Sudėtis - comite255

composition title

Sudėtis

Composition

Dabartiniai komiteto nariai

Komitetą sudaro septyni asmenys, kurie yra parenkami iš buvusių Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių, nacionalinių aukščiausiųjų teismų narių ir pripažintos kompetencijos teisininkų, iš kurių vieną siūlo Europos Parlamentas.

Komiteto narius ketverių metų laikotarpiui skiria Taryba Teisingumo Teismo pirmininko iniciatyva.

Nuo 2018 m. kovo 1 d. komitetui pirmininkauja Christiaan Timmermans. Šiuo metu jo nariai yra Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle ir Mirosław Wyrzykowski (žr. 2017 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimą Nr. 2017/2262).

(taip pat žr. Ankstesnė komiteto sudėtis]

 

 

Turto leidėjas

Allan Rosas

Gimė 1948 m. Turku (Suomija) universiteto teisės mokslų daktaras; teisės dėstytojas Turku universitete (1978–1981 m.) ir Åbo Akademi universitete (Turku / Abas) (1981–1996 m.); šio universiteto Žmogaus teisių instituto direktorius (1985–1995 m.); Suomijos vyriausybės atstovas (kaip Suomijos delegacijų narys arba patarėjas) įvairiose tarptautinėse konferencijose ir susitikimuose, Suomijos vyriausybės ar parlamento teisės reikalų komitetų narys ir ekspertas, taip pat Jungtinių Tautų, UNESCO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos komitetų narys ir ekspertas (1977–1995 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos direktorius ir vyriausiasis patarėjas užsienio santykių klausimais (1995–2001 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas (2001–2002 m.); Teisingumo Teismo teisėjas (2002–2019 m.); Europos kolegijos, Gento universiteto ir Helsinkio universiteto kviestinis dėstytojas, Turku universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas; nuo 2019 – Europos Komisijos nepriklausomo etikos komiteto narys.

Mirosław Wyrzykowski

Gimė 1950 m.; teisės daktaras (Varšuvos universitetas, 1975 m.); habilituotas daktaras (1986 m.); Varšuvos universiteto teisės profesorius (1991 m.); Piliečių teisių komisariato Konstitucinių teisių ir laisvių departamento vadovas (1988–1990 m.); Ministro Pirmininko teisėkūros tarybos narys (1990–1993 m. ir 1996–2001 m.); Šveicarijos lyginamosios teisės instituto profesorius (1990–1995 m.); Varšuvos universiteto Teisės fakulteto prodekanas (1996–1999 m.) ir dekanas (1996–1999 m.); Viešųjų reikalų instituto Konstitucionalizmo ir teisinės kultūros centro direktorius (1996–2001 m.); Centrinės Europos universiteto Budapešte kviestinis profesorius (1997–2014 m.); Užsienio reikalų ministro Teisės patariamojo komiteto narys (1999–2001 m. ir 2012–2016 m.); Konstitucinio Teismo teisėjas (2001–2010 m.); Lenkijos mokslų akademijos Teisės mokslų komiteto pirmininkas (2011–2015 m.); dėstytojas, be kita ko, Paryžiaus  (Sorbonos), Bonos, Sidnėjaus, Konstanco ir Bairoito universitetuose; Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narys nuo 2016 m. vasario mėn.

Frank Clarke

Gimė 1951 m.; University College, Dublinas, matematikos ir ekonomikos studijų diplomas (1972 m.); Barrister-at-Law, King's Inns, Dublinas (1973 m.); jaunesnysis teisės patarėjas (1973–1985 m.); vyresnysis teisės patarėjas (1985–2004 m.); King's Inns profesorius (1978-1995 m.); Advokatų tarybos pirmininkas (1993–1995); King's Inns patarėjas (1995 m.); Tarptautinės advokatų asociacijos tarybos narys (1997–2004 m.), Baristerių ir advokatų forumo bendrapirmininkis (1998–2002 m.); King's Inns tarybos pirmininkas (1999–2004 m.); High Court  teisėjas (2004–2012 m.); Antrojo referendumo dėl Lisabonos sutarties komisijos pirmininkas (2009 m.); reziduojantis teisėjas Griffith College, Dublinas (nuo 2010 m.); docentas Trinity College, Dublinas (nuo 2012 m.); docentas University College, Korkas (nuo 2013 m.); Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017 m.); Airijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (2012–2017 m.); Chief Justice (nuo 2017 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narys nuo 2018 m. kovo mėn.

