Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Darbība

content

 

step 1 of the procedure

Priekšlikums par kandidātu

Padomes Ģenerālsekretariāts saņem priekšlikumu par kandidātu iecelšanai Eiropas Savienības Tiesas tiesneša vai ģenerāladvokāta vai Vispārējās tiesas tiesneša amatā.

 

step 2 of the procedure

Priekšlikuma pārsūtīšana

Ģenerālsekretariāts šo priekšlikumu pārsūta komitejai.

 

step 3 of the procedure

Iepazīšanās ar lietas materiāliem

Komiteja sāk iepazīties ar lietas materiāliem.

Tai ir tiesības lūgt attiecīgās valsts valdību un kandidātu iesniegt papildu informāciju par kandidatūru.

 

step 4 of the procedure

Kandidāta uzklausīšana

Pēc tam komitejas locekļi vienu stundu uzklausa kandidātu. Uzklausīšana netiek organizēta gadījumos, kad priekšlikums attiecas uz tiesneša vai ģenerāladvokāta atkārtotu iecelšanu amatā.

 

step 5 of the procedure

Motivēts atzinums

Komiteja sniedz motivētu atzinumu, kas tiek nosūtīts dalībvalstu valdību pārstāvjiem.