korkeimman hallinto-oikeuden avustava tuomari (2016), Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2022 lähtien.

Silvana Sciarra

Syntynyt 1948; opiskeli Barin yliopistossa; Harkness-stipendiaatti Kalifornian yliopistossa (UCLA) ja Harvardin yliopistossa (1974–1976); opetti Sienan yliopistossa, Fulbright-stipendiaatti Kalifornian yliopistossa ja vieraileva professori useissa yliopistoissa (Warwick, Columbia Law School, Cambridge, Tukholma, Lund, UCL, Rooman LUISS-yliopisto); toimi virassa Euroopan työ- ja sosiaalioikeuden laitoksessa yliopistollisessa Eurooppa-instituutissa (1994–2003); Euroopan työ- ja sosiaalioikeuden vakinainen professori Firenzen yliopistossa (1990–2014, virkavapaa yliopistollisesta Eurooppa-instituutista); oikeustieteen kunniatohtori (Dr.h.c.) Tukholman yliopistosta (2006) ja Hasseltin yliopistosta (2012); Italian perustuslakituomioistuimen tuomari, ensimmäinen parlamentin valitsema nainen (vuodesta 2014); Italian tasavallan kunniaritarikunnan suurristi (2017) ja Hugo Sinzheimer -palkinto (2015); Euroopan oikeusinstituutin jäsen; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2022 lähtien

Vassilios Skouris

Syntynyt 1948; suoritti oikeustieteen tutkinnon Berliinin Freie Universität -yliopistossa (1970), oikeustieteen tohtori Hampurin yliopistosta (1973); assistentti ja kuraattori siviiliprosessioikeuden ja yleisen prosessioikeuden laitoksessa Hampurin yliopistossa (1972–1977); hallinto-oikeuden professori Traakian Democritus-yliopistossa (1977–1980); julkisoikeuden professori Bielefeldin yliopistossa (1980–1982); julkisoikeuden vakinainen professori Thessalonikin Aristoteles-yliopistossa (1982–2015); Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari (1999–2015) ja sen presidentti (2003–2015); liitännäisprofessori Buceriuksen oikeustieteellisessä tiedekunnassa Hampurissa vuodesta 2016; Ateenan akatemian kirjeenvaihtajajäsen; Honorable Society of Lincoln's Inn -yhdistyksen kunniajäsen; Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) eettisen toimikunnan lainkäyttöelimen puheenjohtaja; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2022 lähtien.