Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Način rada

content

 

step 1 of the procedure

Podnošenje kandidature

Glavno tajništvo Vijeća prima kandidature za obnašanje dužnosti suca i nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda Europske unije.

 

step 2 of the procedure

Upućivanje prijave kandidature

Glavno tajništvo upućuje prijavu kandidature predsjedniku odbora.

 

step 3 of the procedure

Ispitivanje predmeta

Odbor započinje s ispitivanjem predmeta.

Od vlade dotične države članice i samog kandidata odbor može zahtijevati dodatne informacije o kandidaturi.

 

step 4 of the procedure

Saslušanje kandidata

Nakon toga članovi odbora imaju sat vremena za saslušanje kandidata. Ako je riječ o prijavi za ponovno imenovanje suca ili nezavisnog odvjetnika kojemu traje mandat, ispitivanje predmeta provodi se bez saslušanja kandidata.

 

step 5 of the procedure

Obrazloženo mišljenje

Odbor donosi mišljenje s obrazloženjem te ga dostavlja predstavnicima vlada država članica.