Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Toiminta

content

 

step 1 of the procedure

Hakemuksen vastaanottaminen

Hakemus unionin tuomioistuimen tuomariksi tai julkisasiamieheksi tai unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi toimitetaan neuvoston pääsihteeristöön.

 

step 2 of the procedure

Hakemuksen siirtäminen

Pääsihteeristö siirtää hakemuksen komitean puheenjohtajalle.

 

step 3 of the procedure

Asiakirjojen tutkiminen

Komitea tutkii asiakirjat.

Se voi pyytää sekä asianomaisen valtion hallitukselta että hakijalta hakemusta koskevia lisäselvityksiä.

 

step 4 of the procedure

Hakijan kuuleminen

Komitean jäsenet haastattelevat hakijaa tunnin verran. Hakijaa ei kuulla silloin kun kyseessä on jo virassa olevan tuomarin tai julkisasiamiehen toimikauden uudistaminen.

 

step 5 of the procedure

Perusteltu lausunto

Komitea antaa perustellun lausunnon, joka toimitetaan tiedoksi jäsenvaltioiden hallitusten edustajille.