Comite255 functioning - comite255

fonctionnement title

Работа

content

 

step 1 of the procedure

Кандидатура

Генералният секретариат на Съвета получава кандидатура за длъжността съдия или генерален адвокат в Съда или в Общия съд на Европейския съюз.

 

step 2 of the procedure

Предаване на кандидатурата

Генералният секретариат предава тази кандидатура на председателя на комитета.

 

step 3 of the procedure

Разглеждане на кандидатурата

Комитетът разглежда кандидатурата.

Той може да поиска от правителството на съответната страна и от кандидата да представят допълнителна информация във връзка с кандидатурата.

 

step 4 of the procedure

Изслушване на кандидата

След това членовете на комитета изслушват кандидата в продължение на един час. Ако става дума за подновяване на мандат на съдия или генерален адвокат, кандидатурата се разглежда без изслушване на кандидата.

 

step 5 of the procedure

Мотивирано становище

Комитетът издава мотивирано становище, което се предава на представителите на правителствата на държавите членки.