Sastāvs - comite255

composition title

Sastāvs

Composition

Pašreizējie komitejas locekļi

Komitejas sastāvā ir septiņas personas, kas ir izraudzītas no bijušo Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu, valstu augstāko tiesu tiesnešu un vispāratzītu kompetentu juristu vidus; vienu komitejas locekli izvirza Eiropas Parlaments.

Pēc Tiesas priekšsēdētāja iniciatīvas Padome komitejas locekļus ieceļ amatā uz četriem gadiem.

Kopš 2018. gada 1. marta komiteju vada Christiaan Timmermans. Komitejas sastāvā ir Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle un Mirosław Wyrzykowski (skat. Padomes Lēmumu 2017/2262 (2017. gada 4. decembris)).

[skat. arī Komitejas vēsturiskais sastāvs]

 

 

Asset Publisher

Allan Rosas

Dzimis 1948. gadā; tiesību zinātņu doktors Turku Universitātē (Somija); tiesību profesors Turku Universitātē (1978–1981) un Obu Akadēmijā (Turku/Obu) (1981–1996); Obu Akadēmijas Cilvēktiesību institūta direktors (1985-1995); kā Somijas delegāciju loceklis vai padomdevējs pārstāvējis Somijas valdību dažādās starptautiskās konferencēs un sanāksmēs, kā loceklis un eksperts darbojies juridiskās komisijās Somijas valdībā vai parlamentā, kā arī ANO, UNESCO, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO) un Eiropas Padomē (1977–1995); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta direktors un galvenais juridiskais padomnieks ārējo attiecību jautājumos (1995–2001); Eiropas Komisijas Juridiskā dienesta ģenerāldirektora vietnieks (2001–2002); Tiesas tiesnesis (2002–2019); viesprofesors Eiropas koledžā, Ģentes Universitātē un Helsinku Universitātē, senior fellow Turku Universitātē; kopš 2019. gada – Eiropas Komisijas neatkarīgās ētikas komitejas loceklis.

Mirosław Wyrzykowski

Dzimis 1950. gadā; tiesību zinātņu doktors (Varšavas Universitāte, 1975); habilitētais doktors (1986); Varšavas Universitātes tiesību zinātņu profesors (1991); Pilsonisko tiesību komisāra biroja Konstitucionālo tiesību un brīvību departamenta vadītājs (1988–1990); premjerministra Likumdošanas padomes loceklis (1990–1993 un 1996–2001); Šveices Salīdzinošo tiesību institūta profesors (1990–1995); Varšavas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāna vietnieks (1996–1999) un dekāns (1996–1999); Publisko lietu institūta Konstitucionālisma un juridiskās kultūras centra direktors (1996–2001); Centrāleiropas universitātes Budapeštā viesprofesors (1997–2014); ārlietu ministra Juridiskās konsultatīvās komitejas loceklis (1999–2001 un 2012–2016); Konstitucionālās tiesas tiesnesis (2001–2010); Polijas Zinātņu akadēmijas Juridisko zinātņu komitejas priekšsēdētājs (2011–2015); lektors, tostarp Parīzes (Sorbonas), Bonnas, Sidnejas, Konstancas un Baireitas universitātēs; kopš 2016. gada februāra – Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas loceklis.

Frank Clarke

Dzimis 1951. gadā; Dublinas Augstskolas grāds matemātikā un ekonomikā (1972); barrister‑at‑law King’s Inns, Dublina (1973); Junior Counsel advokātu kolēģijā (1973–1985); Senior Counsel (1985–2004); profesors King's Inns (1978–1995); Advokātu padomes priekšsēdētājs (1993–1995); Bencher of King's Inns (1995); Starptautiskās advokātu kolēģijas padomes loceklis (1997–2004); Advokātu un juristu foruma līdzpriekšsēdētājs (1998–2002); King's Inns padomes priekšsēdētājs (1999–2004); Augstās tiesas tiesnesis (2004–2012); Otrā referenduma par Lisabonas līgumu komisijas priekšsēdētājs (2009); kopš 2010. gada – Griffith College, Dublina, rezidējošais tiesnesis; kopš 2012. gada – profesora palīgs, Trinity College, Dublina; kopš 2013. gada – profesora palīgs, Korkas Augstskola; Griffith College izcilības apbalvojums (2017); Augstākās tiesas tiesnesis (2012–2017); kopš 2017. gada – Augstākās tiesas priekšsēdētājs; kopš 2018. gada marta – Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas loceklis.

