Padarītais - comite255

activite big title

Darbs

activite content as table

Darbs

No 2010. gada līdz 2017. gadam komiteja ir sniegusi 147 atzinumus, no kuriem 67 atzinumi ir sniegti laikposmā no 2010. gada līdz 2014. gadam un 80 atzinumi – laikposmā no 2014. gada līdz 2017. gadam. Šie atzinumi 74 gadījumos ir attiekušies uz atkārtotu iecelšanu amatā, savukārt 73 gadījumos – uz sākotnēju iecelšanu amatā.

No visiem komitejas darbības laikā sniegtajiem 147 atzinumiem kopumā 13 atzinumi ir bijuši nelabvēlīgi. Neviens nelabvēlīgs atzinums par kādu no kandidātiem nav sniegts saistībā ar atkārtotu iecelšanu amatā. Līdz ar to 19,2 % atzinumu (14 no 73 atzinumiem) par sākotnējo iecelšanu amatā ir bijuši nelabvēlīgi.

Komiteja regulāri sniedz ziņojumu par savu darbību (pieejams angļu un franču valodā).

 

 

icon pdf file

2018. grada 28 februāra Sestais darbības ziņojums

Pieejams: FR EN

icon pdf file

2018. gada 28. februāra Piektais ziņojums

Pieejams: FR EN

icon pdf file

2017. gada 10. februāra Ceturtais ziņojums

Pieejams: FR EN

icon pdf file

2013. gada 13. decembra Trešais ziņojums

Pieejams: FR EN

icon pdf file

2013. gada 22. janvāra Otrais ziņojums

Pieejams: FR EN

icon pdf file

2011. gada 17. februāra Ziņojums

Pieejams: FR EN

 

Committee Footer web content element