Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Działanie

content

 

step 1 of the procedure

Wniosek z kandydaturą

Sekretariat generalny Rady otrzymuje kandydaturę na stanowisko sędziego lub rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu Unii Europejskiej.

 

step 2 of the procedure

Przekazanie wniosku

Sekretariat generalny przekazuje go przewodniczącemu komitetu.

 

step 3 of the procedure

Rozpatrzenie wniosku

Komitet rozpatruje wniosek.

Może zwrócić się do rządu danego państwa i do kandydata o przedstawienie dodatkowych informacji na temat kandydatury.

 

step 4 of the procedure

Przesłuchanie kandydata

Następnie odbywa się godzinne przesłuchanie kandydata przez członków komitetu. Jeżeli rozpatrywany jest wniosek o mianowanie na kolejną kadencję urzędującego sędziego lub rzecznika generalnego, wniosek jest rozpatrywany bez przesłuchania kandydata.

 

step 5 of the procedure

Opinia z uzasadnieniem

Komitet wydaje opinię z uzasadnieniem, która zostaje przekazana przedstawicielom rządów państw członkowskich.