Comite255 composition - comite255

composition title

Sudėtis

Composition

Dabartiniai komiteto nariai

Komitetą sudaro septyni asmenys, kurie yra parenkami iš buvusių Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių, nacionalinių aukščiausiųjų teismų narių ir pripažintos kompetencijos teisininkų, iš kurių vieną siūlo Europos Parlamentas.

Komiteto narius ketverių metų laikotarpiui skiria Taryba Teisingumo Teismo pirmininko iniciatyva.

Komitetą šiuo metu sudaro Allanas Rosasas (komiteto pirmininkas), Frankas Clarke’as, Julia Laffranque, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Barbara Pořízková, Silvana Sciarra ir Vassiliosas Skouris (komiteto nariai); jie buvo paskirti 2021 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimu (ES) 2021/2232, kuriuo skiriami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto nariai. Dabartinės sudėties komiteto kadencija – nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2026 m. vasario 28 d.

( Taip pat žr. komiteto sudėtis nuo 2010 m]

 

 

Turto leidėjas

Allan Rosas

Gimė 1948 m. Turku (Suomija) universiteto teisės mokslų daktaras; teisės dėstytojas Turku universitete (1978–1981 m.) ir Åbo Akademi universitete (Turku / Abas) (1981–1996 m.); šio universiteto Žmogaus teisių instituto direktorius (1985–1995 m.); Suomijos vyriausybės atstovas (kaip Suomijos delegacijų narys arba patarėjas) įvairiose tarptautinėse konferencijose ir susitikimuose, Suomijos vyriausybės ar parlamento teisės reikalų komitetų narys ir ekspertas, taip pat Jungtinių Tautų, UNESCO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos komitetų narys ir ekspertas (1977–1995 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos direktorius ir vyriausiasis patarėjas užsienio santykių klausimais (1995–2001 m.); Europos Komisijos Teisės tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas (2001–2002 m.); Teisingumo Teismo teisėjas (2002–2019 m.); Europos kolegijos, Gento universiteto ir Helsinkio universiteto kviestinis dėstytojas, Turku universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas; nuo 2019 – Europos Komisijos nepriklausomo etikos komiteto narys.

Frank Clarke

Gimė 1951 m.; University College (Dublinas) matematikos ir ekonomikos studijų diplomas (1972 m.); baristeris (Barrister-at-Law), King's Inns, Dublinas (1973 m.); jaunesnysis advokatas (Junior Counsel) (1973–1985 m.); vyresnysis advokatas (Senior Counsel) (1985–2004); profesorius King's Inns (1978–1995 m.); Advokatų tarybos pirmininkas (1993–1995); vyresnysis narys King's Inns (1995 m.); Tarptautinės advokatų asociacijos tarybos narys (1997–2004 m.), Baristerių ir advokatų forumo bendrapirmininkis (1998–2002 m.); King's Inns tarybos pirmininkas (1999–2004 m.); Aukštesniojo teismo (High Court) teisėjas (2004–2012 m.); Antrojo referendumo dėl Lisabonos sutarties komisijos pirmininkas (2009 m.); reziduojantis teisėjas Griffith College (Dublinas) (nuo 2010 m.); adjunktas profesorius Trinity College (Dublinas) (nuo 2012 m.); adjunktas profesorius University College (Korkas) (nuo 2013 m.); Griffith College nusipelniusio mokslo darbuotojo stipendija (Distinguished Fellowship Award) (2017 m.); Aukščiausiojo teismo (Supreme Court) teisėjas (2012–2017 m.); Vyriausiasis teisėjas (Chief Justice) (2017–2021 m.); University of Dublin prorektorius ir Teisės reformos komisijos pirmininkas (nuo 2022 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narys (nuo 2018 m. kovo mėn.)

Julia Laffranque

Gimė 1974 m.; teisės studijos: Hamburgo universitetas (Vokietija), Tartu universitetas (Estija); LL.M (Magistra legum), Miunsterio universitetas Westfälische Wilhelms-Universität (Vokietija), antrosios ir trečiosios pakopos studijos: Kylio universitetas (Vokietija), Europos universitetinis institutas (Florencija, Italija); teisės mokslų daktaro laipsnis, Tartu universitetas (Estija); Europos Sąjungos teisės ekspertė, Europos Sąjungos teisės ir užsienio santykių skyriaus vadovė ir Teisingumo ministerijos (Estija) generalinio sekretoriaus pavaduotoja (1996–2004 m.); deleguota į Europos Komisijos Teisės tarnybą, Prancūzijos ir Švedijos teisingumo ministerijas, Prancūzijos Valstybės Tarybą ir Vokietijos federalinį administracinį teismą; Europos teisės dėstytoja ir docentė įvairiuose universitetuose (1999–2010 m.); Tartu universiteto Europos teisės profesorė (2011–2016 m.), nuo 2016 m. – kviestinė profesorė; Estijos Aukščiausiojo Teismo teisėja (2004–2011 m. ir 2020 m.); Nuolatinio arbitražo teismo narė (2011–2016 m.); Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja (2011–2020 m.); Europos teisės akademijos (ERA) direktoriaus pavaduotoja (2021 m.); Tarptautinės Europos teisės federacijos (FIDE) pirmininkė (2010–2021 m.), Europos Tarybos Europos teisėjų patariamosios tarybos pirmininkė (2008–2010 m.), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) mokslinio komiteto narė.

