Състав - comite255

composition title

Състав

Composition

Настоящи членове на комитета

Комитетът е съставен от седем лица, избрани измежду бивши членове на Съда и на Общия съд на Европейския съюз, членове на висши национални съдебни органи и юристи с призната компетентност, един от които се предлага от Европейския парламент.

Членовете на комитета се назначават от Съвета за срок от четири години по инициатива на председателя на Съда.

От 1 март 2018 г. председател на комитета е г-н Christiaan Timmermans. Понастоящем комитетът се състои от г-н Christiaan Timmermans, г-н Simon Busuttil, г-н Frank Clarke, г-н Carlos Lesmes Serrano, г-жа Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, г-н Andreas Voßkuhle и г-н Mirosław Wyrzykowski (вж. Решение 2017/2262 на Съвета от 4 декември 2017 г.).

[вж. също Предходен състав на комитета]

 

 

Издател на активи

Allan Rosas

Pоден през 1948 г.; докторска степен по право от университета в Турку (Финландия); преподавател по право в университета в Турку (1978—1981 г.) и в Академията Обу (Турку/Обу) (1981—1996 г.); директор на Института по правата на човека към Академията (1985—1995 г.); представител на финландското правителство като член или съветник в делегациите на Финландия на различни международни конференции и срещи, член и експерт в правителствени или парламентарни правни комисии във Финландия, както и в ООН, ЮНЕСКО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Съвета на Европа (1977—1995 г.); директор и главен юридически съветник в Правната служба на Европейската комисия, отговарящ за външните отношения (1995—2001 г.); заместник генерален директор на Правната служба на Европейската комисия (2001—2002 г.); съдия в Съда на ЕС (2002—2019 г.); гост-преподавател в Колежа на Европа, в университета в Гент, Хелзинския университет и старши научен сътрудник към университета в Турку; член на независимата комисия по етика на Европейската комисия от 2019 г.

Mirosław Wyrzykowski

Роден през 1950 г.; доктор по право (Варшавски университет, 1975 г.); хабилитиран доктор (1986); професор по право във Варшавския университет (1991); ръководител на отдела по конституционни права и свободи към Омбудсмана (1988—1990); член на законодателния съвет към министър-председателя (1990—1993 и 1996—2001); преподавател в Швейцарския институт по сравнително право (1990—1995); заместник-декан (1996—1999) и декан (1996—1999) на Юридическия факултет на Варшавския университет; директор на Центъра по конституционализъм и правна култура в Института по публични науки (1996—2001); хоноруван преподавател в Централния европейски университет в Будапеща (1997—2014); член на Съвещателния комитет по правни въпроси към министъра на външните работи (1999—2001 и 2012—2016); съдия в Конституционния съд (2001—2010); председател на комисията по правни науки в Полската академия на науките (2011—2015); преподавател в университетите на Париж (Сорбона), Бон, Сидни, Констанц, Байройт, наред с други; член на комитета по член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз от февруари 2016 г.

Frank Clarke

Роден през 1951 г.; завършва математика и икономика в Дъблинския университетски колеж (1972); издържан адвокатски изпит пред правното общество „Кингс Инс“ в Дъблин (1973); младши адвокат (19731985), адвокат (19852004); преподавател в „Кингс Инс“ (1978—1995); председател на Съвета на Адвокатската колегия на Ирландия (1993—1995); член на „Кингс Инс“ (1995); член на Съвета на Международната адвокатска асоциация (1997—2004), съпредседател на Форума на пледиращите адвокати (1998—2002); председател на Съвета на „Кингс Инс“ (1999—2004); съдия във Висшия съд (2004—2012); председател на избирателната комисия за втория референдум за Договора от Лисабон (2009); съдия-преподавател в колежа „Грифит“ в Дъблин (от 2010 г.); хоноруван преподавател в колежа „Тринити“ в Дъблин (от 2012 г.); хоноруван преподавател в Университетския колеж в Корк (от 2013 г.); носител на почетната награда на колежа „Грифит“ (2017); съдия във Върховния съд (2012—2017); председател на Върховния съд (от 2017 г.); член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, от март 2018 г.

