Home Comite255 - comite255

titre général pour les 4 pages / footer ?

KOMITET

PRZEWIDZIANY W ARTYKULE 255 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

Avant propos home page

Słowo wstępne

Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu przewidzianego w artykule 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komitet ten został powołany w Traktacie z Lizbony, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r. Jego zadaniem jest „opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich”.

Komitet rozpoczął działalność dnia 1 marca 2010 r., gdy tylko weszły w życie dwie decyzje : nr 2010/124/UE i  nr 2010/125/UE z dnia 25 lutego 2010 r., w których Rada Unii Europejskiej określiła zasady działania komitetu oraz mianowała przewodniczącego oraz członków pierwszego składu komitetu.

composition titre

Skład

Wydawca treści

Les membres actuels du Comité (Members 255 Asset Publisher Template)

content

Obecni członkowie komitetu

Allan
Rosas

Frank
Clarke

Julia
Laffranque

Maria Eugénia
Martins De Nazaré Ribeiro

Barbara
Pořízková

Silvana
Sciarra

Vassilios
Skouris