Maria Eugénia Martins De Nazaré Ribeiro

Gimė 1956 m.; teisės studijos Lisabonoje, Briuselyje ir Strasbūre; advokatė Portugalijoje (1982–1984 m.) ir Briuselyje (1984–1986 m.); Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų instituto nepriklausoma tyrėja (1984–1985 m.); Teisingumo Teismo teisėjo iš Portugalijos J. C. Moitinho de Almeida teisės referentė (1986–2000 m.), vėliau – Pirmosios instancijos teismo pirmininko B. Vesterdorf teisės referentė (2000–2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja (2003–2016 m.), kolegijos pirmininkė (2007–2010 m. ir 2013–2016 m.); Bendrojo Teismo Procedūros reglamento komiteto pirmininkė (2013–2016 m.); Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatyto komiteto narė nuo 2018 m. kovo mėn.

Barbara Pořízková

Född 1968; doktor i juridik vid Masaryks universitet i Brno (2000); tjänsteman med ansvar för offentliga finanser vid skattedirektoratet i Brno (1993–2001); juridisk rådgivare vid PricewaterhouseCoopers (2001–2006); domare i Tjeckiens högsta förvaltningsdomstol sedan 2006 och vice ordförande i denna sedan 2018, ledamot av stora avdelningen (sedan 2013) och ordförande för nionde avdelningen (sedan 2014); ständig företrädare för Tjeckiens högsta förvaltningsdomstol i sammanslutningen av de högsta förvaltningsdomstolarna i EU (sedan 2015); domarpraktikant i Frankrikes högsta förvaltningsdomstol (2016); ledamot i den kommitté som föreskrivs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sedan mars 2022.

Silvana Sciarra

Gimusi 1948 m., studijavo Bario universitete; Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) ir Harvardo teisės mokyklos Harkness mokslinės draugijos narė (1974–1976 m.); dėstė Sienos universitete, buvo UCLA Fulbright mokslinės draugijos narė ir kviestinė profesorė keliuose universitetuose (Vorike, Kolumbijos teisės mokykloje, Kembridže, Stokholme, Lunde, UCL, Romos LUISS universitete); Europos universitetinio instituto (EUI) Europos darbo ir socialinės teisės fakulteto pirmininkė (1994–2003 m.); Florencijos universiteto Europos darbo ir socialinės teisės profesorė (1990–2014 m., buvo išėjusi atostogų, kai dirbo EUI); turi Stokholmo universiteto (2006 m.) ir Haselto universiteto (2012 m.) teisės mokslų garbės daktarės laipsnį; Italijos Konstitucinio Teismo teisėja, pirmoji Parlamento išrinkta moteris (nuo 2014 m.); apdovanota Italijos Respublikos ordino „Už nuopelnus“ Didžiuoju kavalieriaus kryžiumi (2017 m.) ir Hugo Sinzheimerio apdovanojimu (2015 m.); Europos teisės instituto narė; nuo 2022 m. gegužės mėn. – pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį įsteigto komiteto narė.

Vassilios Skouris

Gimęs 1948 m., baigęs Berlyno laisvojo universiteto teisės mokslų fakultetą (1970 m.), turi Hamburgo universiteto teisės mokslų daktaro laipsnį (1973 m.); Hamburgo universiteto Civilinio proceso teisės ir bendrosios proceso teisės katedros asistentas ir kuratorius (1972–1977 m.); Trakijos Demokrito universiteto administracinės teisės profesorius (1977–1980 m.); Bylefeldo universiteto viešosios teisės profesorius (1980–1982 m.); Salonikų Aristotelio universiteto viešosios teisės profesorius (1982–2015 m.); Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas (1999–2015 m.) ir jo pirmininkas (2003–2015 m.); nuo 2016 m. – Bucerijaus teisės mokyklos Hamburge asocijuotasis profesorius; Atėnų akademijos narys korespondentas; „Lincoln's Inn“ garbės draugijos teisininkų korporacijos garbės seniūnas; FIFA etikos komiteto Arbitražo kolegijos pirmininkas; nuo 2022 m. gegužės mėn. – pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnį įsteigto komiteto narys.