Data Protection - comite255

Privacy statement

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności prawnej

Komitet przewidziany w art. 255 TFUE prowadzi niniejszy portal, aby ułatwić społeczeństwu dostęp do informacji o swoich działaniach. Staramy się, by informacje te były aktualne i dokładne. Komitet nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za materiały znajdujące się na tym portalu. Materiały te:

  • są informacjami o charakterze ogólnym i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji żadnych osób ani podmiotów
  • mogą nie być wyczerpujące, kompletne, dokładne czy aktualne
  • niekiedy odsyłają do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi komitet nie ma kontroli i za które nie bierze odpowiedzialności
  • nie stanowią porady zawodowej ani prawnej (jeżeli potrzebują Państwo konkretnej porady, powinni Państwo skorzystać z pomocy wykwalifikowanego specjalisty).

Prosimy zwrócić uwagę, że dokument dostępny online może nie być całkowicie tożsamy z oficjalnie przyjętym tekstem. Za autentyczne uznaje się jedynie ustawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w elektronicznych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zależy nam, by zakłócenia spowodowane błędami technicznymi występowały jak najrzadziej. Jednak niektóre dane lub informacje na naszym portalu mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Wszelkie zgłoszone nam błędy staramy się usuwać. Komitet nie ponosi jednak odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które są wynikiem korzystania z niniejszego portalu.