Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Veikimas

content

 

step 1 of the procedure

Kandidatūros pateikimas

Tarybos generaliniam sekretoriatui pateikiama kandidatūra į Teisingumo Teismo arba Bendrojo Teismo teisėjo arba generalinio advokato pareigas.

 

step 2 of the procedure

Paraiškos perdavimas

Generalinis sekretoriatas paraišką perduoda komiteto pirmininkui.

 

step 3 of the procedure

Kandidatūros nagrinėjimas

Komitetas išnagrinėja kandidatūrą.

Jis gali prašyti atitinkamos valstybės ir kandidato pateikti papildomos informacijos apie kandidatūrą.

 

step 4 of the procedure

Kandidato išklausymas

Tuomet komiteto nariai per valandą laiko trunkantį klausymą išklauso kandidatą. Jeigu prašoma jau pareigas einantį teisėją ar generalinį advokatą paskirti dar vienai kadencijai, kandidatūra nagrinėjama nerengiant kandidato klausymo.

 

step 5 of the procedure

Motyvuota nuomonė

Komitetas pateikia motyvuotą nuomonę ir ji perduodama valstybių narių vyriausybių atstovams.