Carlos Lesmes Serrano

Gimė 1958 m.; Madrido autonominio universiteto teisės diplomas  (1980 m.); San Mateo, Castellón de la Plana teismo teisėjas (1984 m.); Prokuratūros prie Alikantės provincijos teismo teisininkas (1984 m.); prokuroras Madrido autonominės srities Aukščiausiajame teisingumo teisme (1985–1992 m.); prokuroras Konstituciniame Teisme (1992–1993 m.); Valensijos autonominės srities Aukščiausiojo teisingumo teismo Administracinių bylų skyriaus specializaciją turintis teisėjas (1993–1996 m.); Atsisakymo dėl įsitikinimų direktorato generalinis direktorius (Teisingumo ministerija) (1996–2000 m.); Ryšių su teismų administracija direktorato generalinis direktorius (Teisingumo ministerija) (2000–2004 m.); laikinasis Nacionalinio aukštojo teismo Administracinių bylų skyriaus pirmininkas (1997–2005 m.); Nacionalinio aukštojo teismo pirmininkas (2008–2009 m.); Aukščiausiojo Teismo Administracinių bylų skyriaus trečiosios kolegijos teisėjas (nuo 2010 m.); Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Bendrosios teismų tarybos pirmininkas (nuo 2013 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narys nuo 2018 m. kovo mėn.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Gimė 1956 m.; teisės studijos Lisabonoje, Briuselyje ir Strasbūre; advokatė Portugalijoje (1982–1984 m.) ir Briuselyje (1984–1986 m.); Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų instituto nepriklausoma tyrėja (1984–1985 m.); Teisingumo Teismo teisėjo iš Portugalijos J. C. Moitinho de Almeida teisės referentė (1986–2000 m.), vėliau – Pirmosios instancijos teismo pirmininko B. Vesterdorf teisės referentė (2000–2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja (2003–2016 m.), kolegijos pirmininkė (2007–2010 m. ir 2013–2016 m.); Bendrojo Teismo Procedūros reglamento komiteto pirmininkė (2013–2016 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narė nuo 2018 m. kovo mėn.

Andrea Voßkuhle

Gimė 1963 m.; teisės studijos Bairoito ir Miuncheno universitetuose (1983–1989 m.); Miuncheno universiteto teisės daktaras (1992 m.); Augsburgo universitete įgyta universiteto habilitacija (1998 m.); Breisgau Freiburgo universiteto profesorius, Politikos mokslų ir teisės filosofijos instituto direktorius (1999 m.); Berlyno mokslinio koledžo Fellow (2006–2007 m.); Berlyno ir Brandenburgo mokslų akademijos Socialinių mokslų skyriaus tikrasis narys (nuo 2007 m.) ir Vokietijos mokslų akademijos  Leopoldina tikrasis narys (nuo 2018 m.); Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojas  ir antrosios kolegijos pirmininkas (nuo 2008 m.); Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininkas (nuo 2010 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narys nuo 2014 m. kovo mėn.

Julia Laffranque

Gimė 1974 m.; teisės studijos: Hamburgo universitetas (Vokietija), Tartu universitetas (Estija); LL.M (Magistra legum), Miunsterio universitetas Westfälische Wilhelms-Universität (Vokietija), antrosios ir trečiosios pakopos studijos: Kylio universitetas (Vokietija), Europos universitetinis institutas (Florencija, Italija); teisės mokslų daktaro laipsnis, Tartu universitetas (Estija); Europos Sąjungos teisės ekspertė, Europos Sąjungos teisės ir užsienio santykių skyriaus vadovė ir Teisingumo ministerijos (Estija) generalinio sekretoriaus pavaduotoja (1996–2004 m.); deleguota į Europos Komisijos Teisės tarnybą, Prancūzijos ir Švedijos teisingumo ministerijas, Prancūzijos Valstybės Tarybą ir Vokietijos federalinį administracinį teismą; Europos teisės dėstytoja ir docentė įvairiuose universitetuose (1999–2010 m.); Tartu universiteto Europos teisės profesorė (2011–2016 m.), nuo 2016 m. – kviestinė profesorė; Estijos Aukščiausiojo Teismo teisėja (2004–2011 m. ir 2020 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narė (2011–2016 m.); Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja (2011–2020 m.); Europos teisės akademijos (ERA) direktoriaus pavaduotoja (2021 m.); Tarptautinės Europos teisės federacijos (FIDE) pirmininkė (2010–2021 m.), Europos Tarybos Europos teisėjų patariamosios tarybos pirmininkė (2008–2010 m.), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) mokslinio komiteto narė.

Committee Footer web content element