Kokoonpano - comite255

composition title

Kokoonpano

Composition

Komitean nykyiset jäsenet

Komiteassa on seitsemän henkilöä, jotka valitaan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen entisten jäsenten, ylimpien kansallisten tuomioistuinten jäsenten ja tunnetusti pätevien oikeusoppineiden keskuudesta, joista yhtä ehdottaa Euroopan parlamentti.

Neuvosto tekee päätöksen, jolla komitean jäsenet nimetään neljäksi vuodeksi. Neuvosto tekee ratkaisunsa unionin tuomioistuimen presidentin aloitteesta.

Komitean puheenjohtajana toimii 1.3.2018 lukien Christiaan Timmermans. Komiteaan kuuluvat hänen lisäkseen Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle ja Mirosław Wyrzykowski (neuvoston 4.12.2017 tekemä päätös nro 2017/2262).

[ks. myös Komitean aikaisempi kokoonpano]

Sisältöjulkaisija

Christiaan Timmermans

Syntynyt 1941, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen lakimiesavustaja (1966–1969), Euroopan yhteisöjen komission virkamies (1969–1977), oikeustieteen tohtori Leidenin yliopistosta (1973), Groningenin yliopiston eurooppaoikeuden professori (1977–1989), Arnhemin muutoksenhakutuomioistuimen ylimääräinen tuomari, Euroopan yhteisöjen komission oikeudellisen yksikön apulaispääjohtaja (1989–2000), unionin oikeuden oikeussuojakysymysten professuuri Amsterdamin yliopistossa (1997–2004) ja vieraileva professori Cambridgen yliopistossa ja Fordham Law Schoolissa (New York), unionin tuomioistuimen tuomari (2000–2010), Pieter Sanders ‑oppituolin haltija Rotterdamin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (2010–2012), Fernand Braudel Fellow Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä (2011), UEFA Clubin varainhoidon valvontaelimen muutoksenhakujaoston varapuheenjohtaja 2012–, Euroopan komission eettisen komitean jäsen 2016–, SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2014– ja sen puheenjohtaja maaliskuusta 2018–

Simon Busuttil

Syntynyt 1969, oikeustieteen tohtori Maltan yliopistosta (1993), Master in European Studies Sussexin yliopistosta (1994), Magister Iuris kansainvälisessä oikeudessa Maltan yliopistosta (1995), Maltan asianajajayhteisön jäsen (1994–), vieraileva luennoitsija Maltan yliopistossa, Maltan liittymisestä Euroopan unioniin vastanneen neuvotteluryhmän jäsen (1999–2003), Maltan EU-tiedotustoimiston johtaja, Euroopan unioniin liittymistä koskeneen kansanäänestyksen tiedotuskampanjan vastaava (1999–2003), Euroopan parlamentin jäsen (2004–2013), Euroopan parlamentin kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat ‑valiokunnan EPP-ryhmän puhemies (2009–2013), Maltan konservatiivisen puolueen (Partit Nazzjonalista) varapuheenjohtaja (2012–2013), oppositiojohtaja, konservatiivien puolueen puheenjohtaja (2013–2017), Maltan edustajainhuoneen jäsen (2013–), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2018–

Frank Clarke

Syntynyt 1951, matematiikan ja taloustieteen tutkinto Dublinin University Collegesta (1972), Barrister Dublinin King's Inns (1973), Junior Counsel (1973–1985), Senior Counsel (1985–2004), professori King's Innsissä (1978–1995), asianajajayhteisön puheenjohtaja (1993–1995), Bencher King's Inns (1995), kansainvälisen asianajajayhteisön (IBA) neuvoston jäsen (1997–2004), Barristerien ja asianajajien yhteistyöelimen varapuheenjohtaja (1998–2002), Council of King's Innsin puheenjohtaja (1999–2004), High Courtin tuomari (2004–2012), toisen Lissabonin sopimusta koskeneen kansanäänestyksen valvontalautakunnan puheenjohtaja (2009), Judge in Residence Dublinin Griffith Collegessa (2010–), apulaisprofessori Dublinin Trinity Collegessa (2012–), apulaisprofessori Corkin University Collegessa (2013–), Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017), ylimmän tuomioistuimen tuomari (2012–2017), ylimmän tuomioistuimen presidentti (2017–), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2018–