Carlos Lesmes Serrano

Роден през 1958 г.; завършва право в Мадридския свободен университет (1980); съдия в съда в Сан Матео, Кастейон де ла Плана (1984); прокурор към Областен съд Аликанте (1984); прокурор към Висшия съд на автономна област Мадрид (19851992); прокурор към Конституционния съд (19921993); съдия в административното отделение на Висшия съд на автономна област Валенсия (19931996); генерален директор по въпросите на алтернативната военна служба (Министерство на правосъдието) (1996—2000); генерален директор за връзките със съдебната администрация (Министерство на правосъдието) (2000—2004); председател на административното отделение на Националния съд (1997—2005); изпълняващ длъжността председател на Националния съд (2008—2009); съдия в трето (административно) отделение на Върховния съд (от 2010 г.); председател на Върховния съд и на Висшия съдебен съвет (от 2013 г.); член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, от март 2018 г.

Maria Eugenia Martins De Nazare Ribeiro

Родена през 1956 г.; следва право в Лисабон, Брюксел и Страсбург; адвокат в Португалия (1982—1984) и в Брюксел (1984—1986); независим изследовател в Института за европейски науки на Брюкселския свободен университет (1984—1985); съдебен помощник на португалския съдия в Съда г‑н Moitinho de Almeida (1986—2000), а впоследствие и на председателя на Първоинстанционния съд г‑н Vesterdorf (2000—2003); съдия в Общия съд (2003—2016), председател на състав (2007—2010 и 2013—2016); председател на комитета „Процедурен правилник“ на Общия съд (2013—2016); член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, от март 2018 г.

Andrea Voßkuhle

Роден през 1963 г.; следва право в университетите в Байройт и Мюнхен (1983—1989); доктор по право от университета в Мюнхен (1992); хабилитиран като университетски преподавател от университета в Аугсбург (1998); редовен професор в университета във Фрайбург, директор на Института по политически науки и философия на правото (1999); член на Берлинския научно-изследователски институт (2006—2007); редовен член на секцията по социални науки на Берлин-Бранденбургската академия на науките (от 2007 г.) и на германската Национална академия на науките „Леополдина“ (от 2018 г.); заместник-председател на Федералния конституционен съд и председател на втори състав на този съд (от 2008 г.); председател на Федералния конституционен съд (от 2010 г.); член на комитета, предвиден в член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, от март 2014 г.

Julia Laffranque

Родена през 1974 г.; юридическо образование: Хамбургски университет (Германия), Университетът в Тарту (Естония); LL.M (Magistra legum), Университет Westfälische Wilhelms, Мюнстер (Германия), следдипломна квалификация: Университетът в Кил (Германия), Европейски университетски институт (Флоренция, Италия); докторат по право, Университетът в Тарту (Естония); експерт по право на Европейския съюз, ръководител на отдел „Право на Европейския съюз и външни отношения“ и заместник генерален секретар на Министерството на правосъдието (Естония) (1996 – 2004 г.); командировки в Правната служба на Европейската комисия, министерствата на правосъдието на Франция и Швеция, в Държавния съвет на Франция и германския федерален административен съд; лектор и асистент по европейско право в различни университети в периода 1999 – 2010 г.; професор по европейско право в Университета в Тарту, 2011 – 2016 г., от 2016 г. – гостуващ професор; член на Върховния съд на Естония (2004 – 2011 г. и 2020 г.); член на Постоянния арбитражен съд (2011 – 2016 г.); съдия в Европейския съд по правата на човека (2011 – 2020 г.); заместник-директор на Академията по европейско право (ERA), 2021 г.; председател на Международната федерация по европейско право (FIDE) (2010 – 2021 г.), председател на Консултативния съвет на европейските съдии в Съвета на Европа (2008 – 2010 г.), член на Научния комитет на Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA).