Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMITETAS

NURODYTAS SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 255 STRAIPSNYJE

Avant propos home page

Įžanga

Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėjai ir generaliniai advokatai skiriami valstybių narių vyriausybių bendru sutarimu, pasikonsultavus su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsnyje numatytu komitetu.

Šis komitetas sukurtas Lisabonos sutartimi (ši sutartis įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.). Komitetas, „prieš valstybių narių vyriausybėms skiriant Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo teisėją ir generalinį advokatą, pateikia nuomonę dėl kandidatų tinkamumo eiti tas pareigas“.

Komitetas savo veiklą pradėjo 2010 m. kovo 1 d., kai tik įsigaliojo du 2010 m. vasario 25 d. sprendimai  Nr. 2010/124/ES ir  Nr. 2010/125/ES , kuriais Europos Sąjungos Taryba, pirma, nustatė komiteto darbo tvarkos taisykles ir, antra, paskyrė pirmojo komiteto pirmininką ir narius.

composition titre

Sudėtis

Turto leidėjas

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Dabartiniai komiteto nariai

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris