Data Protection - comite255

Odricanje od pravne odgovornosti

Odricanje od pravne odgovornosti

Odbor predviđen člankom 255. UFEU-a održava ove internetske stranice kako bi se poboljšao pristup javnosti informacijama o aktivnostima odbora. Naš je cilj pobrinuti se da te informacije budu pravodobne i točne. Međutim, odbor ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u odnosu na sadržaj koji se nalazi na ovim internetskim stranicama. Taj sadržaj:

  • čine isključivo općenite informacije koje se ne odnose na posebne okolnosti bilo kojeg pojedinca ili subjekta
  • nije nužno sveobuhvatan, potpun, točan ili ažuran
  • katkad je povezan s vanjskim stranicama koje odbor ne nadzire i za koje odbor ne preuzima odgovornost
  • ne predstavlja stručan ni pravni savjet (ako vam je potreban konkretan savjet, uvijek se savjetujte s kvalificiranim stručnjakom).

Naglašavamo da ne postoji jamstvo da je dokument dostupan na internetu potpuno identičan službeno donesenom tekstu. Autentičnim se smatra samo zakonodavstvo Europske unije objavljeno u elektroničkim izdanjima Službenog lista Europske unije.

Cilj nam je svesti probleme uzrokovane tehničkim pogreškama na najmanju moguću mjeru. Međutim, neki podaci ili informacije na našim stranicama mogu biti stvoreni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji sadrže pogreške te ne možemo jamčiti da zbog tih problema neće doći do prekida naše usluge ili da oni na nju neće utjecati. Pokušat ćemo ispraviti pogreške ako nam se na njih ukaže. Međutim, odbor ne preuzima odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu koja može proizići iz korištenja ovim stranicama.