Data Protection - comite255

Privacy statement

Juridiska atruna

LESD 255. pantā paredzētā komiteja uztur šo tīmekļa vietni, lai veicinātu publisku piekļuvi informācijai par komitejas darbību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta savlaicīgi un lai tā būtu precīza. Tomēr komiteja neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē. Minētā informācija

  • ir vispārīga, un tā nav paredzēta, lai atsauktos uz konkrētajiem kādas konkrētas personas vai struktūras apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav komitejas pārziņā un par kurām komiteja neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem padomiem (ja jums ir vajadzīgs profesionāls vai juridisks padoms, jums vienmēr būtu jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbildīs oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskata tikai tos Eiropas Savienības tiesību aktus, kas ir publicēti "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" elektroniskajos izdevumos.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavoti vai sakārtoti tādās datnēs vai formātā, kas nav drošs pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu pakalpojumus vai kā citādi tos neietekmēs. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot. Tomēr komiteja neuzņemas nekādu atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas var rasties šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā.