Comite255 activity reports - comite255

activite big title

Działalność

activite content as table

Działalność

Od 2010 r. komitet wydał 243 opinie, z których 67 wydał komitet pierwszy, 80 – komitet drugi, a 96 – komitet trzeci. Przedmiotem 113 opinii były przedłużenia kadencji, a 130 opinii – nowe mianowania.

Ogółem od początku swojego działania w 2010 r. komitet wydał 215 przychylnych opinii i 28 nieprzychylnych. W sprawie przedłużeń kadencji nie wydano żadnych nieprzychylnych opinii. Reasumując, 21,5% (28 ze 130) opinii dotyczących nowych mianowań kandydatów było nieprzychylnych.

Komitet regularnie przedstawia sprawozdanie z działalności (dostępne w językach francuskim i angielskim).

 

 

icon pdf file

14/07/2022 Siódme sprawozdanie z działalności

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Szóste sprawozdanie z działalności

Available in: FR EN

icon pdf file

28/02/2018 Piąte sprawozdanie z działalności

Dostępne języki: FR EN

icon pdf file

10/02/2017 Czwarte sprawozdanie z działalności

Dostępne języki: FR EN

icon pdf file

13/12/2013 Trzecie sprawozdanie z działalności

Dostępne języki: FR EN

icon pdf file

22/01/2013 Drugie sprawozdanie z działalności

Dostępne języki: FR EN

icon pdf file

17/02/2011 Sprawozdanie z działalności

Dostępne języki: FR EN