Carlos Lesmes Serrano

Syntynyt 1958, oikeustieteen loppututkinto Madridin autonomisesta yliopistosta (1980), tuomari San Mateon tuomioistuimessa, Castellón de la Plana (1984), lakimies valtionsyyttäjän toimistossa Alicanten alueellisessa tuomioistuimessa (1984), syyttäjä Madridin autonomisen itsehallintoalueen ylioikeudessa (1985–1992), syyttäjä perustuslakituomioistuimessa (1992–1993), Valencian autonomisen itsehallintoalueen ylioikeuden hallinto-oikeudellisen jaoston asiantuntijajäsen (1993–1996), oikeusministeriön omantunnon syistä kieltäytymistä koskevien asioiden pääjohtaja (1996–2000), oikeushallinnon välisten suhteiden pääjohtaja (oikeusministeriö) (2000–2004), valtakunnallisen ylioikeuden hallinto-oikeudellisen jaoston puheenjohtaja (1997–2005), valtakunnallisen ylioikeuden vt. presidentti (2008–2009), ylimmän tuomioistuimen kolmannen jaoston (hallinto-oikeudelliset asiat) tuomari (2010–), ylimmän tuomioistuimen ja tuomioistuinlaitoksen yleisen neuvoston presidentti (2013–), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2018– 

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Syntynyt 1956, opintoja Lissabonissa sekä Brysselissä ja Strasbourgissa, asianajaja Portugalissa (1982–1984) ja Brysselissä (1984–1986), Université libre de Bruxellesin eurooppaopintojen laitoksen vapaa tutkija (1984–1985), yhteisöjen tuomioistuimen tuomari José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeidan lakimiesavustaja (1986–2000) ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin Bo Vesterdorfin lakimiesavustaja (2000–2003), unionin yleisen tuomioistuimen tuomari (2003–2016), jaoston puheenjohtaja (2007–2010 ja 2013–2016); unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyskomitean puheenjohtaja (2013–2016), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2018–

ANDREA VOßKUHLE

Syntynyt 1963, oikeustieteen opintoja Bayreuthin ja Münchenin yliopistoissa (1983–1989), oikeustieteen tohtori Münchenin yliopistosta (1992), habilitaatio Augsburgin yliopistosta (1998), Freiburg im Breisgaun yliopiston professori, valtiotieteellisen ja oikeusfilosofisen instituutin johtaja (1999), Berliinin tiedeakatemian Fellow (2006–2007), Berliinin ja Brandenburgin tiedeakatemioiden yhteiskuntatieteellisen osaston varsinainen jäsen (2007–) ja Saksan kansallisen tiedeakatemia Leopoldinan jäsen (2018–), Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuimen varapresidentti ja toisen jaoston puheenjohtaja (2010–), liittovaltion perustuslakituomioistuimen presidentti (2010–), SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen maaliskuusta 2014– 

Mirosław Wyrzykowski

Syntynyt 1950, oikeustieteen tohtori Varsovan yliopistosta (1975), habilitoitu tohtori (1986), Varsovan yliopiston oikeustieteen professori (1991), kansalaisoikeusvaltuutetun toimiston perustuslaillisten vapauksien ja oikeuksien osaston päällikkö (1988–1990), pääministerin lainsäädäntöneuvoston jäsen (1990–1993 ja 1996–2001), Sveitsin oikeusvertailun instituutin professori (1990–1995), Varsovan yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani (1996–1999) ja dekaani (1996–1999), yhteiskunnallisten asioiden instituutin perustuslaki- ja oikeuskulttuurikeskuksen johtaja (1996–2001), Budapestin Keski-Euroopan yliopiston (CEU) vieraileva professori (1997–2014), ulkoasiainministeriön oikeudellisen komitean jäsen (1999–2001 ja 2012–2016), perustuslakituomioistuimen tuomari (2001–2010), Puolan tiedeakatemian oikeustieteellisen komitean puheenjohtaja (2011–2015), luennoitsija mm. Pariisin (Sorbonne), Bonnin, Sydneyn, Konstanzin ja Bayreuthin yliopistoissa, SEUT 255 artiklassa tarkoitetun komitean jäsen helmikuusta 2016–.

Committee Footer web content element