Data Protection - comite255

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

SESV 255 straipsnyje numatytas komitetas tvarko šią svetainę siekdamas suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie komiteto veiklą. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Tačiau komitetas neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šioje svetainėje pateiktą medžiagą. Ši medžiaga:

  • yra tik bendro pobūdžio informacija ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar atnaujinta
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių komitetas nekontroliuoja ir už kurias komitetas neprisiima jokios atsakomybės
  • nėra profesinio ar teisinio pobūdžio rekomendacinė informacija (norėdami konkrečių rekomendacijų, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Prašom atkreipti dėmesį į tai, jog nėra galimybių garantuoti, kad internete pateiktas dokumentas tiksliai atitiktų oficialiai priimtą teksto redakciją. Tik Europos Sąjungos teisės aktai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninėse redakcijose, laikomi autentiškais.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad dėl techninių klaidų kiltų kuo mažiau problemų. Tačiau kai kurie mūsų svetainėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti parengti ar susisteminti rinkmenose ar naudojant formatus, kuriuose gali būti klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl šių problemų nesutriks svetainės veikimas ar neatsiras kitų nesklandumų. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Tačiau komitetas neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl naudojimosi šia svetaine.