Carlos Lesmes Serrano

Dzimis 1958. gadā; Madrides Autonomās universitātes tiesību zinātņu grāds (1980); Sanmateo tiesas, Kasteljona de la Plana, tiesnesis (1984); Alikantes Provinces tiesas prokuratūras jurists (1984); prokurors Madrides autonomās kopienas Augstajā tiesā (1985–1992); prokurors Konstitucionālajā tiesā (1992–1993); Valensijas autonomās kopienas Augstās tiesas Administratīvo lietu palātas tiesnesis referents (1993–1996); Tieslietu ministrijas ģenerāldirektors uz pārliecību balstītas atteikšanās lietās (1996–2000); Tieslietu ministrijas ģenerāldirektors attiecībās ar Tiesu administrāciju (2000–2004); Augstās tiesas Administratīvo lietu palātas priekšsēdētājs (1997–2005); Augstās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs (2008–2009); kopš 2010. gada – Augstākās tiesas trešās (administratīvo lietu) palātas tiesnesis; kopš 2013. gada – Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs; kopš 2018. gada marta – Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas loceklis.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Dzimusi 1956. gadā; studējusi tiesību zinātni Lisabonā, Briselē un Strasbūrā; advogada Portugālē (1982–1984) un Briselē (1984–1986); neatkarīgā pētniece Briseles Brīvās universitātes Eiropas studiju institūtā (1984–1985); Tiesas Portugāles tiesneša J. C. Moitinho de Almeida (1986–2000), vēlāk Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja B. Vesterdorf palīdze (2000–2003); Vispārējās tiesas tiesnese (2003–2016); palātas priekšsēdētāja (2007–2010 un 2013–2016); Vispārējās tiesas Reglamenta komitejas priekšsēdētāja (2013–2016); kopš 2018. gada marta – Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekle.

Andrea Voßkuhle

dzimis 1963. gadā; studējis tiesību zinātni Baireitas Universitātē un Minhenes Universitātē (1983–1989); Minhenes Universitātes doktora grāds (1992); Augsburgas Universitātes habilitētā doktora grāds (1998); iecelts par zinātņu profesoru Breisgavas Freiburgas Universitātē un par Politikas zinātņu un tiesību filozofijas institūta direktoru (1999); Berlīnes zinātniskās kolēģijas biedrs (Fellow) (2006–2007), kopš 2007. gada – Berlīnes un Brandenburgas Zinātņu akadēmijas Sociālo zinātņu nodaļas īstenais loceklis un kopš 2018. gada – Vācijas Nacionālās zinātņu akadēmijas Leopoldina īstenais loceklis; kopš 2008. gada – Federālās konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks un Tiesas otrās palātas priekšsēdētājs; kopš 2010. gada – Federālās konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs; kopš 2014. gada marta – Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas loceklis.

Julia Laffranque

Dzimusi 1974. gadā; Tiesību zinātņu studijas: Hamburgas Universitāte (Vācija), Tartu Universitāte (Igaunija); Maģistra grāds tiesību zinātnēs (Magistra legum), Vestfālenes Vilhelma Universitāte Minsterē (Vācija), pēcdiploma studijas: Ķīles Universitāte (Vācija), Eiropas Universitātes institūts (Florence, Itālija); doktora grāds tiesību zinātnēs, Tartu Universitāte (Igaunija); Eiropas Savienības tiesību eksperte, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības tiesību un ārējo attiecību nodaļas vadītāja un ģenerālsekretāra vietniece (Igaunija) (1996–2004); norīkojums Eiropas Komisijas juridiskajā dienestā, Francijas un Zviedrijas tieslietu ministrijā, Francijas Valsts padomē un Vācijas Federālajā Administratīvajā tiesā; Eiropas tiesību zinātņu docente un lektore dažādās universitātēs (1999–2010); Eiropas tiesību zinātņu profesore Tartu Universitātē (2011–2016), kopš 2016. gada – viesprofesore; Igaunijas Augstākās tiesas tiesnese (2004–2011; 2020); Pastāvīgās šķīrējtiesas locekle (2011–2016); Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese (2011–2020); Eiropas tiesību akadēmijas (ERA) direktora vietniece (2021); Starptautiskās Eiropas tiesību federācijas (FIDE) priekšsēdētāja (2010–2021), Eiropas Padomes Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) priekšsēdētāja (2008–2010), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) zinātniskās komitejas locekle.

Committee Footer web content element