Skład - comite255

composition title

Skład

Composition

Obecni członkowie komitetu

Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski.

Członków mianuje na czteroletnią kadencję Rada na wniosek prezesa Trybunału Sprawiedliwości.

Od dnia 1 marca 2018 r. przewodniczącym komitetu jest Christiaan Timmermans. Członkami komitetu są obecnie: Christiaan Timmermans, Simon Busuttil, Frank Clarke, Carlos Lesmes Serrano, Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, Andreas Voßkuhle i Mirosław Wyrzykowski (zob. decyzję Rady nr 2017/2262 z dnia 4 grudnia 2017 r.).

[zob. także Poprzedni skład komitetu]

Wydawca treści

Christiaan Timmermans

Urodzony w 1941 r.; referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (1966-69); urzędnik Komisji Europejskiej (1969-77); doktor prawa (uniwersytet w Lejdzie, 1973); profesor prawa europejskiego na uniwersytecie w Groningen (1977-89); zastępca sędziego w sądzie apelacyjnym w Arnhem; zastępca dyrektora generalnego Służby Prawnej Komisji Europejskiej (1989-2000); kierownik katedry europejskiego prawa ochrony sądowej na uniwersytecie w Amsterdamie (1997-2004) oraz profesor zaproszony na uniwersytecie w Cambridge i w Fordham Law School (Nowy Jork); sędzia Trybunału Sprawiedliwości (2000-2010); kierownik katedry Pietera Sandersa na wydziale prawa uniwersytetu w Rotterdamie (2010-2012); stypendysta Fernand Braudel Fellowship w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2011); wiceprezes izby rozstrzygającej organu kontroli finansowej klubów UEFA od 2012 r.; członek komisji etyki Komisji Europejskiej od 2016 r.; członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2014 r., prezes komitetu od marca 2018 r.

Simon Busuttil

Urodzony w 1969 r.; absolwent studiów prawniczych (LLD) na uniwersytecie na Malcie, 1993); Masters in European Studies (uniwersytet w Sussex, 1994); Magister Iuris prawa międzynarodowego (uniwersytet na Malcie, 1995); członek palestry na Malcie (od 1994); wykładowca zaproszony na uniwersytecie na Malcie; członek zespołu negocjacyjnego Malty w sprawie przystąpienia do Unii (1999-2003); kierownik centrum informacji Malta-UE, odpowiedzialny za kampanię komunikacyjną przed referendum akcesyjnym (1999-2003); poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2013); rzecznik EPP w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (2009-2013); zastępca lidera Nationalist Party na Malcie (2012-2013); lider opozycji, lider Nationalist Party (2013-2017); poseł do parlamentu Malty (od 2013); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Frank Clarke

Urodzony w 1951 r.; absolwent matematyki I ekonomii University College w Dublinie (1972); Barrister-at-Law przy King's Inns w Dublinie (1973); Junior Counsel (1973 -1985); Senior Counsel (1985-2004); profesor w King's Inns (1978-1995); prezes rady palestry (1993-1995); Bencher w King's Inns (1995); członek rady międzynarodowego stowarzyszenia prawników (IBA) (1997-2004), współprzewodniczący Forum for Barristers and Advocates (1998-2002); prezes rady King's Inns (1999-2004); sędzia High Court (2004-2012); przewodniczący komisji referendalnej ds. drugiego referendum w sprawie Traktatu Lizbońskiego (2009); sędzia rezydent Griffith College, Dublin (od 2010); docent Trinity College w Dublinie (od 2012); docent University College w Cork (od 2013); laureat Griffith College Distinguished Fellowship Award (2017); sędzia sądu najwyższego Irlandii (2012-2017); prezes sądu najwyższego (Chief Justice) (od 2017); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Carlos Lesmes Serrano

Urodzony w 1958 r.; absolwent prawa na uniwersytecie autonomicznym w Madrycie (1980); sędzia sądu w San Mateo, Castellón de la Plana (1984); funkcjonariusz prokuratury przy sądzie okręgowym w Alicante (1984); prokurator przy naczelnym sądzie autonomicznego regionu Madrytu (1985-1992); prokurator przy trybunale konstytucyjnym (1992-1993); sędzia wyspecjalizowany izby administracyjnej naczelnego sądu autonomicznego regionu Walencji (1993- 1996); dyrektor generalny ds. odmowy służby wojskowej (ministerstwo sprawiedliwości) (1996-2000); dyrektor generalny ds. stosunków z wymiarem sprawiedliwości (ministerstwo sprawiedliwości (2000-2004), sędzia wyspecjalizowany izby administracyjnej Audiencia Nacional (1997-2005); prezes izby administracyjnej Audiencia Nacional (1997-2005); dyrektor generalny; p.o. prezesa Audiencia Nacional (2008-2009); sędzia trzeciej izby (administracyjnej) sądu najwyższego (od 2010); prezes sądu najwyższego i ogólnej rady sądownictwa (od 2013); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Urodzona w 1956 r.; studia prawnicze w Lizbonie, Brukseli i Strasburgu; advogada w Portugalii (1982-1984) i Brukseli (1984-1986); niezależny pracownik naukowy w instytucie studiów europejskich wolnego uniwersytetu w Brukseli (1984-1985); referendarz portugalskiego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości J.C. Moitinha de Almeidy (1986-2000), następnie prezesa Sądu Pierwszej Instancji B. Vesterdorfa (2000-2003); sędzia Sądu Unii Europejskiej (2003-2016), prezes izby (2007-2010 i 2013-2016); prezes komitetu ds. regulaminu postępowania przed Sądem (2013-2016); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2018 r.

ANDREA VOßKUHLE

Urodzony w 1963 r.; studia prawnicze na uniwersytetach w Bayreuth i Monachium (1983-1989); doktor prawa uniwersytetu w Monachium (1992); habilitacja na uniwersytecie w Augsburgu (1998); mianowany na profesora uniwersytetu na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, dyrektor instytutu nauk politycznych i filozofii prawa (1999); Fellow w Wissenschaftskolleg zu Berlin (2006-2007); członek oddziału nauk społecznych Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk (od 2007) i Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina (od 2018); wiceprezes federalnego trybunału konstytucyjnego i prezes drugiej izby trybunału (od 2008); prezes federalnego trybunału konstytucyjnego (od 2010); członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od marca 2014 r.

Mirosław Wyrzykowski

Urodzony w 1950 r.; doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1975); doktor habilitowany (1986); profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim (1991); kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1988-1990); członek rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1990-1993 i 1996-2001); profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego (1990-1995); prodziekan (1996-1999) i dziekan (1996-1999) Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych (1996-2001); profesor zaproszony Central European University w Budapeszcie (1997-2014); członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (1999-2001 i 2012-2016); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (2001-2010); przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej akademii Nauk (2011-2015); wykładowca m.in. uniwersytetów w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstancji, Bayreuth; członek komitetu powołanego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej od lutego 2016 r.

Committee Footer web content element